PivotTable

Nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable

Nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable

Việc nhóm dữ liệu trong PivotTable có thể giúp bạn hiển thị tập hợp con dữ liệu cần phân tích. Ví dụ: bạn có thể muốn nhóm một danh sách ngày hoặc thời gian cồng kềnh (trường ngày và thời gian trong PivotTable) thành quý và tháng, như hình ảnh này.

Lưu ý: Nhóm theo thời gian là tính năng mới trong Excel 2016. Với tính năng nhóm theo thời gian, mối quan hệ trong toàn bộ các trường liên quan đến thời gian sẽ được phát hiện tự động và được nhóm cùng nhau khi bạn thêm hàng của các trường thời gian vào PivotTable của mình. Sau khi đã nhóm lại với nhau, bạn có thể kéo nhóm vào Pivot Table của mình và bắt đầu phân tích.

Ngày được nhóm theo tháng và quý

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nhóm dữ liệu

 1. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào một giá trị, rồi chọn Nhóm.

 2. Trong hộp Nhóm, chọn các hộp kiểm Bắt đầu từ và Kết thúc tại, rồi chỉnh sửa giá trị, nếu cần.

 3. Bên dưới Theo, chọn một khoảng thời gian. Đối với trường số, hãy nhập số chỉ định khoảng cho từng nhóm.

 4. Chọn OK.

Nhóm các mục đã chọn

 1. Giữ Ctrl và chọn hai hoặc nhiều giá trị.

 2. Bấm chuột phải và chọn Nhóm.

Đặt tên cho nhóm

 1. Chọn nhóm đó.

 2. Chọn Phân tích > Cài đặt trường.

 3. Thay đổi Tên tùy chỉnh thành tên bạn muốn, rồi chọn OK.

Hủy nhóm dữ liệu đã nhóm

 1. Bấm chuột phải vào mục bất kỳ trong nhóm.

 2. Chọn Hủy nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×