Chủ đề liên quan
×
PivotTable
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
PivotTable

Dùng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sau khi tạo PivotTable, bạn sẽ thấy Danh sách Trường. Bạn có thể thay đổi thiết kế của PivotTable bằng cách thêm và sắp xếp các trường của nó. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc các cột dữ liệu được hiển thị trong PivotTable, hãy xem Sắp xếp dữ liệu trong PivotTableLọc dữ liệu trong một PivotTable
 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Danh sách Trường sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào bên trong PivotTable nhưng không thấy Danh sách Trường, hãy mở nó bằng cách bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Sau đó, hiển thị Công cụ PivotTable trên dải băng và bấm Phân> sách Trường.

...
 

Danh sách Trường có một phần trường trong đó bạn chọn các trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình và phần Vùng (ở dưới cùng) mà bạn có thể sắp xếp các trường đó theo cách bạn muốn.

...

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị các phần trong Danh sách Trường, hãy bấm vào nút Công cụ Nút Công cụ Danh sách Trường sau đó chọn bố trí bạn muốn.

...

Sử dụng phần trường của Danh sách Trường để thêm trường vào PivotTable của bạn, bằng cách chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường đó vào vùng mặc định của Danh sách Trường.

Lưu ý: Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Sử dụng phần vùng (ở dưới cùng) của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.
 

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường trong vùng Bộ lọc được hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo mức cao nhất bên trên PivotTable, như sau:

  Trường trong vùng Bộ lọc

 • Các trường trong vùng Cột được hiển thị dưới dạng Nhãn Cột ở phía trên cùng của PivotTable, như sau:

  Trường trong vùng Cột

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Hàng được hiển thị dưới dạng Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau:

  Trường trong vùng Hàng

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Giá trị được hiển thị dưới dạng giá trị số tóm tắt trong PivotTable, như sau:

  Trường trong vùng Giá trị

Nếu bạn có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo các trường vào vị trí chính xác mà bạn muốn.

Để xóa bỏ một trường khỏi PivotTable, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng. Bạn cũng có thể loại bỏ các trường bằng cách bấm vào mũi tên xuống bên cạnh trường đó, rồi chọn Loại bỏ Trường.

Danh sách Trường sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào bên trong PivotTable nhưng không thấy Danh sách Trường, hãy mở nó bằng cách bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Sau đó, hiển thị Công cụ PivotTable trên dải băng và bấm Phân> sách Trường.

...

Danh sách Trường có một phần trường trong đó bạn chọn các trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình và phần Vùng (ở dưới cùng) mà bạn có thể sắp xếp các trường đó theo cách bạn muốn.

...

Sử dụng phần trường của Danh sách Trường để thêm trường vào PivotTable của bạn, bằng cách chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường đó vào vùng mặc định của Danh sách Trường.

Lưu ý: Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Sử dụng phần vùng (ở dưới cùng) của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường trong vùng Bộ lọc được hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo mức cao nhất bên trên PivotTable, như sau:

  ...
   

 • Các trường trong vùng Cột được hiển thị dưới dạng Nhãn Cột ở phía trên cùng của PivotTable, như sau:

  ...
   

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Hàng được hiển thị dưới dạng Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau:

  ...
   

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Giá trị được hiển thị dưới dạng giá trị số tóm tắt trong PivotTable, như sau:

  ...
   

Nếu bạn có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo các trường vào vị trí chính xác mà bạn muốn.

Để xóa bỏ một trường khỏi PivotTable, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng. Bạn cũng có thể loại bỏ các trường bằng cách bấm vào mũi tên xuống bên cạnh trường đó, rồi chọn Loại bỏ Trường.

Danh sách Trường sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào bên trong PivotTable nhưng không thấy Danh sách Trường, hãy mở nó bằng cách bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable. Sau đó, hiển thị Công cụ PivotTable trên dải băng và bấm Phân> sách Trường.
<IMG_11> mới bên dưới ...

Danh sách Trường có một phần trường trong đó bạn chọn các trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình và phần Vùng (ở dưới cùng) mà bạn có thể sắp xếp các trường đó theo cách bạn muốn.

...

Sử dụng phần trường của Danh sách Trường để thêm trường vào PivotTable của bạn, bằng cách chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường đó vào vùng mặc định của Danh sách Trường.

Lưu ý: Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Sử dụng phần vùng (ở dưới cùng) của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường trong vùng Bộ lọc được hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo mức cao nhất bên trên PivotTable, như sau:
   
  ...
   

 • Các trường trong vùng Cột được hiển thị dưới dạng Nhãn Cột ở phía trên cùng của PivotTable, như sau:

  ...
   

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Hàng được hiển thị dưới dạng Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau:
  16c ...

   

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng Giá trị được hiển thị dưới dạng giá trị số tóm tắt trong PivotTable, như sau:
  17c ...

   

PivotTable trên iPad sẵn dùng cho khách hàng chạy Excel trên iPad phiên bản 2.82.205.0 trở lên. Để truy nhập tính năng này, vui lòng đảm bảo ứng dụng của bạn được cập nhật lên phiên bản mới nhất thông qua App Store.

Nếu danh sách trường không còn hiển thị, hãy đi đến tab PivotTable , trượt nhanh sang trái và chọn Danh sách Trường để hiển thị danh sách trường. 

Ảnh nút danh sách trường trong tab PivotTable trên iPad

Danh sách Trường có một phần trường trong đó bạn chọn các trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình và phần Vùng (ở dưới cùng) mà bạn có thể sắp xếp các trường đó theo cách bạn muốn. 

Danh sách trường PivotTable trên iPad.

Sử dụng phần trường của Danh sách Trường để thêm trường vào PivotTable của bạn, bằng cách chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường đó vào vùng mặc định của Danh sách Trường. 

Lưu ý: Thông thường, các trường không phải là số sẽ được thêm vào vùng Hàng, các trường ngày và giờ được thêm vào vùng Cột và các trường số sẽ được thêm vào vùng Giá trị. 

Sử dụng phần vùng (ở dưới cùng) của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng. 

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PivotTable như sau: 

 • Các trường trong vùngBộ lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức độ cao nhất trên PivotTable, như sau:

Ảnh khu vực bộ lọc trong danh sách trường và pivottable.

 • Các trường trong vùngCột được hiển thị như là các Nhãn Cột ở trên cùng của PivotTable, như sau:

Ảnh vùng cột trong danh sách trường và nhãn cột trong PivotTable

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn. 

 • Các trường trong vùngHàng được hiển thị như là Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau:

Ảnh vùng hàng trong danh sách trường và nhãn hàng trong pivottable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn. 

 • Các trường trong vùngGiá trị được hiển thị như là giá trị dạng số tóm tắt trong PivotTable, như sau:

Ảnh khu vực giá trị trong danh sách trường và các giá trị số trong pivotTable.

Xem thêm

Tạo PivotTable từ dữ liệu trang tính

Tạo PivotTable từ dữ liệu ngoài

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×