Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng Task trong Teams, hiện được gọi là Planner

Xem các nhiệm vụ của Planner trong ứng dụng Tác vụ trong Teams

Hoàn thành nhiệm vụ nhóm của bạn cùng với các nhiệm vụ cá nhân, ngay từ nơi bạn đang làm việc trong Microsoft Teams, bằng cách sử dụng ứng dụng Tác vụ (ban đầu vẫn được gọi là ứng dụng Planner).

Tìm hiểu thêm

Khám phá Planner

Lập kế hoạch sự kiện

Sử dụng Planner để lập kế hoạch cho sự kiện, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm.

Xem cách thức

Hỗ trợ khách hàng

Theo dõi các sự cố về hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như điều hành một nhóm hỗ trợ CNTT nhỏ.

Tìm hiểu thêm

Phát hành nội dung

Quản lý quy trình phát hành, chẳng hạn như bài viết và bài đăng blog.

Xem cách thực hiện

Theo dõi quy trình

Tạo và theo dõi quy trình, chẳng hạn như giám sát bệnh nhân từ khi đặt lịch đến khi khám lại.

Tìm hiểu thêm

Thêm một kế hoạch khác cho nhóm của bạn

Không cần phải tạo lại các tệp, ghi chú hoặc danh sách thành viên: Hoàn thành nhiều hơn bằng cách thêm một gói Planner khác vào nhóm Office 365 của bạn.

Xem cách thực hiện