Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word
Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người khiếm thị đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Các bản sửa lỗi hoặc các giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh từ máy tính hoặc nguồn trực tuyến. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Biểu tượng trang trí bạn cần hướng dẫn cách chèn ảnh vào tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem chèn ảnh.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn hình ảnh hoặc ảnh từ máy tính

 1. Trong tài Word, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, P, D. Hộp thoại Chèn Ảnh sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp.

 3. Sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến vị trí ảnh trên máy tính của bạn. Khi bạn nghe thấy tên ảnh, tiếp theo là "Selected" (Đã chọn) hãy nhấn Enter. Ảnh gốc sẽ được nhúng vào tài liệu của bạn.

  Mẹo: Nếu ảnh của bạn có kích cỡ tệp lớn, nó có thể khiến tài liệu của bạn quá lớn. Để giảm kích cỡ tài liệu của bạn, bạn có thể nối kết đến hình ảnh thay vì nhúng nó. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy với Trình tường thuật và NVDA: "Insert, split button" (Nút phân tách Chèn). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Leaving menus, Insert button" (Rời khỏi menu, nút Chèn). Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Link to file" (Liên kết tới tệp) rồi nhấn Enter.

Chèn hình ảnh từ nguồn trực tuyến

Nếu không có ảnh hoàn hảo trên máy tính của mình, bạn có thể tìm kiếm và chèn ảnh từ một vị trí web ngay từWord.

 1. Trong tài Word, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, P, O. Hộp thoại Bing kiếm hình ảnh mới mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

 3. Nhập từ tìm kiếm của bạn để mô tả ảnh bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Kết quả tìm kiếm được liệt kê và tiêu điểm nằm trên hình ảnh khớp đầu tiên.

  Mẹo: Để duyệt thêm hình ảnh từ tài khoản OneDrive, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OneDrive, ", rồi nhấn Enter.

 4. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các kết quả tìm kiếm. Bộ đọc màn hình của bạn mô tả từng hình ảnh khi bạn di chuyển qua các kết quả tìm kiếm.

 5. Nhấn Phím cách để chọn một hình ảnh.

 6. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (Chèn) thì nhấn Enter. Word tải xuống và chèn hình ảnh vào tài liệu của bạn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản 

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản. Theo mặc định, Word sẽ chèn ảnh cùng dòng với văn bản nhưng bạn có thể kiểm tra ảnh để đảm bảo bộ đọc màn hình có thể đọc ảnh.

 1. Trong tài Word, di chuyển tiêu điểm tới ảnh bạn muốn. Khi tiêu điểm nằm trên ảnh, bạn sẽ nghe thấy tên tệp hoặc số của ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh).

 2. Nhấn Shift+phím Mũi tên phải một lần để chọn ảnh. Sau đó, nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text" (Ngắt dòng văn bản) thì nhấn phím Mũi tên phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "In line with text" (Cùng dòng với văn bản). Nhấn Enter. Nếu bạn không nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản) hãy nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn đến được nút Cùng dòng với văn bản, rồi nhấn Enter.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để mọi người xem có thể truy nhập tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo mục Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả.

 1. Trong tài Word của bạn, di chuyển tiêu điểm đến ảnh mà bạn muốn thêm văn bản thay thế vào đó. Khi tiêu điểm nằm trên hình ảnh, bạn sẽ nghe thấy trang bạn đang ở trên đó, tên tệp hoặc số của hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh). Nhấn Shift+phím Mũi tên phải một lần để chọn hình ảnh.

 2. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Edit alt text" (Chỉnh sửa văn bản thay thế) thì nhấn Enter.

 4. Ngăn Văn bản thay thế sẽ mở ra, đồng thời, tiêu điểm nằm trên trường văn bản thay thế. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn Esc để trở về nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào tài liệu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

Chèn hình ảnh hoặc ảnh từ điện thoại của bạn

 1. Trong khi chỉnh Word tài liệu, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Insert tab” (Tab Chèn).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert pictures button" (Nút Chèn ảnh) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí hình ảnh mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 6. Để duyệt hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo hình ảnh theo kiểu và ngày hình ảnh.

 7. Khi ở trên ảnh bạn muốn chèn vào tài liệu, nhấn đúp vào màn hình. Ảnh được chèn và tiêu điểm quay lại tài liệu của bạn với hình ảnh đã chọn.

Chèn ảnh từ camera

Bạn có thể mở camera của thiết bị ngay từWord for iOS, chụp ảnh, rồi chèn ảnh vào tài liệu.

 1. Trong khi chỉnh Word tài liệu, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Insert tab” (Tab Chèn).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert pictures button" (Nút Chèn ảnh) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert picture from camera, button" (Nút Chèn ảnh từ camera) rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Camera sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Word would like to access the camera" (Nút OK) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK) thì nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture, button" (Nút Chụp ảnh) trỏ camera theo đúng hướng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Use photo, button" (Nút Sử dụng ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về tài liệu của bạn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản.

 1. Trong khi chỉnh sửa tài Word của bạn, hãy trượt một ngón tay xung quanh nội dung tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn. Khi hình ảnh đang ở tiêu điểm, VoiceOver sẽ thông báo tên tệp hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh) và bố trí ảnh. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Picture tab" (Tab Ảnh).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text button" (Nút Ngắt dòng văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản) và nhấn đúp vào màn hình.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để mọi người xem có thể truy nhập tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo mục Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả.

 1. Trong khi chỉnh sửa Word tài liệu, hãy trượt một ngón tay quanh nội dung tài liệu để chọn ảnh cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn thêm văn bản thay thế. Khi hình ảnh đang ở tiêu điểm, VoiceOver sẽ thông báo tên tệp hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh) và bố trí ảnh. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Picture tab" (Tab Ảnh).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Alt text button" (Nút Văn bản thay thế, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thêm văn bản thay thế, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Description, text field" (Trường văn bản Mô tả) nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển trở lại nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào tài liệu. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chèn hình ảnh hoặc ảnh từ điện thoại của bạn

 1. Trong khi chỉnh Word tài liệu, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu). Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pictures menu" (Menu Ảnh) thì nhấn đúp vào màn hình. Menu Ảnh mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photos button" (Nút Ảnh) rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng bộ sưu tập mặc định sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập và sử dụng điện thoại cùng tài khoản của tổ chức, bạn có thể phải chuyển sang tài khoản cá nhân của mình hoặc chọn một ứng dụng bộ sưu tập trước khi bạn có thể chèn hình ảnh vào tài liệu.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dẫn hướng qua ảnh vào vị trí lưu trữ hình ảnh hiện được chọn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn.

  • Để dẫn hướng đến vị trí lưu trữ khác, ví dụ: Tải xuống hoặc Hình ảnh,hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show roots button" (Nút Hiển thị gốc) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn.

  TalkBack sẽ thông báo hình ảnh theo tên tệp, kích cỡ và ngày tháng.

 6. Khi ở trên hình ảnh bạn muốn chèn, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bản xem trước hình ảnh sẽ mở ra.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh được chèn và tiêu điểm quay lại tài liệu của bạn với hình ảnh đã chọn.

Chèn ảnh từ camera

Bạn có thể mở camera của thiết bị ngay từWord for Android, chụp ảnh, rồi chèn ảnh vào tài liệu. 

 1. Trong khi chỉnh Word tài liệu, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu). Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pictures menu" (Menu ảnh) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Ảnh mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Camera button" (Nút Camera) thì gõ đúp vào màn hình. Ứng dụng Camera sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Allow Word to take pictures and record video, Allow button" (Nút Cho phép Chụp ảnh và quay video, Cho phép) hãy nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chụp ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp ảnh) thì trỏ camera theo đúng hướng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Ảnh được chụp và dạng xem soạn thảo sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Confirm" (Xác nhận) thì nhấn đúp vào màn hình.

 7. Bản xem trước hình ảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh được chèn và tiêu điểm quay lại tài liệu của bạn với hình ảnh đã chọn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản.

 1. Trong khi chỉnh sửa tài Word của bạn, hãy trượt một ngón tay xung quanh nội dung tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn. Khi tiêu điểm nằm trên hình ảnh, bạn sẽ nghe thấy tên tệp hoặc số của hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh). Nhấn đúp và giữ màn hình bằng một ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt).

 2. Trượt nhanh xuống rồi sang trái. Sau đó trượt một ngón tay gần góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tab Ảnh trên dải băng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text menu" (Menu Ngắt dòng văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản) và nhấn đúp vào màn hình.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để mọi người xem có thể truy nhập tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo mục Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả

 1. Trong khi chỉnh sửa Word tài liệu, trượt một ngón tay xung quanh nội dung tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn thêm văn bản thay thế. Khi tiêu điểm ở trên hình ảnh, bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Image" (Đã chọn, Hình ảnh). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay gần góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tab Ảnh trên dải băng. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Alt text menu" (Menu Văn bản thay thế, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box, for, describe this object for someone who is blind" (Hộp Chỉnh sửa, cho, mô tả đối tượng này cho người khiếm thị) thì nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản thay thế cho hình ảnh. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 5. Để di chuyển tiêu điểm trở lại nội dung tài liệu, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào ảnh để dễ truy nhập hơn.

Biểu tượng trang trí bạn cần hướng dẫn cách chèn ảnh vào tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem chèn ảnh.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ máy tính

 1. Trong tài Word, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Nhấn Alt+Windows phím logo+N, P, P. Hộp WindowsMở sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp.

 3. Sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến vị trí ảnh trên máy tính của bạn. Khi bạn nghe thấy tên ảnh, tiếp theo là "Selected" (Đã chọn) hãy nhấn Enter. Ảnh gốc sẽ được nhúng vào tài liệu của bạn.

Chèn ảnh từ web

Nếu không có ảnh hoàn hảo trên máy tính của mình, bạn có thể tìm kiếm và chèn ảnh từ một vị trí web ngay từWord dành cho web.

Lưu ý: Khi sử dụng ảnh chụp, hình ảnh hoặc clip art, bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyền. Đối với hình ảnh, bộ lọc giấy phép trong Bing có thể trợ giúp.

 1. Trong tài Word, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+Windows phím logo+N, P, F.

 3. Hộp thoại Bing kiếm hình ảnh mới mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm. Nhập từ tìm kiếm của bạn để mô tả ảnh bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Kết quả tìm kiếm được liệt kê và tiêu điểm nằm trên hình ảnh khớp đầu tiên.

 4. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các kết quả tìm kiếm. Bộ đọc màn hình của bạn mô tả từng hình ảnh khi bạn di chuyển qua các kết quả tìm kiếm.

 5. Nhấn Phím cách để chọn một hình ảnh.

 6. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (Chèn) thì nhấn Enter. Word tải xuống và chèn hình ảnh vào tài liệu của bạn.

Đặt ảnh cùng dòng với văn bản 

Để bộ đọc màn hình đọc chính xác, ảnh phải cùng dòng với văn bản.

 1. Trong tài Word, di chuyển tiêu điểm tới ảnh bạn muốn. Khi ảnh nằm trong tiêu điểm và được chọn, bạn sẽ nghe thấy: "Image" (Hình ảnh).

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Wrap text" (Ngắt dòng văn bản) thì nhấn phím Mũi tên phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "In line with text" (Cùng dòng với văn bản). Nhấn Enter. Nếu bạn không nghe thấy "In line with text" (Cùng dòng với văn bản) hãy nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn đến được nút Cùng dòng với văn bản, rồi nhấn Enter.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh để mọi người xem có thể truy nhập tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về văn bản thay thế, hãy tham khảo mục Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả

 1. Trong tài Word của bạn, di chuyển tiêu điểm đến hình ảnh bạn muốn thêm văn bản thay thế. Khi hình ảnh đang ở trong tiêu điểm và được chọn, bạn sẽ nghe thấy: "Image" (Hình ảnh).

 2. Nhấn Alt+Windows phím logo+J, P, E. Ngăn Định dạng Ảnh sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến mục Văn bản Thay thế.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Description" (Mô tả) rồi nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 4. Để trả tiêu điểm về nội dung tài liệu, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×