Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện nhanh tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

MởWord

 1. Nhấn phím logo Windows, nhập word, rồi nhấn Enter. Word mở ra.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu một tài liệu trống mới để thêm văn bản và nội dung khác hoặc tạo tài liệu của bạn bằng cách sử dụng một mẫu với định dạng thiết kế trước. Để biết hướng dẫn, hãy tham Create tài liệu trống mới hoặc Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các mẫu trong Word.

Đăng nhập vào tài khoảnMicrosoft bạn

Đăng nhập vào tài khoảnMicrosoft của bạn để tận dụng tối đa các tính năng Word và mang theo tài liệu của bạn tới bất cứ đâu. Bạn cũng có thể mở Word mà không cần đăng nhập.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong một tổ chức, các bước đăng nhập có thể hơi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh để hoàn tất đăng nhập.

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Word lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở Word. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in to get the most ofMicrosoft 365 " (Đăng nhập để tận dụng tối đaMicrosoft 365 ), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn đăng nhập, nhấn Alt+F để mở menu Tệp. Sau đó, nhấn D, S. Bạn sẽ nghe thấy: "Accounts" (Tài khoản).

 2. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, nhấn Enter, rồi nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu).

 3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu bạn đã làm việc gần đây ở một nơi để có thể nhanh chóng tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởWord, rồi nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài liệu gần đây.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn mở một tài liệu khác, hãy nhấn Alt+F để mở menu Tệp , rồi nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài liệu gần đây.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu mình muốn, rồi nhấn Enter để mở.

Create tài liệu trống mới

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở Word. Tiêu điểm nằm trên tùy chọn tạo tài liệu trống mới và bạn sẽ nghe thấy: "Blank document" (Tài liệu trống).

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn bắt đầu một tài liệu mới, nhấn Alt+F để mở menu Tệp , rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Blank document" (Tài liệu trống).

 2. Để chọn và mở tài liệu trống, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tên mặc định của tài liệu, theo sau là "Editing" (Đang chỉnh sửa). Tiêu điểm sẽ di chuyển đến khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm văn bản và nội dung khác vào tài liệu. Để biết hướng dẫn về cách chèn và định dạng văn bản trong tài liệu, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word tự động lưu tài liệu củaOneDrive hoặcSharePointkhi bật Lưu Tự động. Để biết hướng dẫn về cách bật Lưu Tự động, hãy tham khảo mục Bật Lưu Tự động.

Nếu Lưu Tự động không được bật hoặc nếu bạn muốn lưu tài liệu bằng tên khác, vào một vị trí khác hoặc sử dụng định dạng khác, chẳng hạn như bạn có thể lưu tài liệu của mình theo cách thủ công vào máy tính. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Lưu tài liệu cục bộ. Ngoài ra, bạn có thể lưu tài liệu của mình vào một vị trí trực tuyến theo cách thủ công. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Lưu tài liệu vào OneDrive hoặc SharePoint.

Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu dưới dạng PDF, tham khảo mục Lưu tài liệu dưới dạng PDF.

Để biết hướng dẫn về cách sử dụng các tùy chọn lưu khác, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các phím tắt đọc văn bản, hãy đặt tiêu điểm vào khu vực nội dung tài liệu.

 • Để bắt đầu đọc từ vị trí con trỏ của bạn với Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+Ctrl+R hoặc phím SR+phím Mũi tên xuống. Với JAWS, nhấn phím SR+Page up. Với NVDA, nhấn phím SR+phím Mũi tên xuống.

 • Để đọc trang hiện tại bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+Ctrl+I. 

 • Để đọc đoạn hiện tại bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+Ctrl+K. Với JAWS, nhấn Ctrl+5 trên vùng phím số.

 • Để đọc dòng tiếp theo bằng Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+O. Với JAWS và NVDA, nhấn phím Mũi tên xuống.

 • Để đọc dòng trước đó bằng Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+U. Với JAWS và NVDA, nhấn phím Mũi tên lên.

 • Để đọc từ tiếp theo bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+L hoặc phím SR+Ctrl+phím Mũi tên phải. Với JAWS, nhấn phím SR+phím Mũi tên phải. Với NVDA, nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải.

 • Để đọc từ trước đó bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+J hoặc phím SR+Ctrl+phím Mũi tên trái. Với JAWS, nhấn phím SR+phím Mũi tên trái. Với NVDA, nhấn Ctrl+phím Mũi tên trái.

 • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

Để biết danh sách chi tiết về các phím tắt để đọc văn bản, hãy tham khảo hướng dẫn người dùng của bộ đọc màn hình. Với Trình tường thuật, tham khảo Chương 4: Đọc văn bản. Với JAWS, tham chiếu đến Các lệnh Đọc trong JAWS. Với NVDA, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng NVDA.

Áp dụng kiểu

Sử dụng các kiểu tích hợp sẵn để mang lại giao diện nhất quán cho tài liệu của bạn. Việc sử dụng kiểu cũng có thể cải thiện tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu của bạn. Sử dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn nếu bạn muốn chèn mục lục vào tài liệu. 

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn áp dụng kiểu.

 2. Để mở menu Kiểu , nhấn Alt+H, L.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt danh sách các kiểu sẵn dùng.

 4. Khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, hãy nhấn Enter để áp dụng kiểu đó cho tài liệu của bạn.

Dẫn hướng theo đầu đề

Nếu bạn đã dùng kiểu đầu đề trong tài liệu, bạn có thể dùng Ngăn Dẫn hướng để nhanh chóng di chuyển từ đầu đề này sang đầu đề khác.

 1. Để bật Ngăn Dẫn hướng, nhấn Alt+W, K. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search document" (Dẫn hướng, Tìm kiếm tài liệu).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Pages" (Trang). Nhấn phím Mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy "Headings" (Đầu đề).

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt danh sách đầu đề. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các đầu đề khi bạn di chuyển.

 4. Để di chuyển đến đầu đề trong nội dung tài liệu, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến đầu hàng đầu đề.

Tìm kiếm trong tài liệu

Sử dụng tính năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm một từ hoặc thành phần nhất định như đồ họa trong tài liệu của bạn.

Tìm kiếm một từ

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search document" (Dẫn hướng, Tìm kiếm tài liệu).

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Search results list" (Danh sách kết quả tìm kiếm), theo sau là kết quả tìm kiếm đầu tiên.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách kết quả. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo kết quả.

 5. Khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm mình muốn, nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến nội dung tài liệu nơi có thể tìm thấy từ đã tìm kiếm.

Tìm kiếm một thành phần

Tìm kiếm một thành phần cụ thể, ví dụ: đồ họa, bảng hoặc chú thích từ một người cụ thể.

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search a document" (Dẫn hướng, tìm kiếm trong tài liệu).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Search, split button" (Nút Tìm kiếm, tách), rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thành phần mình muốn, ví dụ: "Graphic" (Đồ họa), rồi nhấn Enter để chọn.

  Nếu thành phần có menu con, bạn sẽ nghe thấy thành phần đó, theo sau là "Collapsed, menu item" (Đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng menu, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt menu con.

 4. Tiêu điểm di chuyển đến nút kết quả tiếp theo. Nhấn Enter nhiều lần để di chuyển qua các kết quả.

Thêm số trang

 1. Nhấn Alt+N, N, U. Bạn sẽ nghe thấy: "Top of page" (Đầu trang). Menu Số trang sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tùy chọn đầu tiên.

 2. Để duyệt menu, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Danh sách kiểu số trang sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Nếu bạn đã chọn thêm số trang vào đầu hoặc cuối trang hoặc ở lề trang, ngăn Đầu trang hoặc Chân trang sẽ mở ra. Để thoát khỏi ngăn và trở về chế độ soạn thảo tài liệu, nhấn Esc.

In tài liệu

Nếu bạn cần bản cứng của tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng in chúng. Nếu bạn không có quyền truy nhập ngay vào máy in, bạn có thể in tài liệu ra PDF và lưu tài liệu đó trên máy tính của mình.

In tài liệu bằng máy in 

 1. Nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để in với cài đặt mặc định, hãy nhấn Enter.

  • Để thay đổi cài đặt in, nhấn phím Tab để di chuyển qua các tùy chọn. Để mở danh sách các tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách tùy chọn, nhấn các phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Để in với cài đặt mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

In tài liệu sang PDF 

 1. Nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Printer, Which printer" (Máy in, Máy in nào), rồi nhấn Phím cách để bung rộng menu Máy in. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft, Print to PDF" (Microsoft, In ra PDF), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

 4. Hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp. Nhập tên cho tài liệu của bạn. Sau đó, sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến vị trí bạn muốn lưu kết quả in. Khi bạn đang ở đúng vị trí, nhấn Alt+S để lưu tệp dưới dạng PDF.

Thay đổi chủ đề ứng dụng để tăng độ tương phản

Bạn có thể thấy dễ Word hơn nếu điều chỉnh chủ đề thành một chủ đề có độ tương phản cao hơn.

Lưu ý: Việc thay đổi chủ đề ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ứng Microsoft 365 của bạn.

 1. Trong Word, nhấn Alt+F, D, Y, rồi 2. Tiêu điểm di chuyển đến danh sách Chủ đề Officetrong menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy "Office theme" (Chủ đề Office), theo sau là chủ đề hiện được chọn. 

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn tìm thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn Enter. Để có độ tương phản cao nhất, hãy chọn Xám Đậm.

 3. Để thoát khỏi menu Tệp và trở về nội dung tài liệu, nhấn Esc.

Mẹo: Để biết thông tin về cách chọn chủ đề có độ tương phản cao hơn trong Windows, hãy tham khảo mục Sử dụng màu và độ tương phản cho trợ năng trong Microsoft 365 và Làm cho Windows dễ nhìn hơn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Phím tắt cho menu Tệp trong Microsoft 365 for Windows

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

MởWord for iOS

 1. Trên iPhone của bạn, xác định vị trí nút choWord for iOS dụng và nhấn đúp vào màn hình. Word sẽ mở ra với tiêu điểm trên tab Mới.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu một tài liệu trống mới để thêm văn bản và nội dung khác hoặc tạo tài liệu của bạn bằng cách sử dụng một mẫu với định dạng thiết kế trước. Để biết hướng dẫn, hãy tham Create tài liệu trống mới hoặc Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các mẫu trong Word

Đăng nhập vào tài khoảnMicrosoft bạn

Đăng nhập vào tài khoảnMicrosoft của bạn để tận dụng tối đa các tính năng Word for iOS và mang theo tài liệu của bạn tới bất cứ đâu. Bạn cũng có thể mở Word mà không cần đăng nhập.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong một tổ chức, các bước đăng nhập có thể hơi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh để hoàn tất đăng nhập.

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Word lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở Word for iOS.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn đăng nhập, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn có những thay đổi chưa lưu, bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu của mình. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Signed out, Navigation pane, button" (Nút Ngăn dẫn hướng, Đã đăng xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Sign in" (Đăng nhập). Nhấn đúp vào màn hình. Nhấn gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay và trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Email, phone, orSkype, text field, required" (Email, điện thoại hoặcSkype, trường văn bản, bắt buộc).

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉSkype của bạn.

 5. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Enter password" (Nhập mật khẩu) hoặc "Secure text field" (Trường văn bản bảo mật).

 6. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 7. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu bạn đã làm việc gần đây ở một nơi để có thể nhanh chóng tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở Word for iOS. Bạn sẽ nghe thấy: "New heading" (Đầu đề mới). Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn mở một tài liệu khác, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn có những thay đổi chưa lưu, bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu của mình. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word. Bạn sẽ nghe thấy: "Home heading" (Đầu đề trang đầu).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

Create tài liệu trống mới

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở Word for iOS. Bạn sẽ nghe thấy: "New heading" (Đầu đề mới).

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn bắt đầu một tài liệu mới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn có những thay đổi chưa lưu, bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu của mình. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word. Bạn sẽ nghe thấy: "Home heading" (Đầu đề trang đầu). Dùng bốn ngón tay nhấn gần cuối màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "New tab" (Tab Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New heading" (Đầu đề mới).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank document" (Tài liệu trống), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu trống mới sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu. Bạn sẽ nghe thấy: "Page one content" (Nội dung trang một). Bàn phím trên màn hình mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn không thể truy nhập vào khu vực chỉnh sửa hoặc mở bàn phím trên màn hình, hãy kiểm tra cài đặt Rotor VoiceOver. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản Word.

  Bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm văn bản và nội dung khác vào tài liệu. Để biết hướng dẫn về cách chèn và định dạng văn bản trong tài liệu, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Lưu tài liệu

Word tự động lưu tài liệu củaOneDrive hoặcSharePointkhi bật Lưu Tự động. 

Để biết hướng dẫn về cách lưu bản sao của tài liệu vào điện thoại hoặc dưới dạng PDF, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, hãy đặt tiêu điểm vào khu vực nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả văn bản trên một trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page" (Trang), theo sau là số trang hiện tại và "Content" (Nội dung), ví dụ: "Page one, Content" (Trang một, Nội dung). VoiceOver sẽ bắt đầu đọc toàn bộ trang.

 • Để đọc các dòng, hãy đặt một ngón tay trên trang, rồi kéo xuống. VoiceOver sẽ đọc một dòng khi bạn đến dòng đó.

 • Để thay đổi cách đọc văn bản, hãy kích hoạt Rotor và chọn, ví dụ: Từ hoặc tự. Để đọc văn bản mỗi lần một từ hoặc ký tự, hãy trượt nhanh lên hoặc xuống.

 • Để ngừng đọc, nhấn một lần vào màn hình bằng hai ngón tay.

Để biết danh sách chi tiết các thao tác để đọc văn bản, hãy tham khảo mục Tìm hiểu thao tác của VoiceOver trên iPhone.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Find button" (Nút Tìm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Search, text field, is editing" (Tìm kiếm, trường văn bản, đang chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình mở ra.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ tìm kiếm của bạn. VoiceOver sẽ thông báo số kết quả khớp.

 3. Để di chuyển giữa các kết quả tìm kiếm, hãy nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Previous search result" (Kết quả tìm kiếm trước đó) hoặc "Next search result" (Kết quả tìm kiếm tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng thanh Tìm kiếm và di chuyển tiêu điểm đến kết quả tìm kiếm trong nội dung tài liệu, sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh theo hình chữ Z. Bạn sẽ nghe thấy: "Leaving search" (Rời khỏi tìm kiếm).

Thêm số trang

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page numbers, button" (Nút Số trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải, bạn sẽ nghe thấy tùy chọn số trang mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ngăn đầu trang và chân trang sẽ mở ra với bàn phím trên màn hình được kích hoạt. Nếu bạn muốn sửa số trang, hãy nhập số trang mới. Để thoát khỏi ngăn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver đọc nội dung tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình.

In tài liệu

In tài Word trực tiếp từ iPhone vào máy in có hỗ trợ AirPrint. Để tìm hiểu thêm về AirPrint và các máy in được hỗ trợ, hãy tham khảo mục Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Nếu không có quyền truy nhập ngay vào máy in, bạn có thể in tài liệu ra PDF và lưu tài liệu đó trên điện thoại.

In tài liệu bằng máy in 

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng iPhone và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi. 

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Air print button" (Nút In không khí).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Tùy chọn Máy in sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh cho đến khi bạn nghe thấy: "Printer, select printer button" (Nút Máy in, chọn máy in). Nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các máy in AirPrint khả dụng sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để in bằng cách sử dụng cài đặt mặc định, trong menu Tùy chọn Máy in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

In tài liệu sang PDF 

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Air print button" (Nút In không khí).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open in another app" (Mở trong một ứng dụng khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tài liệu, tiếp theo là "PDF document" (Tài liệu PDF).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save to files" (Lưu vào tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để lưu tài liệu dưới dạng tệp PDF vào điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình android tích hợp sẵn, để thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

MởWord for Android

 1. Trên điện thoại của bạn, tìm nút dành choWord for Android dụng và nhấn đúp vào màn hình. Word sẽ mở ra với tiêu điểm trên tab Gần đây.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu một tài liệu trống mới để thêm văn bản và nội dung khác hoặc tạo tài liệu của bạn bằng cách sử dụng một mẫu với định dạng thiết kế trước. Để biết hướng dẫn, hãy tham Create tài liệu trống mới hoặc Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các mẫu trong Word

Đăng nhập vào tài khoảnMicrosoft bạn

Đăng nhập vào tài khoảnMicrosoft của bạn để tận dụng tối đa các tính năngWord for Android và mang theo tài liệu của bạn tới bất cứ đâu. Bạn cũng có thể mở Word mà không cần đăng nhập.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong một tổ chức, các bước đăng nhập có thể hơi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh để hoàn tất đăng nhập.

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Word lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởWord for Android.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn đăng nhập, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn có những thay đổi chưa lưu, bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu của mình. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn được nhắc chấp nhận các điều khoản và điều kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Accept" (Chấp nhận), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Get things done on the go, sign in" (Hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi, đăng nhập). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit box, Email, phone, orSkype " (Hộp chỉnh sửa, Email, điện thoại hoặcSkype ). Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉSkype của bạn. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu).

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Editing, password" (Chỉnh sửa mật khẩu), nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu bạn đã làm việc gần đây ở một nơi để có thể nhanh chóng tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởWord for Android.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn mở một tài liệu khác, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn có những thay đổi chưa lưu, bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu của mình. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

Create tài liệu trống mới

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởWord for Android.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn tạo tài liệu mới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn có những thay đổi chưa lưu, bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu của mình. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank document" (Tài liệu trống), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Tài liệu mới sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu, đồng thời, bàn phím trên màn hình được hiển thị. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản trong tài liệu của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word động lưu tài liệu của bạnOneDrivekhi bật Lưu Tự động.

Để biết hướng dẫn về cách lưu bản sao tài liệu vào điện thoại, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, hãy đặt tiêu điểm vào khu vực nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả nội dung trên trang, hãy trượt nhanh sang phải để di chuyển tới hộp văn bản, hình ảnh hoặc liên kết đầu tiên của trang. TalkBack sẽ bắt đầu đọc nội dung.

 • Để đọc hộp văn bản, hình ảnh hoặc liên kết tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải.

 • Để thay đổi cách đọc văn bản, trượt nhanh lên rồi xuống hoặc xuống sau đó lên cho đến khi bạn nghe thấy, ví dụ: "Words" (Từ) hoặc "Characters" (Ký tự). Để đọc văn bản mỗi lần một từ hoặc một ký tự, trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để ngừng đọc, nhấn một lần vào màn hình bằng một ngón tay.

Để biết danh sách chi tiết của tất cả các thao tác để đọc văn bản, hãy tham khảo mục Sử dụng menu TalkBack & khiển đọc

Thêm số trang

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More option button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu" (Menu Tab), theo sau là tab hiện được chọn, ví dụ: "Home, selected" (Đã chọn Trang đầu).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page number menu" (Menu Số trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí của số trang mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Menu Đầu & Trang sẽ mở ra. Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn số trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page number menu" (Menu Số trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để đóng menu Đầu trang & chân trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close header and footer, button" (Nút Đóng đầu trang và chân trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để trở về nội dung tài liệu, trượt nhanh sang trái cho đến khi TalkBack bắt đầu đọc nội dung tài liệu.

In tài liệu

In tài liệu của bạn trực tiếp từ điện thoại chạy Android vào máy in Wi-Fi. Nếu bạn không có quyền truy nhập ngay vào máy in, bạn có thể in tài liệu ra PDF và lưu tài liệu đó trên máy tính của mình.

In tài liệu bằng máy in 

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng điện thoại và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options menu" (Menu Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu đây là lần đầu bạn in tài liệu Word từ điện thoại, một hộp thoại sẽ mở ra để yêu cầu bạn cho phép kết nối với dịch vụ trực tuyến giúp chuẩn bị tệp để in. Để tiếp tục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại máy in mở ra và TalkBack sẽ thông báo: "Print dialog" (Hộp thoại In).

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Drop-down list, Select a printer" (Danh sách thả xuống, Chọn máy in), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Máy in được chọn và tiêu điểm di chuyển đến hộp thoại In.

 5. Để in tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print document" (In tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu được in và tiêu điểm quay lại nội dung tài liệu.

In tài liệu sang PDF 

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options menu" (Menu Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Drop-down list, Select a printer" (Danh sách thả xuống, Chọn máy in), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save as PDF" (Lưu dưới dạng PDF), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save to PDF" (Lưu vào PDF), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Thư mục Tải xuống trong ứng dụng Tệp sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu kết quả in dưới dạng tệp PDF.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện nhanh tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Mở Word dành cho web và đăng nhập

Đăng nhập vào Word dành cho web và mang theo tài liệu của bạn tới bất cứ đâu.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới Office.com. Trang đăng nhập sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign-in to your account" (Đăng nhập vào tài khoản của bạn), rồi nhấn Enter. Menu Chọn tài khoản sẽ mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sử dụng tài khoản hiện có để đăng nhập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để thêm tài khoản mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use another account, button" (Nút Sử dụng tài khoản khác), rồi nhấn Enter. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địaSkype của bạn, rồi nhấn Enter. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 4. Trang chủ Microsoft Office sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "App launcher" (Công cụ khởi động ứng dụng), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link, Word" (Liên kết, Liên kết), rồi nhấn Enter.

 6. Word dành cho web mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Link, create a new blank document" (Liên kết, tạo tài liệu trống mới). Tiêu điểm nằm trên nút Tài liệu trống mới.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu một tài liệu trống mới để thêm văn bản và nội dung khác hoặc tạo tài liệu của bạn bằng cách sử dụng một mẫu với định dạng thiết kế trước. Để biết hướng dẫn, hãy tham Create tài liệu trống mới hoặc Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các mẫu trong Word.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu bạn đã làm việc gần đây ở một nơi để có thể nhanh chóng tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởWord, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở), theo sau là tên của tài liệu gần đây bạn muốn, rồi nhấn Enter để mở.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn mở một tài liệu khác, hãy nhấn Alt+phím logo Windows+F để mở menu Tệp , rồi nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Recent" (Gần đây), theo sau là tên của tài liệu gần đây. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu mình muốn, rồi nhấn Enter để mở.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn nghe thấy "Document contents, editing" (Chỉnh sửa nội dung tài liệu), bạn có thể bắt đầu thêm nội dung của mình vào tài liệu.

  • Nếu bạn nghe thấy "Reading view" (Dạng xem đọc) hoặc "Not intended for user action" (Không dành cho hành động người dùng) thay vì "Document contents, editing" (Chỉnh sửa nội dung tài liệu), tài liệu đã mở ở dạng xem Đọc mà bạn không thể thực hiện thay đổi. Để chỉnh sửa tài liệu, bạn cần chuyển sang dạng xem Soạn thảo. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Chuyển sang dạng xem Soạn thảo để thực hiện thay đổi.

Mở tài liệu trong phiên bản đầy đủ của Word

Nếu bạn có phiên bản toàn màn hình nền của Word, phiên bản này sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn khi làm việc với tệp của mình. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ Word dành cho web.

 1. Nhấn Alt+phím logo Windows+Z, M, rồi O. Tài liệu sẽ mở ra trong phiên bản trên máy tính.

 2. Dẫn hướng trở Word dành cho web, rồi nhấn Ctrl+W để đóng tab trình duyệt.

Chuyển sang dạng xem Soạn thảo để thực hiện thay đổi

Đôi khi Word dành cho web mở một tài liệu ở dạng xem Đọc. Trước khi bạn có thể thực hiện thay đổi cho tài liệu, bạn cần chuyển sang dạng xem Soạn thảo.

 1. Ở dạng xem Đọc, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility mode" (Chế độ trợ năng), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit document, button collapsed" (Nút Chỉnh sửa tài liệu thu gọn), rồi nhấn Phím cách.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Edit document. Thực hiện thay đổi nhanh ngay tại đây bằngWord," và nhấn Enter. Tài liệu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo và bạn có thể bắt đầu thêm nội dung của mình vào tài liệu.

Create tài liệu trống mới

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởWord dành cho web. Tiêu điểm sẽ nằm trên tùy chọn tạo tài liệu trống mới.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn bắt đầu một tài liệu mới, nhấn Alt+phím logo Windows+F để mở menu Tệp , rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New blank document" (Tài liệu trống mới).

 2. Để chọn và mở tài liệu trống, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tên mặc định của tài liệu, theo sau là "Editing" (Đang chỉnh sửa). Tiêu điểm sẽ di chuyển đến khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm văn bản và nội dung khác vào tài liệu. Để biết hướng dẫn về cách chèn và định dạng văn bản trong tài liệu, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Mẹo: Để tạo nhanh tài liệu mới trong Word dành cho web, hãy mở trình duyệt của bạn, nhập Word.new trong thanh địa chỉ, rồi nhấn Enter.

Lưu tài liệu

Word dành cho web động lưu tài liệu của bạnOneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần lo lắng về việc lưu. Để biết hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu hoặc lưu bản sao tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các phím tắt đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, hãy đặt tiêu điểm vào khu vực nội dung tài liệu.

 • Để bắt đầu đọc từ vị trí con trỏ của bạn với Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+Ctrl+R hoặc phím SR+phím Mũi tên xuống. Với JAWS, nhấn phím SR+Page up. Với NVDA, nhấn phím SR+phím Mũi tên xuống.

 • Để đọc trang hiện tại bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+Ctrl+I. 

 • Để đọc đoạn hiện tại bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+Ctrl+K. Với JAWS, nhấn Ctrl+5 trên vùng phím số.

 • Để đọc dòng tiếp theo bằng Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+O. Với JAWS và NVDA, nhấn phím Mũi tên xuống.

 • Để đọc dòng trước đó bằng Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+U. Với JAWS và NVDA, nhấn phím Mũi tên lên.

 • Để đọc từ tiếp theo bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+L hoặc phím SR+Ctrl+phím Mũi tên phải. Với JAWS, nhấn phím SR+phím Mũi tên phải. Với NVDA, nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải.

 • Để đọc từ trước đó bằng Trình tường thuật, nhấn phím SR+J hoặc phím SR+Ctrl+phím Mũi tên trái. Với JAWS, nhấn phím SR+phím Mũi tên trái. Với NVDA, nhấn Ctrl+phím Mũi tên trái.

 • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

Để biết danh sách chi tiết các phím tắt để đọc văn bản, hãy tham khảo hướng dẫn người dùng của bộ đọc màn hình. Với Trình tường thuật, tham khảo Chương 4: Đọc văn bản. Với JAWS, tham chiếu đến Các lệnh Đọc trong JAWS. Với NVDA, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng NVDA

Dẫn hướng theo đầu đề

Nếu bạn đã dùng kiểu đầu đề trong tài liệu, bạn có thể dùng Ngăn Dẫn hướng để nhanh chóng di chuyển từ đầu đề này sang đầu đề khác.

 1. Để bật Ngăn Dẫn hướng, nhấn Alt+phím logo Windows+W, K. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search for" (Dẫn hướng, Tìm kiếm).

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Find" (Tìm). Nhấn phím Mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy "Headings" (Đầu đề).

 3. Nhấn phím Tab để duyệt danh sách đầu đề. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các đầu đề khi bạn di chuyển.

 4. Để di chuyển đến đầu đề trong nội dung tài liệu, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến đầu hàng đầu đề.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn sẽ nghe thấy: "This file results tab selected" (Tab Kết quả tệp này được chọn). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm. Nhập từ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Showing this file, results for" (Hiển thị tệp này, kết quả cho), theo sau là từ tìm kiếm của bạn. 

 3. Để duyệt danh sách kết quả, hãy sử dụng các phím mũi tên. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo từng kết quả khớp khi bạn di chuyển trên danh sách.

Thêm số trang

 1. Nhấn Alt+phím logo Windows+N, N, U. Menu Thêm vào Đầu trang hoặc Chân trang sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn kiểu số trang mình muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Vùng soạn thảo đầu trang và chân trang sẽ mở ra. Để thoát khỏi khu vực và trở về nội dung tài liệu, nhấn Esc.

In tài liệu

Nếu bạn cần bản cứng của tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng in chúng. Nếu bạn không có quyền truy nhập ngay vào máy in, bạn có thể in tài liệu ra PDF và lưu tài liệu đó trên máy tính của mình.

In tài liệu bằng máy in 

 1. Nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để in với cài đặt mặc định, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

  • Để thay đổi cài đặt in, nhấn Shift+Tab để di chuyển qua các tùy chọn. Để mở danh sách các tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách tùy chọn, nhấn các phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Để in với cài đặt mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

In tài liệu sang PDF 

 1. Nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Printer" (Máy in), theo sau là máy in hiện tại, rồi nhấn Phím cách để bung rộng menu Máy in. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Print to PDF" (In thành PDF của Microsoft), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

 4. Hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp. Nhập tên cho tài liệu của bạn. Sau đó, sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến vị trí bạn muốn lưu kết quả in. Khi bạn đang ở đúng vị trí, nhấn Alt+S để lưu tệp dưới dạng PDF.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word 

Phím tắt trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×