Truy nhập vào các ứng dụng của bạn trong nhóm

Xem các ứng dụng của bạn


Chọn xem thêm ứng dụng Nút Xem thêm tùy chọn ở bên trái của nhóm. Tại đây bạn sẽ tìm thấy:

  • Ứng dụng cá nhân của bạn. Bất kỳ ứng dụng nào mà bạn đã thêm vào đó sẽ cung cấp một dạng xem cá nhân hoặc không gian làm việc.

  • Ứng dụng nhóm của bạn. Những ứng dụng đã được thêm bởi người quản trị CNTT của bạn hoặc đồng nghiệp cho các nhóm mà bạn đã tham gia.

  • Các ứng dụng tùy chỉnh mà bạn đã tải lên. Nếu bạn là một nhà phát triển và đã tải lên các ứng dụng tùy chỉnh, bạn sẽ thấy tất cả những người ở đây cũng vậy.

Bất cứ khi nào một trong các ứng dụng nhóm của bạn có điều gì đó mới để cho bạn biết, một số màu đỏ sẽ hiển thị bên cạnh biểu tượng ứng dụng, cho phép bạn biết có bao nhiêu thông báo mà bạn có.

Thêm ứng dụng

Xem các ứng dụng cho một nhóm cụ thể

Tìm tên nhóm, sau đó bấm tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý các ứng dụng> nhóm.

Bạn sẽ thấy các ứng dụng đã thêm cho nhóm của mình và bạn có thể xóa và thêm ứng dụng từ màn hình này, quá!

Chưa thêm bất kỳ ứng dụng nào? 

Đi đến các ứng dụng Nút Store ở bên trái của nhóm và duyệt những gì sẵn dùng. Xin lưu ý rằng một số ứng dụng cần bạn đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×