Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thật dễ dàng để thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học trong ứng dụng Teams của bạn.

  1. Mở ứng dụng Teams.

  2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm Nút Thêm.

  3. Gõ nhẹ Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

  1. Mở ứng dụng Teams.

  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

  3. Chọn Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về đăng nhập, đăng ký hoặc đăng xuất khỏi Teams.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×