Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để dễ dàng thêm hình ảnh từ máy tính cục bộ của bạn, SharePoint thư viện phương tiện hoặc được liên kết từ các vị trí khác trên site hoặc web của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Thêm phần web Hình ảnh

Sử dụng phần web Hình ảnh để thêm hình ảnh vào trang SharePoint của bạn.

Khi sử dụng ảnh, hình ảnh, clip art hoặc âm thanh, bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyền. Đối với hình ảnh, bộ lọc giấy phép trong Bing có thể hữu ích.

 1. Dẫn hướng đến SharePoint ảnh mà bạn muốn thêm hình ảnh.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm phần web vào trong một mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy mục mình muốn, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new web part" (Thêm phần web mới) theo sau là số cột bạn muốn thêm phần web.

  • Để thêm phần web bên ngoài một mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new web part" (Thêm phần web mới) theo sau là số cột bạn muốn thêm phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhấn phím Tab một lần. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tùy chọn Phần web văn bản. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Image" (Hình ảnh). Nhấn Enter để chọn.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng hộp thoại để chọn các tệp phương tiện khác sẽ được thêm vào trang của bạn, chẳng hạn như mã nhúng để hiển thị nội dung từ các website khác, video Microsoft 365, video hoặc kênh từ cổng thông tin videoMicrosoft Stream của bạn.

 6. Một hộp thoại sẽ mở ra, tại đây, bạn có thể chọn một hình ảnh gần đây hoặc duyệt, tải lên hay sử dụng liên kết để chèn hình ảnh bạn muốn. Để chọn nguồn hình ảnh, hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt các hình ảnh hoặc thư mục trong nguồn đã chọn, nhấn phím Tab một lần, rồi sử dụng các phím mũi tên cho đến khi bạn tìm thấy hình ảnh mình muốn. Để chọn mục, hãy nhấn Enter.

 7. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở) hoặc "Add image" (Thêm hình ảnh), rồi nhấn Enter. Hình ảnh được thêm vào trang và tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web được thêm hình ảnh.

 8. Trong chế độ chỉnh sửa, trang của bạn được lưu tự động mỗi 5 giây. Để lưu trang và thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Command bar" (Thanh lệnh) hãy sử dụng phím Mũi tên trái cho đến khi bạn đến mục menu Lưu dưới dạng nháp, rồi nhấn Enter.

Thêm phần web Chính

Thêm phần web Hero để mang lại sự chú ý và hình ảnh bắt mắt cho SharePoint của bạn. Phần web Chính có thể chứa tối đa năm mục như hình ảnh, văn bản và liên kết. Phần web Chính được tích hợp vào site Liên lạc theo mặc định, tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm phần web Chính vào các trang khác.

 1. Dẫn hướng đến SharePoint bạn muốn thêm phần web Chính.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web Chính. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a new web part, button" (Nút Thêm phần web mới). Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tùy chọn Phần web văn bản. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hero" (Chính) thì nhấn Enter để chọn. Một phần web Chính chứa năm mục chỗ dành sẵn sẽ được thêm vào trang.

 5. Để chỉnh sửa phần web, nhấn Enter. Sử dụng các phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển giữa các mục. Khi di chuyển, bạn sẽ nghe thấy "Select a link" (Chọn liên kết), cùng vị trí bên trong phần web. Để thêm hình ảnh vào một trong các mục, khi ở mục bạn muốn, hãy nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Select link, button" (Nút Chọn liên kết). Nhấn Enter để chọn.

 6. Một hộp thoại sẽ mở ra, tại đây, bạn có thể chọn một hình ảnh gần đây hoặc duyệt, tải lên hay sử dụng liên kết để chèn hình ảnh bạn muốn. Để chọn nguồn hình ảnh, hãy sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt các hình ảnh hoặc thư mục trong nguồn đã chọn, hãy nhấn phím Tab một lần rồi sử dụng các phím mũi tên. Để chọn mục, hãy nhấn Enter.

 7. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở) hoặc "Add file button" (Nút Thêm tệp) thì nhấn Enter. Hình ảnh được thêm vào mục và tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web Chính được thêm hình ảnh. Để thêm hình ảnh vào các mục còn lại, hãy lặp lại các bước 5-7.

 8. Để thay đổi bố trí của phần web Chính, khi ở trên phần web, nhấn Alt+P. Ngăn Hero sẽ mở ra. Để chọn một tùy chọn bố trí, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

 9. Nhấn Esc để đóng ngăn. Tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web Chính.

 10. Trong chế độ chỉnh sửa, trang của bạn được lưu tự động mỗi 5 giây. Để lưu trang và thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Command bar" (Thanh lệnh) hãy sử dụng phím Mũi tên trái cho đến khi bạn đến mục menu Lưu dưới dạng nháp, rồi nhấn Enter.

Thêm phần web bộ sưu tập Hình ảnh

Sử dụng phần web Bộ sưu tập ảnh để chia sẻ các tuyển tập ảnh trên một trang.

 1. Dẫn hướng đến SharePoint bạn muốn thêm phần web Bộ sưu tập ảnh.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm phần web vào trong một mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy mục mình muốn, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new web part" (Thêm phần web mới) theo sau là số cột bạn muốn thêm phần web.

  • Để thêm phần web bên ngoài một mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new web part" (Thêm phần web mới) theo sau là số cột bạn muốn thêm phần web.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Text" (Văn bản). Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Image gallery" (Bộ sưu tập hình ảnh) thì nhấn Enter để chọn. Một phần web Bộ sưu tập ảnh sẽ được thêm và ngăn Bộ sưu tập ảnh sẽ mở ra, tại đây bạn có thể thay đổi thuộc tính của phần web này.

 5. Để thay đổi các thuộc tính của phần web Bộ sưu tập ảnh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi bố trí từ Lưới thành Lưới hoặc Vòng quay mặc định, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Gạch, nút chọn một, Đã chọn", rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Grid" (Lưới) hoặc "Carousel" (Carousel)theo sau là "Radio button, selected" (Nút chọn một)

  • Để thay đổi tỷ lệ khung ảnh lưới, sau khi chọn bố trí Lưới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Aspect ratio" (Tỷ lệ khung ảnh) thì nhấn Phím cách để mở menu. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Nhấn Enter để chọn.

  • Để tự động di chuyển vòng tròn qua các hình ảnh trong bộ sưu tập, hãy chọn bố trí Vòng quay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Off" (Tắt) thì nhấn Enter để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "On" (Bật).

  Khi hoàn tất, nhấn Esc để đóng ngăn. Tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web Bộ sưu tập ảnh.

 6. Để thêm hình ảnh đầu tiên vào phần web Bộ sưu tập ảnh, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add images" (Thêm hình ảnh) thì nhấn Enter.

 7. Một hộp thoại sẽ mở ra và bạn có thể chọn một hình ảnh gần đây hoặc duyệt, tải lên hay sử dụng liên kết để chèn hình ảnh bạn muốn. Để chọn nguồn hình ảnh, hãy sử dụng các phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt các hình ảnh hoặc thư mục trong nguồn đã chọn, hãy nhấn phím Tab một lần rồi sử dụng các phím mũi tên. Để chọn mục, hãy nhấn Enter.

 8. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở) hoặc "Add image" (Thêm hình ảnh), rồi nhấn Enter. Hình ảnh được thêm vào và tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web được thêm hình ảnh.

 9. Để thêm các hình ảnh tiếp theo, khi ở trên phần web Bộ sưu tập ảnh, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add" (Thêm) thì nhấn Enter. Hộp thoại chọn hình ảnh sẽ mở lại và bạn có thể chọn hình ảnh như được mô tả ở phần trước.

 10. Trong chế độ chỉnh sửa, trang của bạn được lưu tự động mỗi 5 giây. Để lưu trang và thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Command bar" (Thanh lệnh) hãy sử dụng phím Mũi tên trái cho đến khi bạn đến mục menu Lưu dưới dạng nháp, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một Site nhóm hoặc site liên lạc trong SharePoint

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×