Mục lục
×
Chia sẻ & đồng tác giả
Chia sẻ & đồng tác giả

Bảo vệ tệp Excel

Để ngăn người khác truy nhập dữ liệu trong tệp Excel của bạn, hãy bảo vệ tệp Excel bạn bằng mật khẩu. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Lưu ý: Chủ đề này chỉ đề cập đến việc bảo vệ cấp độ tệp, chứ không đề cập đến bảo vệ sổ làm việc hoặc trang tính. Để tìm hiểu sự khác biệt giữa việc bảo vệ tệp, sổ làm việc hoặc trang tính Excel, hãy xem mục Bảo vệ và bảo mật Excel.

  1. Chọn Tệp > Thông tin.

  2. Chọn hộp Bảo vệ Sổ làm việc và chọn Mã hóa bằng Mật khẩu.

  3. Nhập mật khẩu vào hộp Mật khẩu, rồi chọn OK.

  4. Xác nhận mật khẩu trong hộp Nhập lại Mật khẩu, rồi chọn OK.

Cảnh báo: 

  • Microsoft không thể truy xuất mật khẩu đã quên, vì vậy hãy đảm bảo mật khẩu của bạn đặc biệt đáng nhớ.

  • Không có giới hạn đối với mật khẩu bạn dùng liên quan đến độ dài, ký tự hoặc số, nhưng mật khẩu thì có dạng chữ hoa/thường.

  • Không phải lúc nào cũng bảo mật việc phân phối các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu chứa các thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng.

  • Hãy thận trọng khi chia sẻ tệp hoặc mật khẩu với người dùng khác. Bạn vẫn gặp phải nguy cơ mật khẩu mà chúng rơi vào tay những người dùng không mong muốn. Hãy nhớ rằng việc khóa tệp bằng mật khẩu không nhất thiết phải bảo vệ tệp của bạn khỏi những ý đồ xấu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Bảo vệ sổ làm việc

Bảo vệ trang tính

Bảo vệ và bảo mật trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×