Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và dùng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn để cải thiện khả năng truy nhập và khả năng sử dụng của tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, nhấn Alt+F, O.

 2. Nhấn phím Tab để chuyển đến danh sách các vị trí tệp, như OneDrive hoặc máy tính của bạn.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn. Nếu tài liệu của bạn nằm trong thư mục ở vị trí đã chọn, nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Để mở tài liệu, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tên tài liệu. Tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

 5. Nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập.

 6. Khi bạn hoàn tất, nhấn Ctrl+S để lưu thay đổi của bạn.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Nhấn Ctrl + H. Bạn nghe thấy: "tìm và thay thế." Tiêu điểm nằm trên trường Tìm trường văn bản nào.

 2. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế.

 3. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "replace with" (thay thế).

 4. Nhập từ hoặc cụm từ đó để thay thế bản gốc.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm và thay thế các từ hoặc cụm từ từng người một, hãy nhấn Alt + F. Ví dụ đầu tiên được chọn trong nội dung tài liệu. Để thay thế nó, nhấn Alt + R. Lặp lại cho tất cả các phiên bản bạn muốn thay thế. Nếu bạn muốn bỏ qua thay thế một ví dụ, chỉ cần nhấn Alt + F để di chuyển đến mục tiếp theo.

  • Để thay thế tất cả các từ hoặc cụm từ khớp với văn bản, hãy nhấn Alt + A. Bạn nghe thấy một cảnh báo cho biết số lượng thay thế. Để đóng cửa sổ cảnh báo, nhấn Enter.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, di chuyển đến văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ phím Shift. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với khả năng truy nhập tài liệu, dẫn hướng và khả năng sử dụng. Để đảm bảo rằng các đầu đề của bạn hoạt động chính xác cho khả năng truy nhập, hãy sử dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn. Bằng cách này, bộ đọc màn hình của bạn và Word trao đổi thông tin phù hợp cho dẫn hướng trơn tru.

Bạn cũng có thể sử dụng các đầu đề là các mục tiêu liên kết để tạo siêu kết nối trong tài liệu hiện tại. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới liên kết đến một vị trí trong tài liệu.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  Mẹo: Để duyệt thêm các kiểu đầu đề, nhấn Alt + H, L. nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy kiểu bạn muốn, rồi nhấn Enter để áp dụng nó cho tài liệu của bạn.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc của tài liệu của bạn.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H, F, F. Bạn nghe thấy: "Font, <the current font>" (Phông chữ, <phông hiện tại>).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+[ (Dấu ngoặc vuông mở).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+] (Dấu ngoặc vuông đóng).

  • Để giúp văn bản lớn dần theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+> (Dấu lớn hơn).

  • Để làm cho văn bản tăng dần nhỏ theo kích cỡ trong nút giảm cỡ phông , hãy nhấn Ctrl + Shift +< (nhỏ hơn dấu).

  • Để chọn một kích cỡ cụ thể, nhấn Alt+H, F, S. Bạn nghe thấy cỡ phông hiện tại. Nhập kích cỡ điểm bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi vài thuộc tính phông chữ cùng một lúc

Bạn có thể duyệt thuộc tính phông chữ và thay đổi vài thuộc tính cùng một lúc trong hộp thoại Phông chữ.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để mở hộp thoại Phông chữ, nhấn Alt+H, F, N.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy nhập và thay đổi:

   • Phông chữ, nhấn Alt+F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn.

   • Kiểu phông chữ, nhấn Alt+Y, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn.

   • Cỡ phông, nhấn Alt+S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn.

   • Màu phông chữ, nhấn Alt+C. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu gạch dưới, nhấn Alt+U. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu gạch dưới, nhấn Alt+I. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập và chọn:

   • Gạch ngang chữ, nhấn Alt+K.

   • Gạch kép ngang chữ, nhấn Alt+L.

   • Chỉ số trên, nhấn Alt+P.

   • Chỉ số dưới, nhấn Alt+B.

   • Chữ hoa nhỏ, nhấn Alt+M.

   • Tất cả chữ hoa, nhấn Alt+A.

   • Ẩn, nhấn Alt+H.

   • Đặt Làm Mặc định, nhấn Alt+D, rồi nhấn Enter.

   • Hiệu ứng Văn bản, nhấn Alt+E, rồi nhấn Enter.

   • Tab Nâng cao, nhấn Alt+V.

   • Tab Phông chữ, nhấn Alt+N.

 4. Để áp dụng các thay đổi, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK" (OK), rồi nhấn Enter.

  Để thoát khỏi hộp thoại Phông chữ mà không áp dụng các thay đổi, nhấn Esc.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+G, T, F.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Để nghe mô tả về các phông chữ được áp dụng bởi chủ đề, hãy nhấn trình tường thuật + 0. Trong JAWS, nhấn Insert+F.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số với Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close" (Lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi tới tab Mở, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Địa điểm mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy vị trí nơi bạn muốn mở tài liệu, chẳng hạn như điện thoại của bạn hoặc thư mục trên OneDrive. VoiceOver sẽ thông báo các vị trí khi bạn di chuyển. Để mở một vị trí, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn ở trên một vị trí, rồi nhấn đúp để mở vị trí đó.

 4. Khi ở vị trí bạn muốn, để mở tài liệu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các tài liệu khi bạn di chuyển. Tài liệu sẽ mở ra.

 5. Để thêm văn bản vào tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page 1 content" (Nội dung trang 1). Nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn hoàn tất, để đóng bàn phím, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search Button" (nút tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "tìm kiếm, trường văn bản, đang chỉnh sửa". Bàn phím ảo xuất hiện ở nửa dưới của màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và thay thế. VoiceOver thông báo số lượng các kết quả khớp.

 3. Trang chiếu một ngón tay ở góc trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Search Options, Button" (nút tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tùy chọn sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "tìm và thay thế" hoặc "tìm và thay thế tất cả", rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tùy chọn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về ngăn Tìm kiếm .

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "replace, Text Field" (trường văn bản thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ để thay thế bản gốc.

 8. Trang chiếu một ngón tay ở góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "replace, Button" (nút thay thế) hoặc "thay thế tất cả, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Để đóng trường văn bản Tìm kiếm và di chuyển tiêu điểm đến kết quả phát hiện của bạn, hãy sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh một cử chỉ Z.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn văn bản trong tài liệu của mình để chỉnh sửa hoặc định dạng.

 1. Để chọn một đoạn văn bản, với tiêu điểm nằm trong khu vực chỉnh sửa tài liệu, hãy dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn nghe thấy mục đã chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình. VoiceOver sẽ thông báo lựa chọn khi bạn di chuyển các ngón tay.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Styles button” (Nút Kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại tab Trang đầu.

 6. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Bold button" (Nút Đậm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Italic button" (Nút Nghiêng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Underline button" (Nút Gạch dưới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển. Để chọn phông chữ, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sau khi chọn phông chữ mới, menu Phông chữ sẽ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm di chuyển đến tab Trang đầu.

Thay đổi cỡ phông

Với các bước sau đây, bạn có thể thay đổi cỡ phông của văn bản bạn nhập vào một tài liệu.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Size <current font size>" (Kích cỡ <cỡ phông hiện tại >).

 6. Để thay đổi cỡ phông, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tăng cỡ phông, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Plus button" (Nút Cộng), rồi nhấn đúp vào màn hình để tăng kích cỡ lên 1 điểm.

  • Để giảm cỡ phông, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Minus button" (Nút Trừ), rồi nhấn đúp vào màn hình để giảm kích cỡ xuống 1 điểm.

 7. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 2. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts heading" (Đầu đề phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chủ đề khi bạn di chuyển. Để chọn phông chủ đề, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "Recently used fonts heading" (Đầu đề phông chữ được sử dụng gần đây). Nếu bạn chưa chọn phông chữ, phông chủ đề sẽ kết thúc khi bạn nghe thấy: "Office Compatible Fonts" (Phông chữ Tương thích Office).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for Android bằng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

 2. Để mở hộp thoại Mở, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách vị trí tệp, như OneDrive hoặc thiết bị của bạn.

 3. Để mở vị trí, nhấn đúp vào màn hình. Dẫn hướng đến tài liệu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu được mở ra, đồng thời, tiêu điểm sẽ nằm trên nội dung tài liệu.

 4. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi bắt đầu nhập.

 5. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đóng bàn phím và nếu cần, hãy lưu tài liệu của bạn theo hướng dẫn trong mục Tạo tài liệu mới.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, Find, Three Period, Edit Box" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Find, Three Period, Edit Box" (hộp chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Submit, Button" (nút gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack thông báo số lượng các phiên bản kết hợp và một trong số những người được chọn trong nội dung văn bản.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tìm cài đặt sẽ mở ra ở cuối màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, Replace, Box,", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Edit, Replace, Three Period, Edit Box" (chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở phía dưới cùng của màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế bản gốc.

 7. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay thế các phiên bản kết hợp từng người một, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace Button" (nút thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình cho đến khi bạn đã đi qua tất cả các kết quả tìm kiếm khớp.

  • Để thay thế tất cả kết quả tìm kiếm khớp cùng một lúc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace All Button" (nút thay thế tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để đóng thanh tìm kiếm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close Find Bar, Button" (nút tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn một phần đoạn văn bản cụ thể hoặc toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn.

Chọn một đoạn văn bản

 1. Để chọn một đoạn văn bản, với tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa tài liệu, dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn nghe thấy mục đã chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình. TalkBack sẽ thông báo lựa chọn khi bạn di chuyển các ngón tay.

Chọn tất cả văn bản

 1. Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên rồi sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three" (Menu ngữ cảnh cục bộ, TalkBack, đang hiển thị các mục một đến ba trên ba).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cursor control" (Điều khiển con trỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select all" (Chọn tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Styles menu” (Menu kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm quay lại tab Trang đầu, bạn sẽ nghe thấy: “Tab menu, Home selected” (Menu tab, Trang đầu được chọn).

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Bold, switch” (Chưa kiểm tra, Đậm, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Italic, switch” (Chưa kiểm tra, Nghiêng, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Underline, switch” (Chưa kiểm tra, Gạch dưới, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo-box, <current font>, selected" (Hộp tổ hợp phông chữ, <phông chữ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font size combo-box, <current size>, selected" (Hộp tổ hợp cỡ phông, <kích cỡ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo-box, <current font>, selected" (Hộp tổ hợp phông chữ, <phông chữ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts" (Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "All fonts" (Tất cả phông chữ).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở một tài liệu hiện có, trong dạng xem bố trí in , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Quick Access các lệnh, file", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Backstage page" (Trang backstage).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (mở), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Browse" (duyệt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose an app" (Chọn ứng dụng). Danh sách các vị trí lưu mở ra, tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Duyệt đến tài liệu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open Document" (tài liệu mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In.

 7. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi bắt đầu nhập.

 8. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đóng bàn phím và nếu cần, hãy lưu tài liệu của bạn theo hướng dẫn trong mục Tạo tài liệu mới.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong dạng xem bố trí in , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "lệnh truy nhập nhanh, tìm kiếm", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "pop-up" (bật lên).

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "replace, Check Box" (thay thế, hộp kiểm).

 4. Để cho phép thay thế văn bản đã tìm, hãy nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về hộp tìm kiếm tìm kiếm. Bàn phím trên màn hình xuất hiện.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace Text Box" (hộp văn bản thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ để thay thế bản gốc.

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay thế các từ hoặc cụm từ khớp nhau, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "Replace" (thay thế). Nhấn đúp vào màn hình nhiều lần cho đến khi bạn thay thế tất cả các phiên bản bạn muốn.

  • Để thay thế tất cả các từ hoặc cụm từ phù hợp cùng một lúc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace All" (thay thế tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Để đóng thanh tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close Find Bar" (thanh tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn một phần đoạn văn bản cụ thể hoặc toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn.

Chọn một đoạn văn bản

 1. Trượt nhanh lên hoặc xuống để chọn cài đặt dẫn hướng bạn muốn dùng để chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn "các đoạn văn", bạn có thể dẫn hướng và chọn các vùng văn bản lớn hơn.

 2. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến đoạn văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn ba lần vào màn hình.

Chọn tất cả văn bản

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "select all" (chọn tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trên tab trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Styles" (kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 6. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Kiểu đầu đề được áp dụng cho tài liệu, đồng thời, tiêu điểm quay lại menu tài liệu.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc của tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bold" (đậm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "nghiêng", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng được gạch dưới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "gạch dưới", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "phông chữ", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "font size" (cỡ phông), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "phông chữ", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts" (Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "All fonts" (Tất cả phông chữ).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word dành cho web bằng bộ đọc màn hình và bàn phím của bạn để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi F và O. Menu Mở mở ra, liệt kê những tài liệu gần đây của bạn.

 2. Để duyệt những tài liệu gần đây, nhấn phím Tab. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo tài liệu dưới dạng "<tên tệp>, <vị trí>". Để mở tài liệu, nhấn Enter.

 3. Nếu bạn muốn mở tài liệu không thuộc các tài liệu gần đây của bạn, trong menu Mở, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More on OneDrive" (Khác trên OneDrive), rồi nhấn Enter. OneDrive sẽ mở ra trong một cửa sổ mới và bạn có thể duyệt các tài liệu. Để duyệt tài liệu và thư mục, hãy dùng các phím mũi tên. Để mở thư mục hoặc tài liệu, nhấn Enter.

 4. Khi tài liệu mở ra, tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

 5. Nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập. Các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong dạng xem đọc hoặc soạn thảo, nhấn Ctrl + F. Bạn nghe thấy: "tìm kiếm tài liệu cho". Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

  Trong các phiên bản JAWS cũ hơn, để tìm và thay thế văn bản trong dạng xem soạn thảo trong JAWS, hãy nhấn Ctrl + H.

 2. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Replace" (thay thế), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm trở về trường văn bản tìm kiếm.

 3. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "replace with" (thay thế bằng), rồi nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế từ ngữ ban đầu.

 5. Để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "các kết quả trước đó" hoặc "kết quả tiếp theo", rồi nhấn Enter. Bộ đọc màn hình thông báo các trường hợp khi bạn di chuyển trong danh sách.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay thế kết quả tìm kiếm một lần, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Replace" (thay thế), rồi nhấn Enter. Dẫn hướng đến phiên bản tiếp theo và lặp lại bước này nếu cần thiết.

  • Để thay thế tất cả các phiên bản, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Replace All" (thay thế tất cả), rồi nhấn Enter.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, di chuyển đến văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ phím Shift. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  • Để áp dụng kiểu Chuẩn, nhấn Ctrl+Shift+N.

  Mẹo: Để duyệt thêm kiểu đầu đề, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H và L. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt + phím logo Windows, sau đó H, F và F. Bạn nghe thấy: "tên phông chữ".

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+] (Dấu ngoặc vuông đóng).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+[ (Dấu ngoặc vuông mở).

  • Để giúp văn bản lớn dần theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+> (Dấu lớn hơn).

  • Để làm cho văn bản tăng dần nhỏ theo kích cỡ trong nút giảm cỡ phông , hãy nhấn Ctrl + Shift +< (nhỏ hơn dấu).

  • Để chọn một kích cỡ cụ thể, nhấn Alt + phím logo Windows, sau đó H, F và S. Bạn nghe thấy: "cỡ phông". Nhập kích cỡ điểm bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi một số thuộc tính phông chữ

Bạn có thể duyệt thuộc tính phông chữ và thay đổi các thuộc tính đó bằng các tùy chọn trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến tab Trang đầu, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy nhập và thay đổi:

   • Phông chữ, nhấn F, rồi F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu phông chữ, nhấn F, rồi Y. Nhấn phím Tab, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Cỡ phông, nhấn F, rồi S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông bạn muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Phông chữ, nhấn F, rồi C. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Tô sáng Văn bản, nhấn I. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu tô sáng mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập và chọn:

   • Gạch ngang chữ, nhấn 4.

   • Chỉ số trên, nhấn 6.

   • Chỉ số dưới, nhấn 5.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt + phím logo Windows, sau đó H, F và F. Bạn nghe thấy: "tên phông chữ".

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter. Bộ đọc màn hình thông báo "<tên phông chữ>, đầu đề" cho đầu đề và "<tên phông>, nội dung" cho nội dung văn bản.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×