Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một số dòng công việc cho phép bạn tự động hóa các nhiệm vụ và thực hiện các hành động khác ngay từ một thư riêng lẻ. Chúng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp Teams hữu ích hơn cho bạn và những người bạn cộng tác cùng.

Bạn mới sử dụng dòng công việc? Bắt đầu với phần tổng quan này.

Thêm dòng công việc

  1. Đi tới Xem thêm tùy Nút tùy chọn khácở góc trên bên phải của thư bất kỳ.

    Tin nhắn thực tế với menu Tùy chọn khác được tô sáng.

  2. Chọn Xem thêm hành > + Tạo hành động mới.

    Menu Xem thêm tùy chọn với menu con Tạo hành động mới được tô sáng.

  3. Chọn dòng công việc dựng sẵn mà bạn muốn. 

    Một hộp thoại với dòng công việc có thể chạy từ thư

4. Làm theo mọi lời nhắc được cung cấp. Khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận rằng "Dòng công việc đã được thêm thành công!"

Mẹo: Chọn + Tạo mới để tạo dòng công việc hoàn toàn tùy chỉnh. Bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến Power Automate, ứng dụng hỗ trợ trải nghiệm dòng công việc trong Teams.

Chạy dòng công việc từ thư

1. Đi tới Tùy chọn khác Nút tùy chọn khác ở góc trên bên phải của thư bất kỳ.

2. Chọn dòng công việc bạn muốn chạy.

Mẹo: Hành động thư được sử dụng gần đây nhất của bạn—cho dù chúng là dòng công việc hay các kiểu hành động khác—sẽ hiển thị ngay lập tức trong menu; những tên mà bạn sử dụng ít thường xuyên hơn có thể được tìm thấy trong phần Hành động >.

Menu Thêm tùy chọn được bung rộng đầy đủ, với menu con của nó

3. Làm theo mọi lời nhắc bạn được cấp.

Quản lý dòng công việc

Bạn sẽ tìm thấy một nối kết đến Quản lý dòng công việc ở một số nơi trong suốt trải nghiệm: trên màn hình nơi bạn thêm một dòng công việc, trên hộp thoại xác nhận và từ Ứng dụng > Công việc. Nếu bạn cần sửa chi tiết dòng công việc hoặc xóa bỏ hoàn toàn một dòng công việc, hãy ghé thăm Quản lý dòng công việc.

Bài viết liên quan

Duyệt và thêm dòng công việc
Thêm hoặc chạy dòng công việc từ vùng nhắn tin
 

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×