Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Làm thế nào để tôi rời khỏi hoặc kết thúc một nhóm trong GroupMe?

Làm thế nào để tôi thêm hoặc loại bỏ các thành viên trong nhóm trong GroupMe?

Nhóm kín trong GroupMe là gì?

Quyền của nhóm trong GroupMe là gì?

Tôi có thể tăng giới hạn nhóm trong GroupMe không?

Làm thế nào để thay đổi chủ sở hữu của nhóm trong GroupMe?

Làm thế nào để tạm dừng một nhóm trong GroupMe?

Nhóm chủ đề trong GroupMe là gì và làm thế nào để tôi sử dụng chúng?

Làm thế nào để tạo bản sao một nhóm trong GroupMe?

Campus Connect trong GroupMe là gì?

Làm thế nào để xác thực email trường đại học hoặc cao đẳng của mình trong GroupMe?

Tìm kiếm và tham gia nhóm hay cộng đồng trường đại học hoặc cao đẳng với Campus Connect trong GroupMe

Tìm kiếm và gia nhập các nhóm Có thể khám phá trong GroupMe

Làm thế nào để tạo một nhóm với Campus Connect trong GroupMe?

Làm thế nào để xóa một nhóm khỏi Campus Connect trong GroupMe?

Làm thế nào để di chuyển một nhóm GroupMe sang Campus Connect?

Các ưu đãi cho học viên trong Campus Connect trong GroupMe là gì?

Ai có thể tham gia GroupMe là gì và làm thế nào để tôi có thể sử dụng nó?

Chủ đề trong GroupMe là gì?

Làm cách nào để thực hiện cuộc gọi nhóm trong GroupMe?

Làm thế nào để tham gia cuộc gọi nhóm trong GroupMe? 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×