Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nữ giáo viên K-12 trình bày trước lớp học sử dụng Lenovo 300w ở chế độ máy tính bảng. Ba học sinh ngồi tại các bàn riêng biệt, nghe bài thuyết trình.

Trở lại trường học với #MicrosoftEDU!

Nhận hướng dẫn về việc thiết lập môi trường học tập, tạo ra cộng đồng giáo dục và xây dựng một hộp công cụ hướng dẫn để trao quyền cho học viên của bạn.

Duyệt hướng dẫn

văn bản thay thế

Mời học viên và giảng viên tham gia lớp học bằng mã

Giúp bạn dễ dàng tham gia các nhóm lớp học và nhân viên.

Tạo mã

văn bản thay thế

Tạo bài tập đầu tiên của bạn

Thêm hướng dẫn, ngày đến hạn, bảng đánh giá và hơn thế nữa.

Tạo bài tập

văn bản thay thế

Theo dõi tiến độ với Thông tin chi tiết

Xem dữ liệu chính về cách học viên của bạn đang làm theo thời gian.

Bắt đầu với Thông tin chi tiết

văn bản thay thế

Đạt được mục tiêu với các nhóm nhân viên

Cộng tác về các mục tiêu của trường học và học khu cùng nhau.

Thiết lập nhóm nhân viên

văn bản thay thế

Tận dụng tối đa M365

Khám phá các mẹo cho dự án nhóm, viết giấy tờ và hơn thế nữa.

Truy cập trung tâm trợ giúp học viên

văn bản thay thế

Nộp bài tập

Luôn cập nhật ngày đến hạn trong Microsoft Teams.

Nộp bài tập

văn bản thay thế

Cộng tác trên các tài liệu

Sử dụng đám mây để chia sẻ tệp với bạn cùng lớp.

Bắt đầu cộng tác

văn bản thay thế

Tiết kiệm thời gian với mẫu

Dễ dàng định dạng báo cáo, giấy tờ và bản trình bày.

Khám phá các mẫu

văn bản thay thế

Quản lý cuộc họp lớp học

Tham gia toàn bộ lớp học trong các cuộc họp lớp học ảo.

Quản lý sự tham gia của học viên

văn bản thay thế

Làm việc nhóm trong phòng chia theo nhóm

Chia học viên thành các nhóm nhỏ cho các dự án và thảo luận.

Tạo phòng chia theo nhóm

văn bản thay thế

Lên lịch cuộc họp lớp học ảo

Bắt đầu thiết lập lịch của bạn trong Teams.

Lên lịch họp

văn bản thay thế

Tham gia lớp học của bạn

Tham gia vào các cuộc họp lớp học ảo.

Tham gia cuộc họp

văn bản thay thế

Kiểm tra với lớp học của bạn bằng cách sử dụng Reflect

Mang đến cho học viên một cách chân thực để chia sẻ và bày tỏ cảm xúc của họ.

Bắt đầu với Reflect

văn bản thay thế

Khám phá Bộ đọc Tập trung

Khởi chạy Bộ đọc Tập trung từ nhiều ứng dụng để có trải nghiệm đọc tập trung hơn.

Hãy thử Bộ đọc Tập trung

văn bản thay thế

Hỗ trợ người đọc với Tiến độ Đọc

Tạo bài đánh giá đọc thân thiện với học sinh ngay từ Teams.

Bắt đầu với Tiến trình Đọc

văn bản thay thế

Tập trung vào việc học tập xã hội và cảm xúc

Thúc đẩy sự thể hiện và sự an toàn của học sinh.

Khám phá các công cụ hỗ trợ xã hội và tình cảm

Giảng dạy và học tập kết hợp

Liên tục tham gia và điều hành lớp học ảo và trực tiếp với Teams dành cho Giáo dục.

Bắt đầu với Teams

Giáo viên đang ở trước lớp học viết trên Hub 85" với Bút Surface màu xám nhạt. Edge Whiteboard và Teams đang ở trên màn hình. Ở mặt trước, một số học viên có một Pro 7+ và đang ghi chú trong One Note.