Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

​​​​​ Ảnh chụp màn hình Planner mới

Theo dõi nhiệm vụ của bạn trong Planner trong Teams

Hoàn thành tất cả công việc của bạn ở một nơi. Tất cả các nhiệm vụ nhóm và cá nhân của bạn đều có thể được tìm thấy trong ứng dụng Planner trong Teams.

Tìm hiểu thêm

Khám phá Planner

Hình ảnh cách điệu về gói Planner với bộ chứa và thanh điều hướng bên trái

Lập kế hoạch một sự kiện

Sử dụng Planner để lập kế hoạch cho sự kiện, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm.

Xem cách thức

Hình ảnh cách điệu về dạng xem Biểu đồ Planner

Hỗ trợ khách hàng

Theo dõi các sự cố về hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như điều hành một nhóm hỗ trợ CNTT nhỏ.

Tìm hiểu thêm

Hình ảnh cách điệu của con trỏ đang chọn nhãn trên một tác vụ Planner

Phát hành nội dung

Quản lý quy trình phát hành, chẳng hạn như bài viết và bài đăng blog.

Xem cách thực hiện

Hình ảnh cách điệu về việc di chuyển tác vụ Planner từ bộ chứa này sang bộ chứa khác

Theo dõi quy trình

Tạo và theo dõi quy trình, chẳng hạn như giám sát bệnh nhân từ khi đặt lịch đến khi khám lại.

Tìm hiểu thêm

Thêm một kế hoạch khác cho nhóm của bạn

Không cần phải tạo lại các tệp, ghi chú hoặc danh sách thành viên: Hoàn thành nhiều hơn bằng cách thêm một gói Planner khác vào nhóm Office 365 của bạn.

Xem cách thực hiện