Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Ứng Thanh toán này chỉ được hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã đăng ký tại Hoa Kỳ và Canada tại thời điểm này.

Ứng dụng Thanh toán cho phép khách hàng thanh toán cho bạn trong cuộc họp Teams. Đây là một công cụ dành cho các doanh nghiệp nhỏ—hoặc các doanh nghiệp có quy mô bất kỳ—đang tìm cách tăng doanh thu bằng cách lưu trữ các cuộc hẹn, lớp học hoặc sự kiện trên Teams. Được xây dựng Microsoft, Thanh toán được bao gồm trong gói đăng ký M365 của bạn.

Thanh toán trang chủ ứng dụng

Thêm ứng Thanh toán của bạn vào Teams

1. Từ bên trái của Teams, chọn Ứng dụng, sau đó tìm kiếm Thanh toán.

2. Chọn Thanh toán từ kết quả tìm kiếm của bạn.

3. Trên màn hình mở ra, chọn Thêm.

Ứng dụng sẽ mở ra sau khi bạn đã thêm thành công.
 

Mẹo: Nếu bạn muốn ghim ứng dụng để ứng dụng luôn xuất hiện ở bên trái của Teams, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng Thanh toán, rồi chọn Ghim.

Bài viết tiếp theo: Thiết lập ứng dụng Thanh toán bằng cách kết nối một dịch vụ

Các bài viết khác

Thêm chính sách người bán

Yêu cầu thanh toán trong cuộc họp Teams

Xem hoạt động thanh toán trong tài khoản của bạn

Quản lý hoàn tiền

Tải xuống Thanh toán liệu ứng dụng

Bạn cần trợ giúp? Bạn có phản hồi?

Thêm ứng Thanh toán của bạn vào Teams

1. Chọn Xem Biểu tượng Tùy chọn khác từ góc dưới bên phải màn hình.

2. Chọn Thêm ứng dụng, đây là tùy chọn cuối cùng có sẵn để lựa chọn, theo dõi tất cả các ứng dụng của bạn.

3. Tìm Thanh toán và chọn Thêm.

4. Xem lại chính sách, quyền và điều khoản sử dụng về quyền riêng tư. Chọn Chấp nhận.

Ứng dụng sẽ mở ra sau khi bạn đã thêm thành công.
 

Mẹo: Để đặt Thanh toán vị trí nổi bật trong khay ứng dụng, hãy chọn Xem thêm Biểu tượng Tùy chọn khác > xếp lại. Sau đó, Thanh toán đến hoặc gần đầu danh sách ứng dụng.

Bài viết tiếp theo: Thiết lập ứng dụng Thanh toán bằng cách kết nối một dịch vụ

Các bài viết khác

Thêm chính sách người bán

Yêu cầu thanh toán trong cuộc họp Teams

Xem hoạt động thanh toán trong tài khoản của bạn

Quản lý hoàn tiền

Tải xuống Thanh toán liệu ứng dụng

Bạn cần trợ giúp? Bạn có phản hồi?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×