Xem các ứng dụng của bạn


Chọn Xem thêm Nút tùy chọn khác dụng ở bên trái của Teams. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy:

  • Ứng dụng cá nhân của bạn. Bất kỳ ứng dụng nào bạn đã thêm cung cấp chế độ xem cá nhân hoặc không gian làm việc.

  • Ứng dụng nhóm của bạn. Các ứng dụng đã được quản trị viên CNTT hoặc đồng nghiệp của bạn thêm vào cho các nhóm bạn tham gia.

  • Ứng dụng tùy chỉnh bạn đã tải lên. Nếu bạn là nhà phát triển và đã tải lên các ứng dụng tùy chỉnh, bạn cũng sẽ thấy tất cả các ứng dụng đó ở đây.

Bất cứ khi nào một trong các ứng dụng nhóm của bạn có thông báo mới cho bạn biết, một số màu đỏ sẽ hiển thị bên cạnh biểu tượng ứng dụng, cho bạn biết số lượng thông báo bạn có.

Thêm ứng dụng

Xem các ứng dụng cho một nhóm cụ thể

Tìm tên nhóm, sau đó bấm vào Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Quản lý nhóm >Ứng dụng.

Bạn sẽ thấy các ứng dụng được thêm cho nhóm của mình, bạn cũng có thể xóa cũng như thêm ứng dụng từ màn hình này!

Bạn chưa thêm bất kỳ ứng dụng nào? 

Đi tới Mục Hình vuông chứa dấu cộng dụng ở bên trái của Teams và duyệt những ứng dụng có sẵn. Một số ứng dụng yêu cầu bạn đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×