Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365 , nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố văn phòng gần đây.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh từ máy tính hoặc nguồn trực tuyến. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách chèn ảnh vào tài Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Chèn ảnh.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn hình ảnh hoặc ảnh từ máy tính

 1. Trong tài Word của bạn, hãy đặt điểm chèn ở vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, P, D. Hộp thoại Chèn Ảnh sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp.

 3. Sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến vị trí ảnh trên máy tính của bạn. Khi bạn nghe thấy tên ảnh, tiếp theo là "Selected" (Đã chọn), nhấn Enter. Ảnh gốc được nhúng vào tài liệu của bạn.

  Mẹo: Nếu ảnh của bạn có kích cỡ tệp lớn, ảnh có thể khiến tài liệu của bạn quá lớn. Để giảm kích cỡ tài liệu, bạn có thể nối kết tới ảnh thay vì nhúng ảnh. Trong hộp thoại Chèn Ảnh , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy với Trình tường thuật và NVDA: "Insert, split button" (Nút chèn, chia tách). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Leaving menus, Insert button" (Rời menu, nút Chèn). Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Link to file" (Liên kết tới tệp), rồi nhấn Enter.

Chèn hình ảnh từ nguồn trực tuyến

Nếu không có ảnh hoàn hảo trên máy tính, bạn có thể tìm kiếm và chèn ảnh từ một vị trí web ngay từWord.

 1. Trong tài Word của bạn, hãy đặt điểm chèn ở vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, P, O. Hộp thoại Bing kiếm hình ảnh sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

 3. Nhập từ tìm kiếm của bạn để mô tả ảnh bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Kết quả tìm kiếm được liệt kê và tiêu điểm nằm trên hình ảnh khớp đầu tiên.

  Mẹo: Để duyệt thêm hình ảnh từ OneDrive, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OneDrive ", ", và nhấn Enter.

 4. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các kết quả tìm kiếm. Bộ đọc màn hình mô tả từng hình ảnh khi bạn di chuyển qua các kết quả tìm kiếm.

 5. Nhấn Phím cách để chọn một hình ảnh.

 6. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (Chèn), rồi nhấn Enter. Word tải xuống và chèn hình ảnh vào tài liệu của bạn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản 

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản. Theo mặc định, Word sẽ chèn ảnh cùng dòng với văn bản nhưng bạn có thể kiểm tra ảnh để đảm bảo bộ đọc màn hình có thể đọc ảnh.

 1. Trong tài Word của bạn, di chuyển tiêu điểm đến ảnh bạn muốn. Khi tiêu điểm nằm trên ảnh, bạn sẽ nghe thấy tên tệp hoặc số của ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh).

 2. Nhấn Shift+phím Mũi tên phải một lần để chọn ảnh. Sau đó, nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text" (Ngắt dòng văn bản), rồi nhấn phím Mũi tên phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "In line with text" (Cùng dòng với văn bản). Nhấn Enter. Nếu bạn không nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản), hãy nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn đến được nút Cùng dòng với văn bản, rồi nhấn Enter.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người xem. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả.

 1. Trong tài Word của bạn, di chuyển tiêu điểm đến ảnh mà bạn muốn thêm văn bản thay thế vào đó. Khi tiêu điểm nằm trên hình ảnh, bạn sẽ nghe thấy trang bạn đang truy cập, tên tệp hoặc số của hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh). Nhấn Shift+phím Mũi tên phải một lần để chọn hình ảnh.

 2. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Edit alt text" (Chỉnh sửa văn bản thay thế), rồi nhấn Enter.

 4. Ngăn Văn bản thay thế sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên trường văn bản thay thế. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn Esc để trở về nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào tài liệu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh hoặc ảnh từ điện thoại của bạn

 1. Trong khi chỉnh Word trong tài liệu, hãy đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn chèn ảnh.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Insert tab” (Tab Chèn).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert pictures button" (Nút Chèn ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí hình ảnh mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 6. Để duyệt hình ảnh, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo hình ảnh theo loại hình ảnh và ngày tháng.

 7. Khi ở trên ảnh bạn muốn chèn vào tài liệu, nhấn đúp vào màn hình. Ảnh được chèn và tiêu điểm quay lại tài liệu của bạn với hình ảnh được chọn.

Chèn ảnh từ camera

Bạn có thể mở camera của thiết bị ngay từWord for iOS, chụp ảnh, rồi chèn ảnh vào tài liệu.

 1. Trong khi chỉnh Word trong tài liệu, hãy đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn chèn ảnh.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Insert tab” (Tab Chèn).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert pictures button" (Nút Chèn ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert picture from camera, button" (Nút Chèn ảnh từ camera), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Camera sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Word to access the camera" (Nút OK), hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture, button" (Nút Chụp ảnh), trỏ camera theo đúng hướng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Use photo, button" (Nút Sử dụng ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về tài liệu của bạn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản.

 1. Trong khi chỉnh sửa tài Word của bạn, hãy trượt một ngón tay xung quanh nội dung tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn. Khi hình ảnh nằm trong tiêu điểm, VoiceOver sẽ thông báo tên tệp hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh) và bố trí hình ảnh. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Picture tab" (Tab Ảnh).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text button" (Nút Ngắt dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người xem. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả.

 1. Trong khi chỉnh sửa tài Word của bạn, để chọn ảnh, hãy trượt một ngón tay xung quanh nội dung tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn thêm văn bản thay thế. Khi hình ảnh nằm trong tiêu điểm, VoiceOver sẽ thông báo tên tệp hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh) và bố trí hình ảnh. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Picture tab" (Tab Ảnh).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Alt text button" (Nút Văn bản thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thêm văn bản thay thế, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Description, text field" (Trường văn bản Mô tả), nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển trở lại nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào tài liệu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh hoặc ảnh từ điện thoại của bạn

 1. Trong khi chỉnh Word trong tài liệu, hãy đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn chèn ảnh.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu). Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pictures menu" (Menu Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Ảnh sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photos button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng bộ sưu tập mặc định sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập cũng như sử dụng điện thoại và tài khoản của tổ chức, bạn có thể phải chuyển sang tài khoản cá nhân của mình hoặc chọn ứng dụng bộ sưu tập trước khi có thể chèn hình ảnh vào tài liệu.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dẫn hướng qua ảnh vào vị trí lưu trữ hình ảnh hiện được chọn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn.

  • Để dẫn hướng đến vị trí lưu trữ khác, ví dụ: Tải xuống hoặc Hình ảnh, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show roots button" (Nút Hiển thị gốc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn.

  TalkBack sẽ thông báo hình ảnh theo tên tệp, kích cỡ và ngày tháng.

 6. Khi ở trên hình ảnh bạn muốn chèn, nhấn đúp vào màn hình. Bản xem trước hình ảnh sẽ mở ra.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh được chèn và tiêu điểm quay lại tài liệu của bạn với hình ảnh được chọn.

Chèn ảnh từ camera

Bạn có thể mở camera của thiết bị ngay từWord for Android, chụp ảnh, rồi chèn ảnh vào tài liệu. 

 1. Trong khi chỉnh Word trong tài liệu, hãy đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn chèn ảnh.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu). Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pictures menu" (Menu Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Ảnh sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Camera button" (Nút Camera), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Camera sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Allow Word to take pictures and record video, Allow button" (Nút Cho phép chụp ảnh và quay video), hãy nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp), trỏ camera đến đúng hướng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Hình ảnh được chụp và dạng xem soạn thảo sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Confirm" (Xác nhận), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Bản xem trước hình ảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh được chèn và tiêu điểm quay lại tài liệu của bạn với hình ảnh được chọn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản.

 1. Trong khi chỉnh sửa tài Word của bạn, hãy trượt một ngón tay xung quanh nội dung tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn. Khi tiêu điểm nằm trên hình ảnh, bạn sẽ nghe thấy tên tệp hoặc số của hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh). Nhấn đúp và giữ màn hình bằng một ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt).

 2. Trượt nhanh xuống rồi sang trái. Sau đó, trượt một ngón tay gần góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options switch" (Nút chuyển Đổi Thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tab Ảnh trên dải băng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text menu" (Menu Ngắt dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người xem. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả

 1. Trong khi chỉnh sửa Word tài liệu, hãy trượt một ngón tay xung quanh nội dung tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn thêm văn bản thay thế. Khi tiêu điểm nằm trên hình ảnh, bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Image" (Đã chọn, Hình ảnh). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay gần góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options switch" (Nút chuyển Đổi Thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tab Ảnh trên dải băng. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Alt text menu" (Menu văn bản thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box, for, describe this object for someone who who is blind" (Hộp Chỉnh sửa, cho, mô tả đối tượng này cho người mù), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản thay thế cho hình ảnh. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 5. Để di chuyển tiêu điểm trở lại nội dung tài liệu, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách chèn ảnh vào tài Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Chèn ảnh.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ máy tính

 1. Trong tài Word của bạn, hãy đặt điểm chèn ở vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Nhấn Alt+phím logo Windows+N, P, P. Hộp WindowsMở sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp.

 3. Sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến vị trí ảnh trên máy tính của bạn. Khi bạn nghe thấy tên ảnh, tiếp theo là "Selected" (Đã chọn), nhấn Enter. Ảnh gốc được nhúng vào tài liệu của bạn.

Chèn ảnh từ web

Nếu không có ảnh hoàn hảo trên máy tính, bạn có thể tìm kiếm và chèn ảnh từ một vị trí web ngay từWord dành cho web.

Lưu ý: Khi sử dụng ảnh chụp, hình ảnh hoặc clip art, bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyền. Đối với hình ảnh, bộ lọc giấy phép trong Bing có thể trợ giúp.

 1. Trong tài Word của bạn, hãy đặt điểm chèn ở vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+phím logo Windows+N, P, F.

 3. Hộp thoại Bing kiếm hình ảnh sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm. Nhập từ tìm kiếm của bạn để mô tả ảnh bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Kết quả tìm kiếm được liệt kê và tiêu điểm nằm trên hình ảnh khớp đầu tiên.

 4. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các kết quả tìm kiếm. Bộ đọc màn hình mô tả từng hình ảnh khi bạn di chuyển qua các kết quả tìm kiếm.

 5. Nhấn Phím cách để chọn một hình ảnh.

 6. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (Chèn), rồi nhấn Enter. Word tải xuống và chèn hình ảnh vào tài liệu của bạn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản 

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản.

 1. Trong tài Word của bạn, di chuyển tiêu điểm đến ảnh bạn muốn. Khi ảnh nằm trong tiêu điểm và được chọn, bạn sẽ nghe thấy: "Image" (Hình ảnh).

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text" (Ngắt dòng văn bản), rồi nhấn phím Mũi tên phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "In line with text" (Cùng dòng với văn bản). Nhấn Enter. Nếu bạn không nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản), hãy nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn đến được nút Cùng dòng với văn bản, rồi nhấn Enter.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người xem. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả

 1. Trong tài Word của bạn, di chuyển tiêu điểm đến hình ảnh bạn muốn thêm văn bản thay thế. Khi hình ảnh nằm trong tiêu điểm và được chọn, bạn sẽ nghe thấy: "Image" (Hình ảnh).

 2. Nhấn Alt+phím logo Windows+J, P, E. Ngăn Định dạng Ảnh sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến phần Văn bản Thay thế.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Description" (Mô tả), rồi nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 4. Để trả tiêu điểm về nội dung tài liệu, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×