You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Tạo và thêm chữ ký vào thư

Trong Outlook, bạn có thể tạo một hoặc nhiều chữ ký cá nhân hóa cho thư email của mình. Chữ ký của bạn có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử, logo hoặc thậm chí là hình ảnh chữ ký viết tay của bạn. Bạn có thể thiết lập Outlook để chữ ký được tự động thêm vào tất cả các thư gửi đi hoặc tạo chữ ký của bạn và thêm vào thư theo từng trường hợp.

Tạo chữ ký của bạn và chọn thời gian Outlook thêm chữ ký vào thư của bạn

Quan trọng: Nếu bạn có tài khoản Microsoft và sử dụng Outlook và Outlook trên web hoặc Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, bạn cần tạo chữ ký trong cả hai sản phẩm. Để tạo và sử dụng chữ ký email trong Outlook trên web, hãy xem mục Tạo và thêm chữ ký email Outlook.com hoặc Outlook trên web.

Nếu bạn muốn xem cách thức hoàn tất hoạt động đó, đi thẳng tới video bên dưới.

 1. Mở thông điệp email mới.

 2. Trên menu Thư , chọn Chữ ký > .

  Tùy thuộc vào kích cỡ cửa sổ Outlook của bạn và bạn đang soạn thư email mới hay thư trả lời hay chuyển tiếp, menu Thư và nút Chữ ký có thể nằm ở hai vị trí khác nhau.

  Chọn Chữ ký từ menu Thư.

  Chọn Chữ ký với thư trả lời hoặc chuyển tiếp trong ngăn đọc.

 3. Bên dưới Chọn chữ ký để chỉnh sửa, chọn Mới, rồi trong hộp thoại Chữ ký Mới, nhập tên cho chữ ký.

 4. Bên dưới Chỉnh sửa chữ ký, soạn chữ ký của bạn. Bạn có thể thay đổi phông chữ, màu phông và kích cỡ, cũng như căn chỉnh văn bản. Nếu bạn muốn tạo một chữ ký mạnh mẽ hơn với dấu đầu dòng, bảng hoặc viền, hãy sử dụng Word để định dạng văn bản của bạn, rồi sao chép và dán chữ ký vào hộp Chỉnh sửa chữ ký. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các mẫu được thiết kế sẵn của chúng tôi cho chữ ký của mình. Tải xuống các mẫu trong Word, tùy chỉnh chúng với thông tin cá nhân của bạn, rồi sao chép và dán chúng vào hộp Chỉnh sửa chữ ký. 

  Nhập chữ ký mới để sử dụng trong email của bạn

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể thêm nối kết và hình ảnh vào chữ ký email của mình, thay đổi phông chữ và màu, cũng như căn đều văn bản bằng cách dùng thanh định dạng mini bên dưới Chỉnh sửa chữ ký.

  • Bạn cũng có thể thêm các biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội và liên kết trong chữ ký của mình hoặc tùy chỉnh một trong các bảng thiết kế sẵn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo chữ ký từ mẫu.

  • Để thêm hình ảnh vào chữ ký của bạn, hãy xem Thêm logo hoặc hình ảnh vào chữ ký của bạn.

 5. Bên dưới Chọn chữ ký mặc định, đặt các tùy chọn sau cho chữ ký của bạn:

  Trong hộp thả xuống Tài khoản email, chọn tài khoản email để liên kết với chữ ký. Bạn có các chữ ký khác cho từng tài khoản email.

  Nếu bạn muốn thêm chữ ký của mình vào tất cả các thư mới theo mặc định, trong hộp thả xuống Thư mới, chọn một trong các chữ ký của bạn. Nếu bạn không muốn tự động thêm chữ ký vào thư mới, hãy chọn (không có). Thao tác này không thêm chữ ký vào bất kỳ thư nào bạn trả lời hoặc chuyển tiếp.

  Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện trong thư bạn trả lời và chuyển tiếp, trong danh sách thả xuống Trả lời / chuyển tiếp, hãy chọn một trong các chữ ký của bạn. Nếu không, hãy chấp nhận tùy chọn mặc định là (không có).

  Nhập chữ ký mới để sử dụng trong email của bạn

 6. Chọn OK để lưu chữ ký mới của bạn và trở về thư của bạn. Outlook không thêm chữ ký mới của bạn vào thư bạn đã mở ở Bước 1, ngay cả khi bạn đã chọn áp dụng chữ ký cho tất cả các thư mới. Bạn sẽ phải thêm thủ công chữ ký vào thư này. Tất cả các thư trong tương lai sẽ được thêm chữ ký tự động. Để thêm chữ ký theo cách thủ công, hãy chọn Chữtừ menu Thư rồi chọn chữ ký bạn vừa tạo.

Chèn chữ ký theo cách thủ công

Nếu bạn chọn chèn chữ ký cho mọi thư mới hoặc trả lời và chuyển hướng, bạn vẫn có thể chèn chữ ký bằng cách thủ công.

 1. Trong thư email của bạn, trên tab Thư , chọn Chữ .

 2. Chọn chữ ký của bạn từ menu bay ra xuất hiện. Nếu bạn có nhiều chữ ký, bạn có thể chọn bất kỳ chữ ký nào mà bạn đã tạo.

Xem cách thực hiện

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đầu trang

Tạo chữ ký

 1. Mở một thư mới. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó bấm Chữ ký.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

 2. Trên tab Chữ ký E-mail, hãy bấm Mới.

 3. Nhập tên cho chữ ký, rồi bấm OK.

 4. Trong hộp Sửa Chữ ký, hãy nhập văn bản bạn muốn bao gồm trong chữ ký.

 5. Để định dạng văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng nút phong cách và định dạng để chọn tùy chọn bạn muốn.

 6. Để thêm các yếu tố khác ngoài văn bản, hãy bấm vào nơi bạn muốn yếu tố đó xuất hiện, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tùy chọn

  Cách thức

  Để thêm danh thiếp điện tử

  Bấm vào Danh Thiếp, rồi bấm vào một liên hệ trong danh sách Lưu trữ Dưới dạng. Sau đó, bấm vào OK

  Để thêm siêu kết nối

  Bấm Biểu tượng Chèn siêu kết nốiChèn Siêu kết nối, nhập thông tin hoặc duyệt đến siêu kết nối, bấm để chọn siêu kết nối rồi bấm OK

  Để thêm ảnh

  Bấm Biểu tượng Chèn ảnhảnh, duyệt đến ảnh, bấm để chọn ảnh rồi bấm OK. Các định dạng tệp ảnh thông thường cho ảnh bao gồm .bmp, .gif, .jpg và .png.

 7. Để kết thúc tạo chữ ký, bạn bấm OK.

  Lưu ý:  Chữ ký mà bạn vừa mới tạo hoặc sửa đổi sẽ không xuất hiện trong thư đang mở; chữ ký đó phải được chèn vào thư.

Thêm chữ ký vào thư

Chữ ký có thể được thêm tự động vào mọi thư đi hoặc bạn có thể chọn thư có kèm theo chữ ký.

Lưu ý:  Mỗi thư chỉ có thể chứa một chữ ký.

Tự động chèn chữ ký

 1. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm vào Chữ ký, rồi bấm vào Chữ ký.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

 2. Bên dưới Chọn chữ ký mặc định, trong danh sách Tài khoản email, bấm vào một tài khoản email mà bạn muốn liên kết với chữ ký.

 3. Trong danh sách Thư mới, hãy chọn chữ ký bạn muốn bao gồm.

 4. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, bạn chọn chữ ký. Nếu không thì bấm (không).

Chèn chữ ký theo cách thủ công

 • Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó chọn chữ ký mà bạn muốn.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

  Mẹo:  Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, chọn chữ ký ở nội dung thư, rồi nhấn DELETE.

Phản hồi về việc tạo chữ ký Outlook

Bạn có phản hồi về việc tạo hoặc sử dụng chữ ký Outlook không? Chúng tôi muốn biết. Đặc biệt, nếu bạn gặp khó khăn khi tìm menu Chữ ký, chúng tôi muốn biết bạn dự kiến sẽ tìm thấy tùy chọn tạo chữ ký ở đâu. Nhóm lập trình Outlook và nhóm hướng dẫn sử dụng Outlook lắng nghe phản hồi của bạn. Bấm vào Có hoặc Không ở cuối màn hình bên cạnh Thông tin này có hữu ích không ? và để lại nhận xét và đề xuất của bạn để cải thiện tính năng chữ ký của Outlook bên dưới Có phản hồi bổ sung nào không? Vui lòng cho chúng tôi biết bạn hiện đang sử dụng phiên bản Outlook nào cũng như lý do tại sao bạn tìm kiếm trợ giúp về việc tạo chữ ký. Chúng tôi sẽ cập nhật tài liệu này thường xuyên để trả lời nhiều phản hồi nhất có thể.

Xem thêm

Tùy chỉnh thư email của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×