Chủ đề liên quan
×
Lập kế hoạch sự kiện trong Microsoft Planner
Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Sử dụng Microsoft Planner để lên kế hoạch cho sự kiện, chẳng hạn như theo dõi khởi động sản phẩm.

Làm việc với các Xô

Sử dụng xô để sắp xếp các tác vụ theo kiểu, chẳng hạn như lập kế hoạch sự kiện, tiếp thị và tài sản thế chấp quảng cáo và PR.

 1. Chọn Thêm nhóm mới và nhập một thể loại nhiệm vụ mới.

 2. Chọn + để thêm nhiệm vụ vào một xô, rồi nhập tên.

 3. Chọn Thêm tác vụ.

Làm việc với nhãn

Sử dụng nhãn để xem những nhiệm vụ nào cần sự chú ý của bạn.

 1. Nhập tên cho nhãn của bạn.

 2. Chọn một hộp màu để loại bỏ hoặc thêm nhãn vào một tác vụ.

Thêm chú thích

Đăng một chú thích để thảo luận về một nhiệm vụ với những người được gán cho.

 1. Nhập thông báo vào hộp chú thích.

 2. Chọn Gửi.

Theo dõi nhiệm vụ

Sử dụng biểu đồ và dạng xem bảng để theo dõi tiến độ cho từng thành viên nhóm và dự án tổng thể, hoặc sắp xếp và tổ chức nhiệm vụ.

 • Chọn biểu đồ > nhóm theongày đến hạn > để xem nhiệm vụ nào là do tiếp theo.

 • Chọn bảng > nhóm bằng cách > tiến độ sắp xếp các tác vụ theo tiến trình.

  Lưu ý: Nhiệm vụ được sắp xếp theo không bắt đầu, đang tiếnhành và hoàn thành để bạn sẽ biết khi bạn đã sẵn sàng để khởi động sản phẩm của mình.

Bạn muốn thêm nữa?

Thêm tác vụ vào một kế hoạch

Gắn cờ cho các nhiệm vụ của bạn với nhãn

Chú thích về nhiệm vụ trong Microsoft Planner

Xem biểu đồ của tiến độ kế hoạch của bạn

Thiết lập và Cập Nhật tiến độ nhiệm vụ

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×