Mục lục
×
PivotTable
PivotTable

Sử dụng Danh sách trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sau khi bạn tạo một PivotTable, bạn sẽ thấy Danh sách Trường. Bạn có thể thay đổi thiết kế của PivotTable bằng cách thêm và sắp xếp các trường của nó. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc các cột dữ liệu được hiển thị trong PivotTable, hãy xem Sắp xếp dữ liệu trong PivotTableLọc dữ liệu trong một PivotTable.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Danh sách Trường sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào bên trong PivotTable nhưng không nhìn thấy Danh sách Trường, hãy mở danh sách đó bằng cách bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Sau đó, hiển thị Công cụ PivotTable trên dải băng, rồi bấm vào Phân> sách trường.

Tùy chọn Danh sách Trường trên ribbon

Danh sách Trường có phần trường trong đó bạn chọn các trường bạn muốn hiện trong PivotTable của mình và phần Vùng (ở dưới cùng) mà bạn có thể sắp xếp các trường này theo cách bạn muốn.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng
 

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị các phần trong Danh sách Trường, hãy bấm nút Nút Công cụ Danh sách Trường rồi chọn bố trí bạn muốn.

Menu Công cụ Danh sách Trường

Thêm và sắp xếp lại trường trong Danh sách Trường

Sử dụng phần trường của Danh sách Trường để thêm trường vào PivotTable của bạn, bằng cách chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường đó vào vùng mặc định của Danh sách Trường.

LƯU Ý:Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Dùng phần vùng (ở dưới cùng) của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.
 

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường trong khu vực Bộ lọc được hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo mức cao nhất bên trên PivotTable, như sau:

  Trường trong vùng Bộ lọc

 • Các trường trong vùng Cột được hiển thị như là Nhãn Cột ở phía trên cùng của PivotTable, như sau:Trường trong vùng Cột

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Hàng được hiển thị như là Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau: Công

  Trường trong vùng Hàng

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Giá trị được hiển thị dưới dạng giá trị số tóm tắt trong PivotTable, như sau:Trường trong vùng Giá trị

Nếu bạn có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo các trường vào vị trí chính xác mà bạn muốn. Để xóa bỏ một trường khỏi PivotTable, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Tìm hiểu thêm về PivotTables

Nếu sổ làm việc bạn đã mở trong Excel dành cho web có PivotTable, bạn có thể sử dụng Danh sách Trường để thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường trong đó. Nó sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Nếu bạn không thấy Danh sách Trường, hãy thử bấm chuột phải vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable để bấm Hiện Danh sách Trường.

Danh sách Trường có phần trường, trong đó bạn sẽ chọn những trường bạn muốn hiện trong PivotTable của mình và phần vùng nơi bạn có thể kéo trường giữa các vùng để sắp xếp chúng theo cách bạn muốn.

Để thêm các trường vào PivotTable của bạn, hãy đánh dấu chọn vào hộp bên cạnh tên trường để đặt trường đó vào một vùng trong phần vùng của Danh sách Trường. Thông thường:

 • Các trường không phải là số sẽ được thêm vào vùng Hàng

 • Các trường số được thêm vào vùng Giá trị

 • Cấu trúc phân cấp ngày và giờ của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được thêm vào vùng Cột.

Để loại bỏ các trường khỏi PivotTable của bạn, chỉ cần bỏ chọn hộp bên cạnh các trường đó.

Hãy dùng phần vùng của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường như ý muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PitvotTable như sau:

 • Các trường trong khu vực Bộ lọc được hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo mức cao nhất trên PivotTable.

 • Các trường trong vùng Cột được hiển thị dưới dạng Nhãn Cột ở trên cùng của PivotTable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Hàng được hiển thị như là Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Giá trị được hiển thị dưới dạng giá trị số tóm tắt trong PivotTable.

Nếu bạn có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể thay đổi thứ tự của chúng bằng cách kéo chúng đến vị trí chính xác. Để xóa bỏ một trường, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×