Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Trợ giúp và tìm hiểu Planner

​​​​​ Ảnh chụp màn hình của ứng dụng Task trong Teams, hiện được gọi là Planner

Xem các nhiệm vụ của Planner trong ứng dụng Tác vụ trong Teams

Hoàn thành nhiệm vụ nhóm của bạn cùng với các nhiệm vụ cá nhân, ngay từ nơi bạn đang làm việc trong Microsoft Teams, bằng cách sử dụng ứng dụng Tác vụ (ban đầu vẫn được gọi là ứng dụng Planner).

Tìm hiểu thêm

Khám phá Planner

Lập kế hoạch sự kiện

Sử dụng Planner để lập kế hoạch cho sự kiện, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm.

Xem cách thức

Hỗ trợ khách hàng

Theo dõi các sự cố về hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như điều hành một nhóm hỗ trợ CNTT nhỏ.

Tìm hiểu thêm

Phát hành nội dung

Quản lý quy trình phát hành, chẳng hạn như bài viết và bài đăng blog.

Xem cách thực hiện

Theo dõi quy trình

Tạo và theo dõi quy trình, chẳng hạn như giám sát bệnh nhân từ khi đặt lịch đến khi khám lại.

Tìm hiểu thêm

Nhận thông báo về tác vụ và kế hoạch của bạn

Luôn cập nhật thông tin về các thay đổi và cập nhật cho các gói Planner với các thông báo được gửi trong email, đến nhóm Office 365 hoặc thông qua ứng dụng di động của bạn.

Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả