Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Nội dung trên bộ đọc màn hình Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng kiểu đầu đề tích hợp sẵn để cải thiện tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu

 1. Mở tài Word muốn thêm văn bản. Tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

 2. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập.

 3. Khi bạn hoàn tất, nhấn Ctrl+S để lưu thay đổi của bạn. Để biết thông tin về các tùy chọn lưu bổ sung, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong khi chỉnh sửa Word tài liệu, nhấn Ctrl+H. Bạn sẽ nghe thấy: "Find and replace" (Tìm và thay thế). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tìm gì.

 2. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và thay thế.

 3. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Replace with" (Thay thế bằng). Nhập từ hoặc cụm từ cần thay thế cho từ gốc.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm và thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ khớp, nhấn Alt+R. Phiên bản đầu tiên được thay thế trong nội dung tài liệu. Lặp lại cho tất cả các phiên bản bạn muốn thay thế. Nếu bạn muốn bỏ qua thay thế một phiên bản, nhấn Alt+F để di chuyển đến phiên bản tiếp theo.

  • Để thay thế tất cả các từ hoặc cụm từ khớp trong văn bản, nhấn Alt+A. Bạn sẽ nghe thấy một cảnh báo cho biết số lượng thay thế. Để đóng cửa sổ cảnh báo, nhấn Enter.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, hãy di chuyển đến văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ Shift. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng, dẫn hướng và khả năng sử dụng của tài liệu. Để đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, hãy sử dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn khi bạn tạo đầu đề. Bằng cách này, bộ đọc màn hình và trình Word đổi thông tin phù hợp để dẫn hướng mượt mà.

Bạn cũng có thể dùng các đầu đề làm mục tiêu liên kết để tạo siêu kết nối trong tài liệu hiện tại. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Liên kết tới một vị trí trong tài liệu.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  • Để duyệt thêm nhiều kiểu đầu đề, nhấn Alt+H, L. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, rồi nhấn Enter để áp dụng kiểu đó cho tài liệu của mình.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H, F, F. Bạn sẽ nghe thấy: "Font" (Phông chữ) theo sau là phông hiện tại.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+Dấu ngoặc vuông đóng (]).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+Dấu ngoặc vuông mở ([).

  • Để tăng dần độ lớn văn bản theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+dấu Lớn hơn (>).

  • Để giảm dần độ lớn văn bản theo kích cỡ trong nút Giảm Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+Dấu nhỏ hơn (<).

  • Để chọn một kích cỡ cụ thể, nhấn Alt+H, F, S. Bạn nghe thấy cỡ phông hiện tại. Nhập cỡ phông bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi vài thuộc tính phông chữ cùng một lúc

Bạn có thể duyệt thuộc tính và hiệu ứng phông chữ và thay đổi một vài thuộc tính cùng một lúc trong hộp thoại Phông chữ.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để mở hộp thoại Phông chữ, nhấn Alt+H, F, N.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy cập và thay đổi thuộc tính phông chữ:

   • Phông chữ, nhấn Alt+F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn.

   • Kiểu phông chữ, nhấn Alt+Y, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn.

   • Cỡ phông, nhấn Alt+S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn.

   • Màu phôngchữ, nhấn Alt+C, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu gạch dưới,nhấn Alt+U, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu gạch dưới,nhấn Alt+I, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để đi đến và chọn hiệu ứng phông chữ:

   • Gạch ngang chữ, nhấn Alt+K.

   • Gạch kép ngang chữ, nhấn Alt+L.

   • Chỉ số trên, nhấn Alt+P.

   • Chỉ số dưới, nhấn Alt+B.

   • Chữ hoa nhỏ, nhấn Alt+M.

   • Tất cả chữ hoa, nhấn Alt+A.

   • Ẩn, nhấn Alt+H.

   • Đặt Làm Mặc định, nhấn Alt+D, rồi nhấn Enter.

   • Hiệu ứng Văn bản, nhấn Alt+E, rồi nhấn Enter.

   • Tab Nâng cao, nhấn Alt+V.

   • Tab Phông chữ, nhấn Alt+N.

 4. Để áp dụng thay đổi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn. Các phông chữ này sử dụng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được sử dụng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho nội dung văn bản.

Mẹo: Để đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, hãy áp dụng Word đầu đề cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+G, T, F.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số với Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu

 1. Mở tàiWord for iOS muốn thêm văn bản.

 2. Để thêm văn bản vào tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trang mình muốn, theo sau là "Content" (Nội dung). Nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập. Khi bạn hoàn tất, để đóng bàn phím, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím) thì nhấn đúp vào màn hình. Để biết hướng dẫn về cách lưu công việc của bạn, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Kiểm tra cài đặt rotor VoiceOver để thêm văn bản 

Nếu bạn không thể truy nhập vào vùng chỉnh sửa hoặc mở bàn phím trên màn hình, hãy kiểm tra cài đặt rotor VoiceOver.

 1. Trên điện thoại của bạn, dẫn hướng đến màn hình chính nơi bạn có biểu Cài đặt trang. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt" (Nút Trang chiếu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility, button" (Nút Trợ năng) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "VoiceOver, On, button" (Nút Bật VoiceOver) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rotor, button" (Nút Rô-to), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Lặp lại bước này cho tất cả các tùy chọn bạn muốn chọn. Hãy đảm bảo rằng ít nhất tùy chọn Chọn Văn bản được chọn.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong khi chỉnh sửa tàiWord for iOS, hãy nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Find button" (Nút Tìm kiếm) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Search, text field, is editing" (Tìm kiếm, trường văn bản, đang chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình mở ra.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và thay thế. VoiceOver sẽ thông báo số kết quả khớp.

 3. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Search options, button" (Nút Tùy chọn tìm kiếm). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Tùy chọn sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm và thay thế từng từ hoặc cụm từ khớp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Find and replace" (Tìm và thay thế) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thay thế tất cả các từ hoặc cụm từ khớp trong văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Find and replace all" (Tìm và thay thế tất cả) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại ngăn Tìm kiếm.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace, text field" (Thay thế, trường văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ thay thế từ gốc.

 7. Nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace, button" (Nút Thay thế) hoặc "Replace all, button" (Nút Thay thế tất cả) tùy theo lựa chọn của bạn ở bước 4, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn đã chọn thay thế từng từ hoặc cụm từ một, Word sẽ di chuyển đến phiên bản tiếp theo và tiêu điểm nằm trên nút Thay thế. Nhấn đúp vào màn hình để thay thế phiên bản bạn muốn.

 8. Để đóng trường văn bản Tìm kiếm, sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh theo hình chữ Z trên màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Leaving Search" (Rời khỏi Tìm kiếm).

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn văn bản trong tài liệu của mình để chỉnh sửa hoặc định dạng.

 1. Để chọn một đoạn văn bản, dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Trong rotor VoiceOver, chọn Chỉnh sửa , trượt nhanhlên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn). Đoạn văn bản được chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình. VoiceOver sẽ thông báo lựa chọn khi bạn di chuyển các ngón tay.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng, dẫn hướng và khả năng sử dụng của tài liệu. Để đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, hãy sử dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn khi bạn tạo đầu đề. Bằng cách này, bộ đọc màn hình và trình Word đổi thông tin phù hợp để dẫn hướng mượt mà.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Styles button" (Nút Kiểu) thì nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kiểu đầu đề mình muốn, ví dụ: "Heading two" (Đầu đề hai) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại tab Trang đầu.

 6. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Bold button" (Nút Đậm) thì gõ đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng in đậm, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Italic button" (Nút Italic) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Underline button" (Nút Gạch dưới) thì nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts" (Phông chữ) theo sau là phông chữ và cỡ phông hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển. Để chọn phông chữ, nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm di chuyển đến tab Trang đầu.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts" (Phông chữ) theo sau là phông chữ và cỡ phông hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Size" (Kích cỡ) theo sau là cỡ phông hiện tại.

 6. Để thay đổi cỡ phông, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tăng cỡ phông, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Plus button" (Nút Cộng) thì gõ đúp vào màn hình để tăng kích cỡ lên 1 điểm.

  • Để giảm cỡ phông, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Minus button" (Nút Trừ) thì nhấn đúp vào màn hình để giảm kích cỡ xuống 1 điểm.

 7. Để thoát khỏi menu Phông chữ và ẩn dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn. Các phông chữ này sử dụng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được sử dụng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho nội dung văn bản.

Mẹo: Để đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng Word đầu đề cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts" (Phông chữ) theo sau là phông chữ và cỡ phông hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts, heading" (Đầu đề Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chủ đề khi bạn di chuyển. Để chọn phông chủ đề, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "Recently used fonts, heading" (Đầu đề, phông chữ được sử dụng gần đây). Nếu bạn không có phông chữ gần đây, danh sách phông chủ đề sẽ kết thúc khi bạn nghe thấy: "Office compatible fonts" (Phông chữ tương thích).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for Android bằng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản và tính trợ năng.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu

 1. Mở tài Word for Android muốn thêm văn bản. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

 3. Khi bạn đã hoàn tất, để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Để biết hướng dẫn về cách lưu công việc của bạn, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong khi chỉnh sửa Word for Android tài liệu, trượt một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Find, button" (Nút Tìm kiếm) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Find, three period, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tìm, ba kỳ). Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở cuối màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế. TalkBack sẽ thông báo số lượng phiên bản khớp khi bạn nhập. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình. 

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Submit, button" (Nút Gửi) rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo phiên bản khớp nào được chọn và tô sáng trong thân văn bản.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Find bar settings button" (Nút Tìm cài đặt thanh) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tìm cài đặt sẽ mở ra ở cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Bỏ chọn, Thay thế, hộp kiểm".

 5. Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Thay thế và bàn phím trên màn hình được hiển thị ở cuối màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế từ gốc. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 7. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay thế từng phiên bản khớp một, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace button" (Nút Thay thế) rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho tất cả các trường hợp bạn muốn thay thế lần nữa.

  • Để thay thế tất cả kết quả tìm kiếm khớp cùng một lúc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Replace all button" (Nút Thay thế tất cả) rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo số lượng thay thế.

 8. Để thoát khỏi thanh Tìm và trở về tài liệu của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close Find bar, button" (Nút Đóng thanh Tìm kiếm) thì nhấn đúp vào màn hình.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn một phần đoạn văn bản cụ thể hoặc toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn.

Chọn một đoạn văn bản

 1. Để chọn một đoạn văn bản, dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình để chọn mục trong tiêu điểm. TalkBack thông báo mục đã chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình.

Chọn tất cả văn bản

 1. Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn, hãy thực hiện một trong các bước sau tùy thuộc vào phiên bản Android của điện thoại:

  • Với Android 9.1 trở lên, trượt nhanh lên rồi sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "TalkBack menu" (Menu TalkBack). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trên mục Menu Ngữ cảnh Khởi chạy. Nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select all" (Chọn tất cả) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Với phiên bản Android cũ hơn 9.1, nhấn đúp và giữ màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Select all" (Chọn tất cả) thì nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng, dẫn hướng và khả năng sử dụng của tài liệu. Để đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, hãy sử dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn khi bạn tạo đầu đề. Bằng cách này, bộ đọc màn hình và trình Word đổi thông tin phù hợp để dẫn hướng mượt mà.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Trượt một ngón tay xung quanh đầu màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Styles menu" (Menu Kiểu) thì nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại tab Trang đầu.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Bold, switch" (Chưa kiểm tra, Đậm, chuyển) thì gõ đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng italic, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Italic, switch" (Chưa kiểm tra, Italic, switch) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Underline, switch" (Chưa kiểm tra, Gạch dưới, chuyển đổi) thì nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt một ngón tay xung quanh đầu màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo box" (Hộp tổ hợp phông chữ) theo sau là phông chữ hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt một ngón tay xung quanh đầu màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font size combo box" (Hộp tổ hợp Cỡ phông chữ) theo sau là cỡ phông hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn. Các phông chữ này sử dụng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được sử dụng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho nội dung văn bản.

Mẹo: Để đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng Word đầu đề cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trượt một ngón tay xung quanh đầu màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo box" (Hộp tổ hợp phông chữ) theo sau là phông chữ hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts" (Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để duyệt phông chủ đề có sẵn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy "Recently used fonts" (Phông chữ được sử dụng gần đây) hoặc "All fonts" (Tất cả phông chữ).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word dành cho web với bộ đọc màn hình và bàn phím để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu

 1. Mở tài Word dành cho web muốn thêm văn bản. Khi tài liệu mở ra, tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

 2. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập. Các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong khi bạn đang chỉnh sửa tài Word dành cho web, nhấn Ctrl+F. Ngăn Tìm kiếm sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

  Trong các phiên bản JAWS cũ hơn, để tìm và thay thế văn bản, nhấn Ctrl+H.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More actions menu" (Menu Xem thêm hành động) thì nhấn Enter. Nhấn phím Mũi tên lên một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Replace" (Thay thế). Nhấn Enter để chọn. Tiêu điểm sẽ trở về trường văn bản tìm kiếm.

 3. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Replace with" (Thay thế bằng) rồi nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế từ gốc.

 5. Để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Previous result" (Kết quả trước đó) hoặc "Next result" (Kết quả tiếp theo) thì nhấn Enter. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các trường hợp khi bạn di chuyển trong danh sách.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay thế từng kết quả tìm kiếm, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Replace" (Thay thế) thì nhấn Enter. Dẫn hướng đến phiên bản tiếp theo và lặp lại bước này nếu cần.

  • Để thay thế tất cả các phiên bản, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Replace all" (Thay thế tất cả) thì nhấn Enter.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, hãy di chuyển đến văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ Shift. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng, dẫn hướng và khả năng sử dụng của tài liệu. Để đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, hãy sử dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn khi bạn tạo đầu đề. Bằng cách này, bộ đọc màn hình và trình Word đổi thông tin phù hợp để dẫn hướng mượt mà.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  • Để duyệt thêm kiểu đầu đề, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H và L. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+Windows logo, rồi H, F và F. Bạn sẽ nghe thấy: "Font name" (Tên phông chữ).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+Dấu ngoặc vuông đóng (]).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+Dấu ngoặc vuông mở ([).

  • Để tăng dần độ lớn văn bản theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+dấu Lớn hơn (>).

  • Để giảm dần độ lớn văn bản theo kích cỡ trong nút Giảm Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+Dấu nhỏ hơn (<).

  • Để chọn một cỡ phông cụ thể, nhấn Alt+Windows logo+H, F và S. Bạn sẽ nghe thấy: "Font size" (Cỡ phông). Nhập cỡ phông bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi một số thuộc tính phông chữ

Bạn có thể duyệt thuộc tính phông chữ và thay đổi các thuộc tính đó bằng các tùy chọn trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến tab Trang đầu, nhấn Alt+Windows logo+H.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy nhập và thay đổi:

   • Phôngchữ, nhấn F, rồi F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu phôngchữ, nhấn F, rồi Y. Nhấn phím Tab, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Cỡ phông, nhấn F, rồi S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Phông chữ, nhấn F, rồi C. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Tô sáng Văn bản, nhấn I. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu tô sáng mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập và chọn:

   • Gạch ngang chữ, nhấn 4.

   • Chỉ số trên, nhấn 6.

   • Chỉ số dưới, nhấn 5.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn. Các phông chữ này sử dụng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được sử dụng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho nội dung văn bản.

Mẹo: Để đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng Word đầu đề cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+Windows logo+H, F và F. Bạn sẽ nghe thấy: "Font name" (Tên phông chữ).

 2. Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu Phông chữ.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy tên phông chữ, theo sau là "Headings" (Đầu đề) hoặc "Body" (Nội dung) thì nhấn Enter để chọn.

  Mẹo: Không phải tất cả phông đều là phông chủ đề. Phông chủ đề thường nằm ở đầu menu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Phím tắt trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×