Mục lục
×

Bạn có thể thiết lập email trên nhiều điện thoại di động và máy tính bảng kết nối Internet bằng cách dùng POP hoặc IMAP. Tuy nhiên, vì hầu hết điện thoại di động và thiết bị đều hỗ trợ Exchange ActiveSync, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối với tài khoản của mình bằng cách dùng Exchange ActiveSync (còn được gọi là kết nối qua tài khoản Exchange). Khi bạn kết nối với tài khoản của bạn bằng cách dùng Exchange ActiveSync, bạn có thể dùng email, lịch, liên hệ và các tính năng cộng tác khác được cung cấp cho tài khoản của bạn. Nếu bạn kết nối bằng cách dùng POP hoặc IMAP, bạn chỉ có thể dùng các tính năng email.

Thiết lập email POP hoặc IMAP trên điện thoại có kết nối Internet

Bắt đầu chương trình email trên điện thoại di động của bạn và chọn tùy chọn thêm tài khoản. Nếu bạn cần trợ giúp tìm ứng dụng email, hãy dùng tài liệu được gửi kèm với điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Sử dụng thông tin sau đây để giúp bạn thiết lập email của mình nếu bạn sử dụng Microsoft 365. Nếu bạn không sử dụng Microsoft 365, hãy xem Tìm thiết đặt máy chủ của bạn ở phần sau của bài viết này.

 • Địa chỉ email: Đây là địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ: tuan@contoso.com).

  Địa chỉ email: Đây là địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ: tuan@contoso.cn).

 • Tên người dùng: Tên người dùng của bạn chính là địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ: tuan@contoso.com).

  Tên người dùng: Tên người dùng của bạn chính là địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ: tuan@contoso.cn).

 • Mật khẩu: Đây là mật khẩu dành cho tài khoản email của bạn.

 • Cài đặt máy chủ: Đây là cài đặt máy chủ thư đến và thư đi của bạn. Chọn POP3 hoặc IMAP4.

  Cài đặt máy chủ thư đến:

  Tên máy chủ POP3: outlook.office365.com

  Tên máy chủ POP3: partner.outlook.cn

  Tên máy chủ IMAP4: outlook.office365.com

  Tên máy chủ IMAP4: partner.outlook.cn

  Cổng: 995

  Mã hóa: SSL

  Cài đặt máy chủ thư đi:

  Tên máy chủ SMTP: smtp.office365.com

  Tên máy chủ SMTP: smtp.office365.cn

  Cổng: 587

  Mã hóa: TLS

 • Thiết đặt xác thực: Nếu chương trình cho phép bạn thiết lập các thiết đặt nâng cao, hãy dùng các thiết đặt sau.

  • Chọn máy chủ thư đi yêu cầu tùy chọn xác thực.

  • Chọn thiết đặt cho phép bạn dùng tên người dùng và mật khẩu cho tùy chọn gửi email.

  • Không chọn thiết đặt cho Xác thực Mật khẩu Bảo mật.

Tìm thiết đặt máy chủ của bạn

Nếu bạn đang kết nối đến hộp thư Exchange và không dùng email Microsoft 365 hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng email Microsoft 365 hay không, hãy thực hiện các bước sau để tìm thiết đặt của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng Outlook Web App.

 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thư > POP và IMAP.

 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho Truy nhập POP và IMAP dưới Thiết đặt POP, Thiết đặt IMAP    và Thiết đặt SMTP.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Nếu bạn thấy Không khả dụng dưới mục thiết đặt POP, thiết đặt IMAP    và thiết đặt SMTP, bạn có thể cần liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn để xác định tên Máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

 • Thiết đặt tài khoản email trên điện thoại di động yêu cầu bạn phải có gói dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của mình.

 • Secure Sockets Layer (SSL) và tầng Transport Layer Security (TLS) là phương pháp để giúp bảo mật liên lạc giữa máy tính của bạn và máy chủ email. Một số chương trình email tham chiếu đến SSL hoặc TLS là "mã hóa". Trong hầu hết các chương trình email, bạn cần mở một thiết đặt hoặc tab "nâng cao" để đặt các kết nối SSL cho POP và IMAP và các kết nối của TLS cho SMTP.

 • Chương trình email của bạn có thể tự động thử dùng cổng 110 nếu bạn đang dùng POP hoặc cổng 143 nếu bạn đang dùng IMAP. Nếu chương trình email của bạn hiển thị cổng 110 hoặc 143, hãy bảo đảm chọn mã hóa SSL. Sau đó, hãy nhập số cổng 995 để thay cho số cổng mặc định (110) nếu bạn đang dùng POP hoặc số cổng 993 để thay cho số cổng mặc định (143) nếu bạn đang dùng IMAP.

 • Chương trình email của bạn có thể tự động cố gắng dùng cổng máy chủ 25 cho SMTP. Nếu chương trình email của bạn hiện cổng 25 cho SMTP, hãy bảo đảm chọn mã hóa TLS. Sau đó hãy nhập 587 để thay thế số cổng mặc định (25).

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Outlook Web App. Sẽ không kết nối được với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động nếu bạn chưa đăng ký tài khoản qua Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hãy đăng xuất. Sau đo,́ thử kết nối bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn.

 • Nếu bạn kết nối với tài khoản bằng cách dùng kết nối POP hoặc IMAP, bạn chỉ có thể sử dụng và đồng bộ hóa email của mình bằng cách dùng kết nối không dây. Nếu bạn có thể kết nối bằng cách dùng tài khoản Exchange ActiveSync, bạn có thể đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×