Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word
Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người khiếm thị đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Các bản sửa lỗi hoặc các giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để lưu tài liệu của bạn cục bộ hoặc trong vị trí được chia sẻ, rồi lưu tài liệu theo định dạng tệp khác. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn về cách lưu tài Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Lưu tài liệu của bạn vào OneDrive trong Word hoặc Chuyển đổi hoặc lưu thành PDF.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu tài liệu cục bộ

Để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện đối với tài liệu, nếu chưa bật Lưu Tự động, nhấn Ctrl+S.

Bạn cũng có thể đổi tên tài liệu, lưu tài liệu theo một định dạng tệp khác hoặc lưu tài liệu vào một vị trí khác.

 1. Để lưu tài liệu dưới một tên khác hoặc tại một vị trí hay một định dạng tệp khác, hãy nhấn Alt+F, rồi nhấn A.

 2. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter file name here" (Nhập tên tệp ở đây), rồi nhập tên bạn muốn.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as type Word star dot docx" (Lưu dưới dạng loại tài liệu sao dot docx).

 5. Nếu bạn muốn thay đổi loại tệp, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp mình muốn. Để chọn, hãy nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Thêm vị trí lưu trực tuyến

OneDrive sẵn dùng ngay khi bạn bắt đầu sử dụng Word, nhưng bạn có thể cần phải thêm một site SharePoint theo cách thủ công trước khi có thể lưu ở đó.

 1. Để thêm vị trí lưu, nhấn Alt+F, A, A. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Saving features, selected, add a place" (Các tính năng lưu, đã chọn, thêm vị trí). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Add a Place tab" (Tab Thêm một Chỗ).

 2. Nhấn Y, 2 để chọn SharePoint site mới, rồi nhấn Enter.

 3. Khi được nhắc, hãy nhập địa chỉ email mà bạn sử dụng với site SharePoint của mình, rồi nhấn Enter.

 4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Site hiện đang khả dụng ở hộp thoại Lưu Như trong Word.

Lưu tài liệu để thay OneDrive hoặc SharePoint

Ví dụ: trước khi bạn có thể chia sẻ tài liệu thông qua OneDrive hoặc SharePoint, bạn cần lưu tài liệu vào một trong các vị trí đó.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Để mở menu Lưu Như, nhấn Alt+F, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Save As" (Lưu Như).

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển đến ngăn Lưu Như.

 4. Để di chuyển đến một OneDrive hoặc SharePoint site trong danh sách Lưu Như, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên site mình muốn, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ thay đổi tới danh sách thư mục cho site bạn đã chọn.

 5. Duyệt đến vị trí thư mục bạn muốn, rồi nhấn Enter để mở hộp thoại Lưu Như. Tiêu điểm di chuyển đến trường Tên Tệp.

 6. Trong trường Tên Tệp, nhập hoặc chỉnh sửa tên tài liệu của bạn.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Sau khi tài liệu được lưu vào vị trí dùng chung, bạn có thể mời người khác làm việc trên đó.

Tắt Lưu Tự động

Nếu bạn không muốn lưu tài liệu của mình tự động vào máy OneDrive hoặc SharePoint, hãy nhấn Alt+1.

Bật Lưu Tự động

Để tự động lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint, hãy bật Lưu Tự động.

 1. Nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy: "How do i turn on AutoSave" (Làm thế nào để bật Lưu Tự động).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí đám mây mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Nếu bạn nghe thấy thông báo rằng tệp có cùng tên đã tồn tại ở vị trí được chọn, hãy nhập tên mới cho tài liệu, rồi nhấn Enter.

Lưu tài liệu dưới dạng PDF

Lưu tài liệu dưới dạng PDF để bạn có thể chia sẻ tài liệu đó bằng nhiều kênh.

 1. Để mở menu Lưu Như, nhấn Alt+F, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Save As" (Lưu Như).

 2. Nhấn phím Tab để di chuyển vào ngăn Lưu Như.

  Hộp thoại đề xuất cùng một vị trí nơi bạn đã lưu tài liệu Word trước đó, trên PC của bạn hoặc ở một vị trí trực tuyến. Để biết hướng dẫn về cách thay đổi vị trí, tham khảo mục Lưu tài liệu vào OneDrive hoặc SharePoint.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save as type, Word document, star dot docx" (Lưu dưới dạng, sao dot docx) thì nhấn Phím cách. Danh sách các loại tệp được hỗ trợ sẽ mở ra.

 4. Trong danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as type, PDF" (Lưu dưới dạng, PDF).

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc dưới dạng bản sao từ OneDrive thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể đổi tên hoặc lưu tài liệu dưới dạng PDF.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

Lưu tài liệu để thay OneDrive hoặc SharePoint

 1. Trong tài liệu bạn muốn lưu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Close file, button" (Nút Đóng tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bạn sẽ nghe thấy "Save changes to" (Lưu thay đổi vào) theo sau là tên tài liệu.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save, ellipsis, button" (Nút, dấu chấm lửng, Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bạn sẽ nghe thấy "Save as, file name, text field, is editing" (Lưu dưới dạng, tên tệp, trường văn bản, đang chỉnh sửa) theo sau là tên tài liệu.

 3. Tên tệp hiện tại được chọn và bàn phím trên màn hình xuất hiện ở nửa dưới màn hình. Nhập tên cho tài liệu đó bằng bàn phím trên màn hình.

 4. Khi hoàn tất, trượt một ngón tay ở góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Bàn phím trên màn hình đóng lại. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn lưu, chẳng hạn như "OneDrive", rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 6. Tiêu điểm di chuyển đến trường tên tệp. Nếu cần, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để thay đổi tên.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục bạn muốn lưu, rồi nhấn đúp để mở.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Save, button" (Nút Lưu). Nhấn đúp để chọn nút, rồi lưu tài liệu.

  Tài liệu được lưu và bạn quay lại dạng xem Gần đây.

Bật hoặc tắt Lưu Tự động

Tính năng Lưu Tự động được bật tự động khi bạn lưu tệp vào OneDrive lưu SharePoint.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Autosave" (Lưu Tự động) theo sau là "On" (Bật) hoặc "Off" (Tắt).

 3. Nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt Lưu Tự động.

 4. Để trở về dạng xem Soạn thảo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Đã xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn đã tắt Lưu Tự động, bạn cần tự lưu tài liệu. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu bản sao tài liệu vào thiết bị của mình. Những thay đổi bạn thực hiện đối với bản sao cục bộ sẽ không ảnh hưởng đến tệp gốc trong dung lượng lưu trữ đám mây.

 1. Trong tài liệu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save a copy button" (Nút Lưu bản sao) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp. Nếu cần, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp mới. Khi hoàn tất, trượt một ngón tay ở góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "iPhone button" (Nút Trang đầu trang) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để lưu bản sao tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bản sao đã được lưu.

Lưu tài liệu dưới dạng PDF

 1. Trong tài liệu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF, star, PDF button" (Nút PDF, sao, PDF) thì gõ đúp vào màn hình.

 4. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp. Nếu cần, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để thay đổi tên tệp. Khi hoàn tất, trượt một ngón tay ở cuối màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Theo mặc định, tệp PDF được lưu trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Places, back button" (Vị trí, nút quay lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Nếu bạn nghe thấy "Alert, Allow online file conversion" (Cảnh báo, Cho phép chuyển đổi tệp trực tuyến) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép) thì nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên tài liệu

Bạn có thể thay đổi tên của tài liệu đã lưu.

 1. Trong dạng xem Gần đây, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn đổi tên.

 2. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "File button, actions available" (Nút Tệp, hành động sẵn dùng). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Rename button" (Nút Đổi tên) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Text field, is editing" (Trường văn bản, đang chỉnh sửa).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Clear text, button" (Nút Xóa văn bản) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tên cũ sẽ bị xóa.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình ở cuối màn hình để nhập tên mới cho tài liệu.

 6. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Rename button" (Nút Đổi tên) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint, lưu bản sao tài liệu từ vị trí trực tuyến vào thiết bị hoặc đổi tên tài liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for Android

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm vị trí lưu trực tuyến

OneDrive sẵn dùng ngay khi bạn bắt đầu sử dụng Word for Android, nhưng bạn có thể cần phải thêm một site SharePoint theo cách thủ công trước khi có thể lưu ở đó.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save as, button" (Nút Lưu dưới dạng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Add a place, documents, Kết nối to cloud storage" (Thêm vị trí, tài liệu, lưu trữ trên đám mây) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "SharePoint button" (Nút Kết SharePoint, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bạn sẽ nghe thấy ví dụ về liên SharePoint site. Nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập URL của site SharePoint bạn. Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Bạn cũng có thể dán URL vào trường văn bản.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Submit button" (Nút Gửi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Nếu được nhắc, hãy nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa chỉ email mà bạn sử dụng với site SharePoint bạn. Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Password, editing" (Mật khẩu, chỉnh sửa) thì gõ đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 10. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Vị trí lưu mới hiện sẵn có trong danh sách các vị trí lưu.

Lưu tài liệu vào tài OneDrive

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File, button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save As button" (Nút Lưu Như), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tài liệu, theo sau là "Edit box" (Hộp Chỉnh sửa).

 3. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, nhấn đúp vào màn hình để mở bàn phím trên màn hình. Sử dụng bàn phím để xóa tên cũ trước, rồi nhập tên tệp mới. Khi bạn đã thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt tùy chọn vị trí lưu cho đến khi bạn tìm thấy tài khoản OneDrive của mình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để lưu tài liệu của bạn. Sau khi lưu, menu Tệp sẽ đóng, đồng thời, tiêu điểm quay lại tài liệu.

Mẹo: Sau khi bạn đã lưu tài liệu vào OneDrive, tất cả thay đổi sẽ được lưu ở đó khi bạn chọn Lưu, trừ khi bạn lưu tài liệu vào một vị trí mới.

Bật hoặc tắt Lưu Tự động

Tính năng Lưu Tự động được bật tự động khi bạn lưu tệp vào OneDrive lưu SharePoint.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File, button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Thiết đặt button" (Nút Chuyển đổi trang chiếu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Autosave, Automatically save files" (Tự động lưu, Tự động lưu tệp) theo sau là "On" (Bật) hoặc "Off" (Tắt).

 4. Nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt Lưu tự động.

 5. Để trở về dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái.

Lưu ý: Nếu bạn đã tắt Lưu Tự động, bạn cần tự lưu tài liệu. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình.

Lưu bản sao vào thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu bản sao của tài liệu trên thiết bị của mình.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi TalkBack thông báo: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu như) thì nhấn đúp vào màn hình. Menu Lưu như sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên trường tên tệp.

 3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản tên tệp mới. Nếu bạn muốn đặt tên mới cho tài liệu, hãy nhập tên bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "This device, documents" (Thiết bị này, tài liệu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để lưu bản sao của tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bản sao đã được lưu.

Đổi tên tài liệu

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu Word của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi TalkBack thông báo: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack thông báo: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Save. Đóng menu Tệp".

 3. Để đổi tên tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rename this file button" (Nút Đổi tên tệp này) thì nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên cho tài liệu đó bằng bàn phím trên màn hình. Để lưu tên mới, trượt một ngón tay ở cuối màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấc tay lên (và nhấn đúp vào màn hình, nếu cần). Tệp đã được đổi tên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word dành cho web với bàn phím của bộ đọc màn hình để tải tài liệu từ OneDrive xuống PC hoặc đổi tên tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách tải bản sao tài liệu Word xuống thiết bị của mình nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Hãy xem Tải xuống bản sao của tài Word cho web vào máy tính của tôi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Tải một bản sao của tài liệu xuống máy tính của bạn

Word dành cho web tự động lưu toàn bộ công việc của bạn vào thư mục OneDrive trong đám mây. Những thay đổi bạn thực hiện trong bản sao của tài liệu Word dành cho web trên máy tính của bạn sẽ không ảnh hưởng đến phiên bản gốc trong OneDrive. Bạn có thể tải xuống tài liệu của mình dưới dạng tệp Word, PDF hoặc ODT.

 1. Mở tài Word dành cho web muốn tải xuống.

  Để biết hướng dẫn về cách mở và đăng nhập vào Word dành cho web, đi tới mục Mở Word cho web và đăng nhập. Để biết hướng dẫn về cách mở tài liệu, hãy đi đến mục Mở tài liệu gần đây.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tải xuống bản sao tài liệu ở Word dạng mới, nhấn Alt+Windows phím logo+F, A, C.

  • Để tải xuống một bản sao của tài liệu ở định dạng PDF, nhấn Alt+Windows logo+F, A, P.

  • Để tải xuống bản sao tài liệu ở định dạng ODT, nhấn Alt+Windows phím logo+F, A, T.

  Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, MicrosoftWord dành cho web " (Hộp thoại, MicrosoftWord dành cho web ). Tiêu điểm nằm trên nút Tải xuống.

 3. Nhấn Enter để chọn. Hộp thoại đóng lại. Bạn sẽ nghe thấy "Notification text" (Văn bản thông báo. Bạn muốn làm gì với", sau đó là tên tài liệu.

 4. Nhấn Alt+Windows logo+N. Bạn sẽ nghe thấy: "Open button" (Nút Mở).

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter. Tệp được tải xuống thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn.

Lưu tài liệu vào một vị trí khác

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+Windows phím logo+F, A, A. Hộp thoại Lưu Như sẽ mở ra.

 2. Tiêu điểm được đặt ở trường Tên của hộp thoại Lưu Như. Nhập tên tệp mới nếu cần.

 3. Nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save to another folder button" (Nút Lưu vào thư mục khác) thì nhấn Phím cách để mở hộp thoại chọn thư mục.

 4. Để chọn vị trí mới để lưu tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục mình muốn hoặc "New folder" (Thư mục mới). Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, hãy nhấn Phím cách. Nếu bạn đã chọn "New folder" (Thư mục mới) hãy nhập tên cho thư mục mới, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create button" (Nút Tạo) thì nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu) thì nhấn Phím cách để lưu tài liệu.

Đổi tên tài liệu

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+Windows phím logo+F, A, R. Hộp thoại Đổi tên sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên.

 2. Nhập tên tệp mới.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) thì nhấn Phím cách để đổi tên tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×