Tìm hiểu xem bạn đang có mô hình Surface nào

Trên thiết bị Surface của bạn:

  1. Chọn bắt đầu  rồi nhập thông tin hệ thống.

  2. Chọn Thông tin hệ thống trong danh sách kết quả.

  3. Tìm Kiểu Hệ thống trong cột Hạng mục.

  4. Thông tin về kiểu Surface của bạn sẽ xuất hiện trong cột Giá trị bên cạnh Kiểu Hệ thống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×