Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang dùng thiết bị BlackBerry 10, hãy thiết lập email của bạn bằng cách dùng Microsoft Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync cho phép bạn đồng bộ email, lịch, liên hệ, nhiệm vụ và ghi nhớ của bạn.

Bạn có thể thiết lập email trên thiết bị BlackBerry của mình bằng cách sử dụng kết nối POP3 hoặc IMAP4 cho tài khoản của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ có thể đồng bộ email trên thiết bị của mình.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn có tài khoản tài khoản công ty hoặc trường học, sau khi thiết lập email theo thủ tục dưới đây, hãy xem Sử dụng Microsoft 365 trên thiết bị BlackBerry của bạn để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng Microsoft 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

 • Bạn cũng có thể đi đến BlackBerry Internet Service và các dịch Microsoft 365 khác.

Thiết lập email Exchange ActiveSync trên thiết bị BlackBerry 10

Nếu bạn đang dùng BlackBerry 10, hãy thiết lập tài khoản của bạn bằng cách sử dụng Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync cho phép bạn đồng bộ email, lịch, liên hệ, nhiệm vụ và ghi nhớ với tài khoản của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, thiết bị của bạn sẽ thiết lập tài khoản của bạn chỉ trong vài bước đơn giản.

 1. Trên màn hình chính của BlackBerry 10, hãy chọn Thiết đặt.

 2. Trên trang Thiết đặt Hệ thống, hãy chọn Tài khoản. Nếu bạn chưa tạo bất kỳ tài khoản nào, hãy chọn Thêm Tài khoản.

 3. Trên trang Thêm Tài khoản, hãy chọn Email, Lịch và Liên hệ.

 4. Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Tiếp.

 5. Nhập mật khẩu của bạn và chọn Tiếp. Thông báo Tra cứu thông tin kết nối hiển thị. Thiết bị của bạn tự động tìm cách thiết lập tài khoản email của bạn.

  Nếu nó tìm thấy thông tin kết nối của bạn, hãy chỉ định thông tin mà bạn muốn đồng bộ với tài khoản của bạn, rồi chọn Xong. Bạn sẽ nhìn thấy tài khoản của bạn được liệt kê trên danh sách Tài khoản. Đi đến trang BlackBerry Hub để truy nhập tài khoản email của bạn.

  Nếu nó không thể tìm thấy thông tin kết nối của bạn, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo khuyên bạn nên sử dụng các bước thiết lập nâng cao. Nếu trường hợp này, vui lòng xem thủ tục tiếp theo.

Dùng những bước sau để sử dụng thiết đặt nâng cao để thiết lập kết nối Exchange ActiveSync với tài khoản của bạn.

 1. Trên màn hình chính của BlackBerry 10, hãy chọn Thiết đặt.

 2. Trên trang Thiết đặt Hệ thống, hãy chọn Tài khoản. Nếu bạn chưa tạo bất kỳ tài khoản nào, hãy chọn Thêm Tài khoản.

 3. Để đến thiết lập nâng cao, trên trang Thêm Tài khoản, hãy chọn Email, Lịch và Liên hệ. Sau đó, hãy chọn biểu tượng menu bên dưới hộp Địa chỉ Email để truy nhập các tùy chọn thiết lập nâng cao.

 4. Trên trang Thiết lập Nâng cao, hãy chọn Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. Nhập các thiết đặt cho tài khoản của bạn như sau. Nếu bạn vừa thử thực hiện thủ tục ở phần trước thì một số thiết đặt trong các thiết đặt này có thể đã được nhập cho bạn.

  • Trong Mô tả, hãy đặt tên cho tài khoản của bạn.

  • Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365, hãy để trống trường Tên miền. Nếu bạn không sử dụng Microsoft 365 và người quản trị của bạn đã cấp cho bạn một thiết đặt tên miền, hãy nhập nó vào hộp Tên miền.

  • Trong Địa chỉ Email, nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn.

  • Trong Tên người dùng, nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn.

  • Trong Mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn.

  • Trong Địa chỉ máy chủ, nếu bạn đang dùng Microsoft 365, hãy nhập outlook.office365.com. Nếu bạn không dùng Microsoft 365, hãy nhập địa chỉ máy chủ do người quản trị của bạn cung cấp.

 6. Chọn Tiếp. Thông báo Kiểm tra dịch vụ được hỗ trợ và thông tin chính sách hiển thị.

 7. Trên trang tiếp theo, hãy chỉ định thông tin bạn muốn đồng bộ, rồi chọn Xong . Thông báo Lưu và xác nhận thiết đặt của bạn hiển thị.

  Nếu tài khoản của bạn đã được thiết lập, bạn sẽ thấy tài khoản của mình được liệt kê trên danh sách Tài khoản. Đi đến trang BlackBerry Hub để truy nhập tài khoản email của bạn.

  Nếu bạn thấy thông báo cho biết rằng tài khoản của bạn không thể xác thực với nhà cung cấp dịch vụ của bạn, hãy bấm OK, bấm Trước đó, sau đó xác nhận rằng thiết đặt của bạn là chính xác.

Thiết lập email POP hoặc IMAP trên thiết bị BlackBerry

 1. Từ màn hình chính BlackBerry®, chọn Thiết lập BlackBerry > Thiết lập Internet Email > Thêm Tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó chọn Tiếp.

 3. Điện thoại BlackBerry của bạn sẽ tự động thiết đặt tài khoản email. Nếu thiết đặt thành công, bỏ qua đến bước kế tiếp. Nếu không thể tự động cấu hình tài khoản email của mình, bạn hãy thực hiện như sau:

  1. Chọn Tôi sẽ cung cấp thiết đặt để thêm tài khoản email này.

  2. Cuộn xuống và sau đó chọn Tiếp.

  3. Chọn Email Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (POP/IMAP), sau đó chọn Tiếp.

  4. Nhập địa chỉ email đầy đủ cho tên người dùng của bạn.

  5. Cuộn xuống và nhập tên máy chủ email của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP là outlook.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Microsoft 365, hãy xem Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP của bạn ở phần sau trong bài viết này.

    

   Lưu ý: Nếu gói của bạn được Office 365 vận hành bởi 21Vianet, hãy cuộn xuống, rồi nhập tên máy chủ email của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP sẽ là partner.outlook.cn. Nếu bạn đang không sử dụng Microsoft 365, xem mục Tìm cài đặt máy chủ POP và IMAP của bạn ở phần sau trong bài viết này.

  6. Chọn Tiếp theo.

  7. Nhập tên máy chủ thư đi. Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình, tên máy chủ SMTP của bạn sẽ là smtp.office365.com. Nếu bạn đang không sử dụng Microsoft 365, xem mục Tìm cài đặt máy chủ POP và IMAP của bạn ở bên dưới.

    

   Lưu ý: Nếu gói của bạn được Office 365 vận hành bởi 21Vianet, hãy nhập tên máy chủ thư đi. Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình, tên máy chủ SMTP của bạn sẽ là partner.outlook.cn. Nếu bạn đang không sử dụng Microsoft 365, xem mục Tìm cài đặt máy chủ POP và IMAP của bạn ở bên dưới.

 4. Chọn OK để hoàn thành thiết lập.

Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP của bạn

Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365, tên máy chủ cho IMAP và POP là outlook.office365.com và tên máy chủ cho SMTP là smtp.office365.com.

Lưu ý: Nếu gói của bạn được 21Vianet vận hành Office 365 và bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình thì tên máy chủ của IMAP, POP và SMTP sẽ partner.outlook.cn. Đây là các cài đặt của bạn nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Microsoft 365.

Nếu bạn đang kết nối đến hộp thư Exchange và không dùng email Microsoft 365 hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng email Microsoft 365 hay không, hãy thực hiện các bước sau để tìm cài đặt của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App.

 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, chọn Cài đặt > chọn > POP và IMAP.

 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho Truy nhập POP và IMAP dưới Thiết đặt POP hoặc Thiết đặt IMAPThiết đặt SMTP.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Nếu bạn thấy Không khả dụng bên dưới thiết đặt POP, thiết đặt IMAP và thiết đặt SMTP, bạn có thể cần liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi đăng nhập lần đầu vào Outlook trên Web. Sẽ không kết nối được với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động nếu bạn chưa đăng ký tài khoản qua Outlook trên Web. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy đăng xuất. Sau đó, thử kết nối bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn.

 • Nếu bạn kết nối với tài khoản của mình bằng kết nối POP hoặc IMAP, bạn sẽ chỉ có thể sử dụng và đồng bộ hóa email của mình bằng cách dùng kết nối không dây. Để biết thông tin về cách đồng bộ hóa liên hệ và lịch giữa BlackBerry và tài khoản của bạn bằng kết nối có dây, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của BlackBerry.

Nhận thêm trợ giúp...

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×