Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có đề xuất hoặc phản hồi để giúp cải thiện Teams? Chúng tôi rất muốn nhận thông tin đầu vào của bạn.

Trong Teams, chọn Cài đặt và hơn thế Biểu tượng cài đặt Teams và hơn thế nữa.> cài đặt Nút Cài đặt > trợ giúp Nút Trợ giúp> Đề xuất một tính năng hoặc Cung cấp phản hồi.

Bạn có đề xuất hoặc phản hồi để giúp cải thiện Teams? Chúng tôi rất muốn nhận thông tin đầu vào của bạn.

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn và nhấn vào Cài đặt Biểu tượng bánh răng Cài đặt.

 2. Nhấn vào Trợ & phản hồi Biểu tượng trợ giúp về Teams.

 3. Chọn Đề xuất một tính năng Tính năng đề xuất trên thiết bị di động hoặc Gửi phản hồi Gửi phản hồi trên thiết bị di động .

  Gửi và đề xuất phản hồi

 4. Khi bạn hoàn tất, hãy gõ nhẹ vào Gửi.

Bạn có đề xuất hoặc phản hồi để giúp cải thiện Teams? Chúng tôi rất muốn nhận thông tin đầu vào của bạn.

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn và nhấn vào Cài đặt Biểu tượng bánh răng Cài đặt.

 2. Gõ nhẹ vào Trợ giúp và phản Biểu tượng trợ giúp về Teams.

 3. Chọn Đề xuất một tính năng Tính năng đề xuất trên thiết bị di động hoặc Gửi phản hồi Gửi phản hồi trên thiết bị di động .

  Gửi và đề xuất phản hồi

 4. Khi bạn hoàn tất, hãy gõ nhẹ vào Gửi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×