Một danh sách phân phối (DL) chỉ là một cách thuận tiện để gửi thư email hoặc lời mời họp cho nhiều người cùng một lúc. Nhóm trong Outlook đáp ứng những nhu cầu đơn giản và cung cấp giá trị nhiều hơn nữa với tư cách thành viên được chia sẻ trên toàn bộ các chức năng sau đây:

  • Hộp thư chung — cho các cuộc hội thoại email giữa các thành viên của bạn. Hộp thư đến này có một địa chỉ email và có thể được đặt để chấp nhận thư từ những người bên ngoài nhóm và thậm chí bên ngoài tổ chức của bạn, giống như một danh sách phân phối truyền thống.

  • Lịch dùng chung — để lên lịch các sự kiện liên quan đến nhóm.

  • Thư viện tài liệu SharePoint — một vị trí trung tâm cho nhóm để lưu trữ và chia sẻ tệp.

  • Sổ ghi chép OneNote được chia sẻ — để thu thập các ý tưởng, nghiên cứu và thông tin.

  • Site nhóm SharePoint — kho lưu trữ thông tin, liên kết và nội dung liên quan đến nhóm của bạn.

  • Planner — để gán và quản lý các tác vụ dự án giữa các thành viên nhóm của bạn.

Bạn không cần phải tự tạo bất kỳ tài nguyên nào trong số đó. Tạo nhóm tự động tạo ra cho bạn và gán các quyền cần thiết cho các thành viên nhóm của bạn để họ có thể bắt đầu sử dụng chúng ngay từ bất kỳ đâu: trên điện toán đám mây, trên máy tính hoặc trên thiết bị di động. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×