Giảng dạy và học tập ngay tại nơi bạn ở bằng Office 365

Kết nối từ xa và truy nhập các công cụ bạn cần bằng Microsoft Teams và Office 365.

Giáo viên, học viên và phụ huynh

Microsoft Teams: Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hội thoại & nội dung trong một trung tâm học tập kỹ thuật số

TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ MICROSOFT TEAMS

OneNote: Thu thập ý tưởng & tối ưu hóa tổ chức của bạn

TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ ONENOTE

Class Notebook: Cung cấp nội dung lớp học & khuyến khích sự cộng tác từ học viên

TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ CLASS NOTEBOOK

Staff Notebook: Phối hợp với nhân viên về các sáng kiến toàn trường

TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ STAFF NOTEBOOK

Công cụ Học tập: Các công cụ miễn phí để tăng cường phát triển khả năng đọc viết

TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ CÔNG CỤ HỌC TẬP

Các ứng dụng khác: Tận dụng tối đa Office 365 Education

TÌM THÊM CÂU TRẢ LỜI

Quạt gắn với máy tính xách tay

Hacking STEM: Làm cho dữ liệu trở nên sống động với các dự án thực hành

XEM HACKING THƯ VIỆN STEM

Microsoft Forms: Tạo & chia sẻ đánh giá

TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ FORMS

Một chồng tài liệu

Đào tạo giảng viên: Duyệt tài nguyên đào tạo trong Trung tâm Nhà giáo dục của Microsoft Learn

TRUY NHẬP TRUNG TÂM NHÀ GIÁO DỤC