Mục lục
×
Sử dụng phổ biến của hàm
Sử dụng phổ biến của hàm

Xác định và sử dụng tên trong công thức

Bằng cách dùng tên gọi, bạn có thể làm cho công thức dễ hiểu và dễ duy trì hơn. Bạn có thể xác định tên cho phạm vi ô, hàm, hằng số hoặc bảng. Khi đã có thói quen dùng tên trong sổ làm việc, bạn có thể dễ dàng cập nhật, kiểm tra và quản lý những tên này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Đặt tên cho một ô

 1. Hãy chọn ô

 2. Trong hộp Tên, nhập tên.

  Hộp Tên

 3. Nhấn Enter.

Xác định tên từ một phạm vi đã chọn

 1. Chọn dải ô bạn muốn đặt tên, bao gồm cả nhãn cột và hàng.

 2. Chọn Công thức > Tạo từ vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại Tạo Tên từ Vùng chọn, hãy chỉ định vị trí có chứa nhãn bằng cách chọn hộp kiểm Hàng trên cùng,Cột trái, Hàng dưới cùng, hoặc Cột phải

 4. Chọn OK.

  Excel đặt tên các ô dựa trên các nhãn trong phạm vi bạn chỉ định.

Dùng tên trong công thức

 1. Chọn một ô và nhập công thức.

 2. Đặt con trỏ nơi bạn muốn dùng tên trong công thức đó.

 3. Nhập chữ cái đầu tên, rồi chọn tên từ danh sách xuất hiện.

  Hoặc, chọn Công thức > Sử dụng trong công thức và chọn tên bạn muốn dùng.

 4. Nhấn Enter.

Quản lý tên trong sổ làm việc của bạn với Trình quản lý Tên

 1. Trên Ribbon, đi đến Công thức > Xác định > Quản lý Tên. Sau đó bạn có thể tạo, sửa, xóa bỏ và tìm tất cả các tên được dùng trong sổ làm việc.

Đặt tên cho một ô

 1. Hãy chọn ô

 2. Trong hộp Tên, nhập tên.

  Hộp Tên

 3. Nhấn Enter.

Xác định tên từ một phạm vi đã chọn

 1. Chọn dải ô bạn muốn đặt tên, bao gồm cả nhãn cột và hàng.

 2. Chọn Công thức > Tạo từ vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại Tạo Tên từ Vùng chọn, hãy chỉ định vị trí có chứa nhãn bằng cách chọn hộp kiểm Hàng trên cùng,Cột trái, Hàng dưới cùng, hoặc Cột phải

 4. Chọn OK.

  Excel đặt tên các ô dựa trên các nhãn trong phạm vi bạn chỉ định.

Dùng tên trong công thức

 1. Chọn một ô và nhập công thức.

 2. Đặt con trỏ nơi bạn muốn dùng tên trong công thức đó.

 3. Nhập chữ cái đầu tên, rồi chọn tên từ danh sách xuất hiện.

  Hoặc, chọn Công thức > Sử dụng trong công thức và chọn tên bạn muốn dùng.

 4. Nhấn Enter.

Quản lý tên trong sổ làm việc của bạn với Trình quản lý Tên

 1. Trên Ribbon, đi đến Công thức > Xác định > Quản lý Tên. Sau đó bạn có thể tạo, sửa, xóa bỏ và tìm tất cả các tên được dùng trong sổ làm việc.

Trong Excel dành cho web, bạn có thể sử dụng các phạm vi có tên mà bạn đã xác định trong Excel cho Windows hoặc máy Mac. Chọn một tên từ Hộp Tên để đi đến vị trí của phạm vi hoặc dùng Phạm vi có Tên trong công thức.

Hiện tại, tính năng tạo Phạm vi có Tên mới trong Excel dành cho web không khả dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Tại sao tôi nhìn thấy hộp thoại Xung đột tên trong Excel?

Tạo dải ô đã đặt tên trong Excel

Chèn một phạm vi đã đặt tên vào một công thức trong Excel

Sử dụng Trình quản lý Tên trong Excel

Tìm hiểu thêm về tên trong công thức

Áp dụng các phạm vi đã đặt tên vào một công thức hiện có

Dùng tham chiếu có cấu trúc trong công thức bảng Excel

Tổng quan về các công thức trong Excel

Tạo hoặc thay đổi tham chiếu ô

Tạo phạm vi đã đặt tên từ các ô đã chọn trong trang tính

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×