Chủ đề liên quan
×
Sử dụng phổ biến của hàm
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng phổ biến của hàm

Tự động đánh số hàng

Không giống như các chương trình Microsoft 365 khác, Excel không cung cấp nút đánh số dữ liệu tự động. Nhưng bạn có thể dễ dàng thêm số thứ tự vào các hàng dữ liệu bằng cách kéo núm điều khiển điền để điền một chuỗi số vào một cột hoặc sử dụng hàm ROW.

Mẹo: Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống tự động đánh số nâng cao hơn cho dữ liệu của mình và máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì bạn có thể nhập dữ liệu Excel vào cơ sở dữ liệu Access. Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn có thể tạo trường tự động sinh ra số duy nhất khi bạn nhập một bản ghi mới vào bảng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi các số vào một cột

 1. Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

 2. Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

 3. Nhập giá trị trong ô tiếp theo để thiết lập mẫu.

  Mẹo: Ví dụ, nếu bạn muốn chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong hai ô đầu tiên. Nếu bạn muốn chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24.

 4. Chọn các ô chứa các giá trị bắt đầu.

  Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Phân tích Nhanh được hiển thị theo mặc định khi bạn chọn nhiều ô chứa dữ liệu. Bạn có thể bỏ qua nút này để hoàn tất quy trình này.

 5. Kéo núm điều khiển điền Điều khiển điền qua phạm vi bạn muốn điền.

  Lưu ý: Khi bạn kéo điều khiển điền qua mỗi ô, Excel sẽ hiển thị giá trị xem trước. Nếu bạn muốn một mẫu khác, hãy kéo điều khiển điền bằng cách nhấn và giữ chuột phải, rồi chọn một mẫu.

  Để điền vào một thứ tự gia tăng, hãy kéo xuống phía dưới hoặc kéo sang phải. Để điền vào một thứ tự giảm xuống, hãy kéo lên phía trên hoặc kéo sang trái.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy điều khiển điền, thì có thể bạn phải hiển thị điều tác này trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.

  Lưu ý: Những số này không được cập nhật tự động khi bạn thêm, di chuyển hoặc xóa các hàng. Bạn có thể cập nhật thủ công cách đánh số thứ tự, bằng cách chọn hai số có thứ tự tích hợp và kéo điều khiển điền đến cuối phạm vi đánh số.

Sử dụng hàm ROW để đánh số các hàng

 1. Trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, hãy nhập =ROW(A1).

  Hàm ROW trả về số của hàng mà bạn tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

 2. Kéo núm điều khiển điền Điều khiển điền qua phạm vi bạn muốn điền.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy điều khiển điền, thì có thể bạn phải hiển thị điều tác này trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.

 • Những số này được cập nhật khi bạn sắp xếp chúng với dữ liệu của bạn. Chuỗi thứ tự có thể bị ngắt quãng nếu bạn thêm, di chuyển hoặc xóa các hàng. Bạn có thể cập nhật thủ công cách đánh số, bằng cách chọn hai số có thứ tự thích hợp và kéo điều khiển điền đến cuối phạm vi đánh số.

 • Nếu bạn đang sử dụng hàm ROW và bạn muốn các số được tự động chèn vào khi thêm các hàng dữ liệu mới, hãy chuyển phạm vi dữ liệu này thành bảng Excel. Tất cả các hàng được thêm vào cuối bảng sẽ được đánh số theo đúng thứ tự. Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo hoặc xóa bảng Excel trong trang tính.

Để nhập các mã số thứ tự theo cách riêng, chẳng hạn như số của đơn đặt hàng, bạn có thể sử dụng hàm ROW cùng với hàm TEXT. Ví dụ, để bắt đầu một danh sách đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập công thức =TEXT(ROW(A1),"000-000") trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, rồi kéo điều khiển điền đến cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Tùy núm điều khiển điền Điều khiển điền hiển thị theo mặc định, nhưng bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này.

 1. Trong Excel 2010 trở lên, hãy bấm tab Tệp , rồi bấm Tùy chọn.

  Trong Excel 2007, bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Trong thể loại Nâng cao, trong mục Tùy chọn Sửa, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Bật điều tác điền và kéo thả ô để hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.

Lưu ý: Để giúp tránh thay thế dữ liệu hiện có khi bạn kéo điều khiển điền, hãy đảm bảo đã chọn hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô. Nếu bạn không muốn Excel hiển thị thông báo về việc ghi đè ô, bạn có thể xóa chọn hộp kiểm đó.

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Hàm tra cứu và tham chiếu (tham chiếu)

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×