Mục lục
×

Nếu bạn đang gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng di động Outlook cho Android, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook.

Nếu bạn có tài khoản cơ quan hoặc trường học sử dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản dựa trên Exchange thì có thể người quản trị CNTT của bạn sẽ đặt thêm yêu cầu cho bạn. Ví dụ: nếu bạn có thiết bị do công ty quản lý thì máy chủ Exchange tại chỗ sẽ được đặt cấu hình để xác thực cơ bản hoặc công ty của bạn sẽ yêu cầu quản lý ứng dụng di động để bảo vệ ứng dụng. Hãy xem mục Thiết lập Outlook for Android với yêu cầu bổ sung dưới đây để biết hướng dẫn cụ thể.

Thiết lập Outlook cho Android lần đầu tiên

Bước 1
Ảnh đường màu xám

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản cơ quan yêu cầu ứng dụng Intune Company Portal, cài đặt nó từ cửa hàng Google Play trước khi thiết lập Outlook cho Android. Người quản trị CNTT của bạn có thể hoặc cũng có thể không yêu cầu bạn Đăng ký thiết bị Android của bạn trong Intune.

Cài đặt ứng dụng Outlook cho Android từ Google Play Store và sau đó mở nó.

Nhấn vào Bắt Đầu nếu đây là lần đầu tiên của bạn.

Nếu không, để thêm tài khoản email khác, hãy mở Menu Nút xem thêm > Cài đặt Cài đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email. Sau đó chuyển sang bước 4 trong mụcThiết lập tài khoản email khác dưới đây.

Bước 2#x2

Outlook phát hiện các tài khoản Google của bạn. Để thêm chúng vào Outlook cho Android, gõ nhẹ vào Tài khoản kết nối Google và sau đó gõ nhẹ vào OK để xác nhận. Gõ nhẹCho phép để cấp quyền cho Outlook truy nhập vào Danh bạ của bạn.

Outlook for Android có thể tự động tìm tài khoản Gmail của bạn. Nhấn vào OK để cấp cho Outlook quyền truy nhập vào các tài khoản của bạn.

Nếu bạn không muốn thêm các tài khoản, gõ nhẹ vào Bỏ qua và rồi đến bước 4 trong mục Thiết lập tài khoản email khác dưới đây...

Bước 3
Ảnh đường màu xám
Chọn tài khoản mà bạn muốn thêm và gõ nhẹ vào Thêm tài khoản. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

Nhấn vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản Gmail của bạn vào ứng dụng

Nhấn vào Cho phép để xác nhận truy nhập ngoại tuyến và bất kỳ lời nhắc nào khác.

Nhấn vào Cho phép để cấp cho Outlook quyền truy nhập ngoại tuyến.

Để thêm tài khoản email khác, gõ nhẹ vào Tiếp tục và đi đến Bước 4, nếu không sẽ gõ nhẹ vào Bỏ qua.

Thiết lập tài khoản email khác

Bước 4
Ảnh đường màu xám
Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, rồi nhấn vào Tiếp tục.

Lưu ý: Nếu bạn được yêu cầu chọn nhà cung cấp, bạn có thể phải Thiết lập Exchange theo cách thủ công hoặc thiết lập một tài khoản IMAP hay tài khoản POP.

Nhập địa chỉ email của bạn.

Bước 5
Ảnh đường màu xám
Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập hoặc Tiếp theo.

Lưu ý: Màn hình đăng nhập của bạn có thể hiển thị khác, tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn.

Nhập mật khẩu cho tài khoản email của bạn.

Bước 6
Ảnh đường màu xám
Nếu xác thực đa yếu tố được bật, hãy xác minh danh tính của bạn. Để biết thêm thông tin, xem mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

Kiểm tra tin nhắn văn bản của bạn và nhập mã 6 chữ số.

Thiết lập tài khoản cơ quan/trường học có các yêu cầu bổ sung

Một số tài khoản cơ quan và trường học có các yêu cầu bảo mật bổ sung trước khi bạn có thể sử dụng Outlook for Android. Nếu bạn không chắc tình huống nào trong số này áp dụng cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, hãy trao đổi với Microsoft 365người quản trị của bạn.

Bấm vào nút bung rộng để mở:

Sau khi bạn bắt đầu quy trình đăng ký, bạn phải hoàn thành quy trình trong toàn bộ kể từ khi tạm dừng cho nhiều hơn một vài phút thường dừng tiến độ của bạn và yêu cầu bạn phải bắt đầu lại. Nếu quá trình này không thành công, bạn cần trở lại ứng dụng Company Portal để thử lại.

 1. Mở Cửa hàng Google Play. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Intune Company Portal.

 2. Nếu bạn được nhắc tạo cấu hình công việc trong quy trình đăng ký, hãy tham khảo bài viết Tạo cấu hình công việc và đăng ký thiết bị của bạn trong Intune. Nếu không, hãy làm theo quy trình trong bài viết Đăng ký thiết bị chạy Android trong Intune để đăng ký điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android của bạn. 

  Thiết lập cấu hình công việc

  Lưu ý: Trong trường hợp bạn được nhắc thực hiện xác thực đa yếu tố, vui lòng tham khảo mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

 3. Mở ứng dụng Outlook cho Android. Nếu bạn được nhắc tạo cấu hình công việc, hãy sử dụng phiên bản cấu hình công việc của Outlook để thêm tài khoản của bạn.

  Outlook công việc

  Lưu ý: Khi thiết bị được đăng ký, bạn có thể cài đặt các ứng dụng được quản lý – gồm cả Outlook – theo một số cách khác nhau:

  • Bạn cài đặt ứng dụng từ ứng dụng Company Portal

  • Có thể công ty của bạn sẽ tự động cài đặt ứng dụng trong quy trình đăng ký

  • Bạn cài đặt ứng dụng từ Google Play được quản lý

 4. Nhấn vào Bắt đầu.

  Bắt Đầu

 5. Nếu bạn thấy tài khoản của mình, hãy nhấn vào Tiếp tục.

  Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không được tự động tìm thấy, hãy nhập địa chỉ email công ty bạn, nhấn vào Thêm tài khoản, rồi nhập mật khẩu của bạn khi được nhắc.

 6. Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập.

 7. Công ty của bạn cũng có thể triển khai các biện pháp kiểm soát yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục.  Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

 8. Nếu người quản trị CNTT của bạn đã đặt các chính sách bổ sung, bạn có thể cần nhấn vào Kích hoạt và Kích hoạt một lần nữa.

  Kích hoạt

  Lưu ý: Sau khi bạn mở Outlook, trải nghiệm của bạn sẽ được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm các cài đặt chính sách của công ty bạn, cũng như việc trước đó bạn đã truy nhập tài nguyên công ty bằng thiết bị của mình hay chưa. Hãy làm theo các lời nhắc xuất hiện trên thiết bị cho trường hợp cụ thể của bạn.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook for Android! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Trang tính Gian lận Outlook cho Android

Các chính sách bảo vệ ứng dụng của Intune có thể được đặt cấu hình và triển khai mà không cần đăng ký thiết bị. Tuy nhiên, đối với các thiết bị chạy Android, bạn vẫn phải cài đặt ứng dụng Intune Company Portal trên thiết bị để các chính sách bảo vệ ứng dụng được thực thi.

 1. Mở Cửa hàng Google Play. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Intune Company Portal.

 2. Nếu bạn chưa có, cài đặt ứng dụng Outlook cho Android từ Google Play Store hoặc Bấm vào đây để nhập số điện thoại của bạn và nhận được một nối kết tải xuống.

 3. Mở ứng dụng Outlook cho Android.

 4. Nhấn vào Bắt đầu.

  Bắt Đầu

 5. Nhập địa chỉ email công ty của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Tiếp tục.

  Tiếp tục

 6. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập.

  Lưu ý: 

  • Trải nghiệm của bạn có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công ty bạn. Ví dụ: bạn có thể được nhắc xác thực bằng ứng dụng Microsoft Authenticator hoặc xác minh bản thân qua tin nhắn văn bản hay điện thoại. Để biết chi tiết, xem mục Tổng quan về thông tin bảo mật

  • Công ty của bạn cũng có thể đã triển khai các biện pháp kiểm soát sẽ yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục. Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

 7. Nếu được nhắc thêm tài khoản khác, hãy nhấn vào Có lẽ để sau.

 8. Nhấn vào Bỏ qua hoặc trượt nhanh qua các màn hình tính năng.

 9. Thông báo Tổ chức của bạn hiện đang bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng này. Bạn cần khởi động lại ứng dụng để tiếp tụcxuất hiện. Nhấn vào OK.

 10. Khởi động lại Outlook cho Android, rồi thiết lập Số định danh cá nhân (PIN) khi được nhắc. 

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook for Android! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Trang tính Gian lận Outlook cho Android

 1. Nếu bạn chưa có, cài đặt ứng dụng Outlook cho Android từ Google Play Store hoặc Bấm vào đây để nhập số điện thoại của bạn và nhận được một nối kết tải xuống.

 2. Mở Outlook cho Android. Nếu đây là lần đầu tiên, hãy nhấn vào Bắt đầuBỏ qua nếu bạn được nhắc bổ sung bất kỳ tài khoản được phát hiện nào. Nếu không, hãy mở Menu Nút xem thêm > Cài đặt Cài đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email.

  Biểu tượng Menu Đi đến Thiết đặt Nhấn vào Thêm Tài khoản

 3. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, rồi nhấn vào Tiếp tục.

  Tiếp tục

 4. Gõ nhẹ vào Exchange.

  Thêm tài khoản Exchange
 5. Nhập địa chỉ email công ty của bạn và mật khẩu để tự động cấu hình tài khoản của bạn. Gõ nhẹ vào Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu không cấu hình tự động, gõ nhẹ vào Tiếp tục, rồi nhập thiết đặt sau đây theo cách thủ công:

  • Tên máy chủ: Điều này thường là cùng một tên bạn nhập khi kiểm tra email của bạn trên web.

  • Tên miền: Điều này là tùy chọn thông thường. Nếu không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn.

  • Tên người dùng: Đây là địa chỉ email công ty của bạn.

  • Mật khẩu: Đây là mật khẩu dành cho tài khoản email công ty của bạn.

 6. Gõ nhẹ vào Tiếp theo khi hoàn thành và trượt nhanh qua các tính năng.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook for Android! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Trang tính Gian lận Outlook cho Android

 1. Trong Outlook cho Android, đi tới Phần bổ Cài đặt Cài đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email. Nhấn Tiếp theo.

 3. Nhấn vào Thiết lập tài khoản theo cách thủ công, nếu có, rồi chọn Exchange và bật Cài đặt nâng cao trên trang của nhà cung cấp email.

 4. Nhập chi tiết cài đặt máy chủ của bạn, nếu có, rồi nhấn vào biểu tượng dấu kiểm.

  Cài đặt Máy chủ Thư đến

  • Tên miền\Tên người dùng
   Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, chẳng hạn như yourname@yourdomain.com.

  • Mật khẩu
   Sử dụng mật khẩu mà bạn sử dụng để truy nhập vào email của mình.

  • Máy chủ

  • Cổng
   Dùng 443 hoặc 993.

  • Loại bảo mật
   Chọn SSL/TLS hoặc đảm bảo chọn hộp kiểm Sử dụng kết nối bảo mật (SSL), rồi nhấn Tiếp theo.

  Cài đặt máy chủ SMTP thư đi

  • Máy chủ SMTP

   • Tài khoản Exchange - Hỏi người quản trị CNTT để biết thông tin máy chủ của bạn.

   • Tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365 - Sử dụng smtp.office365.com.

  • Loại Bảo mật
   Chọn TLS.

  • Số Cổng
   Nhập 587. Nhấn Tiếp theo.

 5. Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu tài khoản email lần nữa hoặc đồng ý/kích hoạt mọi quyền cần thiết.

Bạn cần thêm trợ giúp về việc thiết lập Outlook cho Android?

Nhờ phản hồi của bạn, bài viết này đã được cập nhật gần nhất vào 03/12/2018. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp thiết lập email bằng Outlook cho Android, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook hoặc cho chúng tôi biết chi tiết về câu hỏi của bạn bằng cách sử dụng hộp nhận xét dưới đây để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này trong tương lai.

Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản email IMAP hay POP hoặc không có tài khoản email với Exchange ActiveSync, hãy sử dụng những hướng dẫn sau. Khi thiết lập tài khoản email bằng IMAP hoặc POP, chỉ có email của bạn đồng bộ--lịch hoặc danh bạ sẽ không đồng bộ. IMAP và POP là gì?

Để thiết lập tài khoản POP, hãy xem mục Thiết lập tài khoản email POP trong Outlook for iOS hoặc Android.

Thiết lập tài khoản IMAP trong Outlook cho Android

 1. Trong Outlook cho Android, hãy đi tới Cài đặt > Thêm tài khoản > Thêm tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email. Nhấn Tiếp theo. Khi được yêu cầu chọn nhà cung cấp email, hãy chọn IMAP.

 3. Bật Cài đặt nâng cao và nhập mật khẩu cùng cài đặt máy chủ của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa biết thông tin này thì bạn sẽ cần phải lấy chúng từ nhà cung cấp email hoặc người quản trị của bạn. Để biết danh sách các thiết đặt máy chủ phổ biến và trợ giúp tham khảo, hãy xem mục Những thiết đặt máy chủ bạn sẽ cần từ nhà cung cấp email của mình.

 4. Nhấn vào biểu tượng dấu kiểm để hoàn tất.

Nhập mật khẩu của bạn và bất kỳ cài đặt máy chủ nào mà bạn có thể cần.

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải truy nhập vào trang web nhà cung cấp email của bạn.

 1. Truy nhập trang web nhà cung cấp email của bạn.

  Ví dụ: nếu bạn sử dụng tài khoản email @hotmail.com, hãy đăng nhập vào outlook.com hoặc nếu bạn sử dụng Gmail, hãy truy nhập Gmail.com.

 2. Đi đến thiết đặt tài khoản hoặc hồ sơ của bạn.

 3. Thay đổi mật khẩu của bạn.

 4. Outlook cho Android sẽ phát hiện ra lỗi đồng bộ và sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giúp Outlook cho Android đồng bộ bằng mật khẩu mới của mình, hãy xóa tài khoản email của bạn, rồi thêm lại tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi mật khẩu cho tài khoản email cũng đồng thời là tài khoản Microsoft của mình thì có thể bạn cần phải đăng nhập lại trên các trang web và ứng dụng Microsoft khác.

Trước tiên. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản email Outlook.com (gồm hotmail.com, msn.com, live.com, v.v.), hãy kiểm tra trạng thái máy chủ của Outlook.com tại đây. Giờ thì hãy chọn các tùy chọn bên dưới:

Tận dụng tối đa Outlook

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Trang tính Gian lận Outlook cho Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×