Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tôi không thể gửi hay nhận thư trong Outlook

Lưu ý: Bạn đang sử dụng Outlook for Mac? Truy cập mục Tôi không thể gửi hoặc nhận thư trong Outlook for Mac để được trợ giúp.

Nếu bạn thấy thư dồn lại trong hộp thư đi Outlook của mình hay người bạn đang gửi thư không nhận được chúng, hãy thử các phương pháp sau để khắc phục sự cố. Chúng tôi trình bày các phương pháp theo thứ tự từ nhanh nhất đến chuyên sâu nhất.  

Ảnh chụp màn hình hiển thị thư bị kẹt trong Hộp thư đi Outlook

Hỗ trợ có hướng dẫn có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho các sự cố Office

Hãy thử hỗ trợ có hướng dẫn

Bấm vào các mục bên dưới để khắc phục sự cố bạn đang gặp phải khi gửi hoặc nhận email.

Nếu bạn thấy trạng thái Đã ngắt kết nối, Đang làm việc Ngoại tuyến hoặc Đang cố gắng kết nối... thì Outlook không thể truy nhập máy chủ email để gửi thư của bạn.

Thanh trạng thái Outlook hiển thị Outlook bị ngắt kết nối với máy chủ thư

Chọn Tùy chọn Gửi/ Nhận> chọn> làm việc ngoại tuyến để chuyển đổi giữa chế độ ngoại tuyến và chế độ trực tuyến. Bạn có thể cần phải mở thư, rồi gửi lại hoặc chọn Gửi/Nhận.

Nút Làm việc Ngoại tuyến trong Outlook 2013

Nếu cách đó không khắc phục được sự cố, hãy xem mục tiếp theo.

Nếu bạn mất kết nối internet, Outlook sẽ không thể gửi thư của bạn.

 1. Mở một trình duyệt, như Internet Explorer, Edge hay Chrome.

 2. Thử nhập một trong các website sau vào thanh địa chỉ:

  1. https://www.microsoft.com

  2. https://www.bing.com

 3. Nếu bạn không thể truy nhập một trong hai website đó, hãy xem Khắc phục sự cố kết nối mạng trong Windows 10.

Nếu cách đó không khắc phục được sự cố, hãy xem mục tiếp theo.

Một số nhà cung cấp email (như ISP hay ngay cả Gmail của bạn) sẽ không cho phép bạn gửi thư vượt quá một dung lượng nhất định. Việc thêm ảnh hay tệp đính kèm dung lượng lớn vào thư của bạn có thể ngăn bạn gửi thư đó (và mọi thư được gửi sau thư có dung lượng lớn đó).

Hãy đi đến Hộp thư đi của bạn, rồi mở các thư email bị kẹt. Trước tiên hãy bắt đầu với thư cũ nhất. Nếu thư đó có tệp đính kèm lớn hơn 5 MB, hãy xóa tệp đính kèm đó và đính kèm một tệp nhỏ hơn hoặc một liên kết tới tệp đính kèm đó. Xem mục Đính kèm tệp vào email trong Outlook để biết thêm thông tin về tệp đính kèm.

Bây giờ hãy thử gửi lại thư. Nếu cách đó không khắc phục được sự cố, hãy xem mục tiếp theo.

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu trên website cho tài khoản email của mình, bạn cũng sẽ cần thay đổi mật khẩu trong Outlook.

 1. Chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

 2. Trên tab Email, chọn tài khoản email của bạn, rồi chọn Thay đổi.

 3. Nhập mật khẩu mới của bạn vào hộp Mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo > Đóng > Kết thúc.

  Thay đổi mật khẩu cho tài khoản POP3 hoặc IMAP

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản thư của mình bằng cùng một thông tin xác thực bạn sử dụng để đăng nhập mạng, bạn sẽ không thấy các màn hình hiển thị ở đây. Bạn sẽ cần thay đổi mật khẩu email bằng cách thay đổi mật khẩu mạng Windows của mình. Nhấn Ctrl+Alt+Delete, chọn Thay đổi Mật khẩu, rồi làm theo hướng dẫn Windows cung cấp.

Sau khi thay đổi mật khẩu, có thể bạn sẽ cần phải mở và gửi lại thư.

Một số chương trình chống vi-rút sẽ thực hiện quét email. Nếu phát hiện vi-rút, phần mềm chống vi-rút của bạn có thể ngăn bạn gửi hoặc nhận thêm email cho đến khi bạn dọn sạch vi-rút.

Đôi khi, chương trình Outlook có thể cần được sửa chữa. Sửa chữa là một quy trình đơn giản nhưng có thể sẽ mất khoảng nửa giờ để hoàn thành. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sửa chữa ứng dụng Office.

Cấu hình là một nhóm các cài đặt kiểm soát cách hoạt động của Outlook. Cấu hình có chứa danh sách tài khoản, thông tin tự động hoàn tất, tên và tên viết tắt của bạn. Để sửa chữa cấu hình Outlook hoặc tạo một cấu hình mới, hãy xem mục Khắc phục sự cố kết nối email trong Outlook bằng cách sửa chữa cấu hình của bạn.

Đôi khi, một trong các phần bổ trợ của Outlook sẽ gặp sự cố và ngăn bạn gửi thư email. Để tắt mọi phần bổ trợ, bạn có thể khởi động Outlook ở chế độ an toàn. Nếu bạn có thể gửi email khi Outlook đang ở chế độ an toàn thì việc tạo một cấu hình email Outlook mới sẽ cho phép bạn gửi lại email.

Để khởi động Outlook ở chế độ an toàn, bấm phím Windows. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập outlook.exe /safe , rồi nhấn Enter.

Để biết thêm thông tin về cách tạo cấu hình email mới, xem mục Tạo cấu hình Outlook.

Đối với nhiều loại tài khoản email, Outlook sẽ lưu trữ thư của bạn trong Tệp Thư mục Cá nhân (tệp .pst). Bạn có thể sửa chữa tệp này bằng cách chạy Công cụ Sửa chữa Hộp thư đến. Quá trình sửa chữa này sẽ mất khoảng mười lăm phút. Để biết thêm thông tin, xem mục Sửa chữa tệp thư mục cá nhân trong Outlook của bạn (.pst).

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, hãy để chúng tôi khắc phục sự cố giúp bạn

Bạn có thể chạy Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft để cho phép chúng tôi khắc phục sự cố giúp bạn. Nếu hiện bạn không sử dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp hay ứng dụng Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ không khắc phục sự cố của bạn, hãy xem mục tiếp theo.

Hãy để chúng tôi khắc phục sự cố của bạn
Tải xuống Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ dành cho Microsoft 365

Nếu bạn thấy trạng thái Đã ngắt kết nối, Đang làm việc Ngoại tuyến hoặc Đang cố gắng kết nối... thì Outlook không thể truy nhập máy chủ email để gửi thư của bạn.

Thanh trạng thái Outlook hiển thị Outlook bị ngắt kết nối với máy chủ thư

Chọn Tùy chọn Gửi/ Nhận> chọn> làm việc ngoại tuyến để chuyển đổi giữa chế độ ngoại tuyến và chế độ trực tuyến. Bạn có thể cần phải mở thư, rồi gửi lại hoặc chọn Gửi/Nhận.

Nút Làm việc Ngoại tuyến trong Outlook 2013

Nếu cách đó không khắc phục được sự cố, hãy xem mục tiếp theo.

Nếu bạn mất kết nối internet, Outlook sẽ không thể gửi thư của bạn.

 1. Mở một trình duyệt, như Internet Explorer, Edge hay Chrome.

 2. Thử nhập một trong các website sau vào thanh địa chỉ:

  1. http://www.microsoft.com

  2. http://www.bing.com

 3. Nếu bạn không thể truy nhập website nào trong hai website đó, hãy xem mục Khắc phục sự cố về kết nối mạng trong Internet Explorer.

Nếu cách đó không khắc phục được sự cố, hãy xem mục tiếp theo.

Một số nhà cung cấp email (như ISP hay ngay cả Gmail của bạn) sẽ không cho phép bạn gửi thư vượt quá một dung lượng nhất định. Việc thêm ảnh hay tệp đính kèm dung lượng lớn vào thư của bạn có thể ngăn bạn gửi thư đó (và mọi thư được gửi sau thư có dung lượng lớn đó).

Hãy đi đến Hộp thư đi của bạn, rồi mở các thư email bị kẹt. Trước tiên hãy bắt đầu với thư cũ nhất. Nếu thư đó có tệp đính kèm lớn hơn 5 MB, hãy xóa tệp đính kèm đó và đính kèm một tệp nhỏ hơn hoặc một liên kết tới tệp đính kèm đó. Xem mục Đính kèm tệp vào email trong Outlook để biết thêm thông tin về tệp đính kèm.

Bây giờ hãy thử gửi lại thư. Nếu cách đó không khắc phục được sự cố, hãy xem mục tiếp theo.

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu trên website cho tài khoản email của mình, bạn cũng sẽ cần thay đổi mật khẩu trong Outlook.

 1. Chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

 2. Trên tab Email, chọn tài khoản email của bạn, rồi chọn Thay đổi.

 3. Nhập mật khẩu mới của bạn vào hộp Mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo > Đóng > Kết thúc.

  Thay đổi mật khẩu cho tài khoản POP3 hoặc IMAP

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản thư của mình bằng cùng một thông tin xác thực bạn sử dụng để đăng nhập mạng, bạn sẽ không thấy các màn hình hiển thị ở đây. Bạn sẽ cần thay đổi mật khẩu email bằng cách thay đổi mật khẩu mạng Windows của mình. Nhấn Ctrl+Alt+Delete, chọn Thay đổi Mật khẩu, rồi làm theo hướng dẫn Windows cung cấp.

Sau khi thay đổi mật khẩu, có thể bạn sẽ cần phải mở và gửi lại thư.

Một số chương trình chống vi-rút sẽ thực hiện quét email. Nếu phát hiện vi-rút, phần mềm chống vi-rút của bạn có thể ngăn bạn gửi hoặc nhận thêm email cho đến khi bạn dọn sạch vi-rút.

Đôi khi, chương trình Outlook có thể cần được sửa chữa. Sửa chữa là một quy trình đơn giản nhưng có thể sẽ mất khoảng nửa giờ để hoàn thành. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sửa chữa ứng dụng Office.

Cấu hình là một nhóm các cài đặt kiểm soát cách hoạt động của Outlook. Cấu hình có chứa danh sách tài khoản, thông tin tự động hoàn tất, tên và tên viết tắt của bạn. Để sửa chữa cấu hình Outlook hoặc tạo một cấu hình mới, hãy xem mục Khắc phục sự cố kết nối email trong Outlook bằng cách sửa chữa cấu hình của bạn.

Đôi khi, một trong các phần bổ trợ của Outlook sẽ gặp sự cố và ngăn bạn gửi thư email. Để tắt mọi phần bổ trợ, bạn có thể khởi động Outlook ở chế độ an toàn. Nếu bạn có thể gửi email khi Outlook đang ở chế độ an toàn thì việc tạo một cấu hình email Outlook mới sẽ cho phép bạn gửi lại email.

Để khởi động Outlook ở chế độ an toàn, bấm phím Windows. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập outlook.exe /safe , rồi nhấn Enter.

Để biết thêm thông tin về cách tạo cấu hình email mới, xem mục Tạo cấu hình Outlook.

Đối với nhiều loại tài khoản email, Outlook sẽ lưu trữ thư của bạn trong Tệp Thư mục Cá nhân (tệp .pst). Bạn có thể sửa chữa tệp này bằng cách chạy Công cụ Sửa chữa Hộp thư đến. Quá trình sửa chữa này sẽ mất khoảng mười lăm phút. Để biết thêm thông tin, xem mục Sửa chữa tệp thư mục cá nhân trong Outlook của bạn (.pst).

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×