Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử OneNote với bàn phím và bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trên một trang. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạm thời thay đổi kích cỡ của nội đề trên trang mà không làm thay đổi bất kỳ định dạng nào.

Lưu ý: 

Phóng to hoặc thu nhỏ trong OneNote

Bạn có thể phóng to trên một trang để làm cho nội dung trang hiển thị lớn hơn và kiểm tra cận cảnh một phần cụ thể của nó. Nếu bạn muốn thu nhỏ nội dung trang để xem lại thêm ghi chú cùng một lúc, bạn có thể thu nhỏ.

Để nhanh chóng làm cho nội dung trên một trang xuất hiện lớn hơn hoặc nhỏ hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn nhóm Thu phóng trên tab dải băng Xem với phím tắt.

Nhóm tùy chọn Thu phóng trong OneNote cho Windows.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn có màn hình cảm ứng, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình, rồi trượt các ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc trượt chúng lại với nhau để thu nhỏ.

 1. Trên trang bạn muốn thu phóng, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để phóng to, nhấn Alt+W, E. Lặp lại bước này cho đến khi bạn đạt đến mức phóng đại mong muốn.

  • Để thu nhỏ, nhấn Alt+W, W. Lặp lại bước này cho đến khi bạn đạt đến mức giảm mà bạn muốn.

  • Để đặt mức thu phóng cụ thể, nhấn Alt+W, Q, nhập phần trăm thu phóng bạn muốn, ví dụ : 150, rồi nhấn Enter.

 2. Để quay lại mức thu phóng mặc định là 100%, nhấn Alt+W, 1.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Sử OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn và tính năng thu phóng của điện thoại để làm cho nội dung của trang hiển thị lớn hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Bật thu phóng

Bật tính năng thu phóng trong cài đặt Trợ năng của thiết đặt iPhone.

 1. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái bằng ba ngón tay để đến màn hình chính, nơi có biểu tượng Cài đặt. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Settings” (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Cài đặt mở ra.

 2. Trong menu Cài đặt, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility button" (Nút Trợ năng) thì nhấn đúp vào màn hình. Menu Trợ năng sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom off, button" (Nút Tắt thu phóng) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Thu phóng mở ra.

 4. Để bật Thu phóng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom off" (Tắt thu phóng) thì nhấn đúp vào màn hình.

Phóng to trên ghi chú của bạn

Khi bật tính năng thu phóng, bạn có thể sử dụng các động tác cảm ứng sau đây để phóng to nội dung trên một trang trong OneNote for iOS:

 • Để phóng to màn hình và kiểm tra cận cảnh một phần cụ thể trong ghi chú của bạn, nhấn đúp vào màn hình bằng ba ngón tay.

 • Để di chuyển thu phóng đến một điểm khác, hãy kéo màn hình bằng ba ngón tay.

 • Để trở về phóng to mặc định, nhấn đúp vào màn hình bằng ba ngón tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Sử OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn và tính năng Phóng to của điện thoại để phóng to trên trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Bật Phóng to

Bật tính năng Phóng to trong cài đặt Trợ năng của điện thoại.

 1. Trên điện thoại của bạn, dẫn hướng đến ứng Cài đặt màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

 2. Trong ứng dụng Cài đặt, để mở menu Trợ năng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility" (Trợ năng) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để mở menu Phóng to, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnification off" (Tắt Phóng to), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đặt cách kích hoạt Phóng to, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnification shortcut, off" (Tắt lối tắt Phóng to) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phương pháp mình muốn sử dụng, ví dụ: "Triple-tap screen" (Màn hình nhấn ba lần). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. Lối tắt đã được kích hoạt.

  Nếu bạn nghe thấy giới thiệu ngắn về cách sử dụng tính năng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Got it, button" (Nút Đã hiểu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để bật Phóng to, hãy thực hiện hành động bạn đã chọn ở bước 4. Nếu bạn được nhắc chọn một tính năng để sử dụng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnification" (Phóng to) thì nhấn đúp vào màn hình. Phóng to được bật.

Phóng to trên ghi chú của bạn

Khi Bật Phóng to, bạn có thể sử dụng các động tác cảm ứng sau đây để phóng to hoặc thu nhỏ nội dung của trang trong OneNote for Android:

 • Để phóng to màn hình và kiểm tra cận cảnh một phần cụ thể trong ghi chú của bạn, nhấn ba lần vào màn hình.

 • Để phóng to nhiều hơn, hãy đặt hai hoặc nhiều ngón tay trên màn hình và trượt các ngón tay ra xa nhau.

 • Để thu nhỏ, hãy chụm hai ngón tay vào màn hình.

 • Để di chuyển thu phóng đến một điểm khác, hãy kéo màn hình bằng hai ngón tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Sử OneNote for Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trên trang. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạm thời thay đổi kích cỡ của nội đề trên trang mà không làm thay đổi bất kỳ định dạng nào.

Lưu ý: 

Phóng to hoặc thu nhỏ trong OneNote

Bạn có thể phóng to trên một trang để làm cho nội dung trang hiển thị lớn hơn và kiểm tra cận cảnh một phần cụ thể của nó. Nếu bạn muốn thu nhỏ nội dung trang để xem lại thêm ghi chú cùng một lúc, bạn có thể thu nhỏ.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn có màn hình cảm ứng, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình, rồi trượt các ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc trượt chúng lại với nhau để thu nhỏ.

 1. Trên trang bạn muốn phóng to hoặc thu nhỏ, nhấn Alt. Tiêu điểm di chuyển đến tab ribbon hiện tại.

 2. Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "View tab item" (Mục tab dạng xem) thì nhấn phím Mũi tên xuống một lần.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phóng to, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom in button" (Nút Phóng to) thì nhấn Enter.

  • Để thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom out button" (Nút Thu nhỏ) thì nhấn Enter.

 4. Để quay lại mức thu phóng mặc định 100%, nhấn Alt, rồi nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "View tab item" (Mục tab Dạng xem) thì nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "One hundred percent" (Một trăm phần trăm) thì nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Sử OneNote cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để phóng to và thu nhỏ trên một trang. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Nếu bạn đang sử dụng Trình tường thuật, hãy tắt chế độ quét.

 • Khi bạn sử dụngOneNote cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật hoặc tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote cho web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: Bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – không phải OneNote cho web.

Phóng to hoặc thu nhỏ trong OneNote

Phóng to trên một trang để làm cho nội dung trang hiển thị lớn hơn và kiểm tra cận cảnh một phần cụ thể của nội dung đó. Nếu bạn muốn thu nhỏ nội dung trang để xem lại thêm ghi chú cùng một lúc, bạn có thể thu nhỏ.

Để nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng tùy chọn nhóm Thu phóng trên tab dải băng Xem với phím tắt.

Các điều khiển Thu phóng trong ứng OneNote cho web Trang.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn có màn hình cảm ứng, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình, rồi trượt các ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc trượt chúng lại với nhau để thu nhỏ.

 1. Trên trang bạn muốn phóng to hoặc thu nhỏ, nhấn Alt+Windows logo, W, rồi Q. Bạn sẽ nghe thấy "Zoom" (Thu phóng) theo sau là phần trăm thu phóng hiện tại, ví dụ: "One hundred percent" (Một trăm phần trăm).

 2. Nhập phần trăm phóng to bạn muốn, ví dụ: 150, rồi nhấn Enter.

 3. Để quay lại mức thu phóng mặc định 100%, nhấn Alt+Windows phím logo, W, J.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×