Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đã sửa đổi vào 15/11/23: để xóa chi tiết CVE không bị ảnh hưởng bởi bản tổng hợp Chất lượng và Bảo mật tháng 11 của .NET Framework.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 4.8

NHẮC NHỞ Windows Embedded 7 Standard và Windows Server 2008 R2 SP1 đã hết thời hạn hỗ trợ chính và hiện đang được hỗ trợ bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU).

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, sẽ không còn có các bản phát hành tùy chọn không liên quan đến bảo mật (được gọi là các bản phát hành "C") cho hệ điều hành này. Các hệ điều hành trong hỗ trợ mở rộng chỉ có các bản cập nhật bảo mật tích lũy hàng tháng (được gọi là bản phát hành "B" hoặc Bản phát hành Thứ ba cập nhật).

Xác minh rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật bắt buộc được liệt kê trong phần Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

Khách hàng đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của các hệ điều hành này phải tuân theo các quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Để biết thêm thông tin về ESU và các phiên bản được hỗ trợ, hãy KB4497181. Để biết thêm thông tin, hãy xem blog ESU.

Bản cập nhật ngày 14 tháng 11 năm 2023 dành cho Windows Embedded 7 Standard và Windows Server 2008 R2 SP1 bao gồm các cải tiến về bảo mật trong .NET Framework 4.8. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản cập nhật này như một phần trong quy trình bảo trì thường xuyên của mình. Xác minh rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật bắt buộc được liệt kê trong phần Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Tóm tắt

CVE-2023-36560 – Lỗ hổng bỏ qua Tính năng Bảo mật .NET Framework
Bản cập nhật bảo mật này khắc phục lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật được nêu chi tiết trong CVE-2023-36560.

CVE-2023-36049 – Nâng cao Đặc
quyền trong .NET Framework Bản cập nhật bảo mật này khắc phục sự gia tăng lỗ hổng đặc quyền được nêu chi tiết trong CVE-2023-36049.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

 • 5032185 Mô tả về Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật dành cho .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dành cho Windows Embedded 7 Standard và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5032185)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 4.8.

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị trước khi cài đặt Bản tổng hợp mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này sẽ cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Bản tổng hợp và áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

 1. Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ ngày 12 tháng 3 năm 2019 (SSU) (KB4490628). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký.

 2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2019 hoặc bản cập nhật mới hơn. Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 đối với Windows và WSUS năm 2019.

 3. Để tải bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt lại Gói Chuẩn bị Cấp phép "Bảo mật Mở rộng Cập nhật (ESU)" (KB5016892) cho Windows Server 2008 R2 SP1 được phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2022 ngay cả khi trước đó bạn đã cài đặt khóa ESU. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để tải gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

 4. Sau khi bạn cài đặt các mục ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt SSU mới nhất.

  Đối với Windows Server 2008 R2 SP1, bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB5017397) ngày 13 tháng 9 năm 2022 trở lên. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy ADV990001 | Bản xếp chồng dịch vụ Cập nhật.

  Nếu bạn sử Windows Update, hệ điều hành SSU mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn nếu bạn là khách hàng của ESU. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

 5. Tải xuống khóa bổ trợ ESU MAK từ cổng thông tin VLSC và triển khai và kích hoạt khóa bổ trợ ESU MAK. Nếu bạn sử dụng Công cụ Quản lý Kích hoạt Số lượng lớn (VAMT) để triển khai và kích hoạt khóa, hãy làm theo hướng dẫn tại đây.

  QUAN TRỌNG Bạn không cần khóa bổ sung để triển khai các thao tác sau:

  • Bạn không cần phải triển khai một khóa ESU bổ sung cho các máy ảo Azure (VM), Azure Stack HCI.

  • Đối với các sản phẩm Azure khác như Azure VMWare, Azure Nutanix solution Azure Stack (Hub, Edge) hoặc để hiển thị hình ảnh của riêng bạn trên Azure dành cho Windows Server 2008 SP2 và Windows Server 2008 R2 SP1, bạn cần triển khai khóa ESU.  Các bước cài đặt, kích hoạt và triển khai ESU giống nhau cho năm thứ tư của vùng phủ sóng ESU.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác dưới đây.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật sản phẩm .NET Framework riêng lẻ này sẽ được cài đặt, nếu có, bằng cách áp dụng bản cập nhật hệ điều hành. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật hệ điều hành, hãy xem thông tin bổ sung về phần cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

20231114 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 14 tháng 11 năm 2023

Thông tin tệp

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aspnet_perf.dll

4.8.4682.0

37,312

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

aspnet_wp.exe

4.8.4682.0

40,896

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

Placeholder.dll

4.8.4682.0

19,376

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

VsVersion.dll

14.8.4682.0

12,720

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4682.0

100,912

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationCore.dll

4.8.4682.0

3,678,128

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationFramework.dll

4.8.4682.0

6,294,960

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4682.0

18,864

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4682.0

234,928

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4682.0

78,880

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4682.0

924,080

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Core.dll

4.8.4682.0

1,551,248

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4682.0

65,936

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Web.Extensions.dll

4.8.4682.0

1,844,592

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.dll

4.8.4682.0

3,559,824

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Web.dll

4.8.4682.0

5,412,280

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4682.0

744,880

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Xaml.dll

4.8.4682.0

634,224

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationClient.dll

4.8.4682.0

172,472

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4682.0

355,256

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationProvider.dll

4.8.4682.0

42,928

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationTypes.dll

4.8.4682.0

217,008

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

webengine.dll

4.8.4682.0

20,400

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

webengine4.dll

4.8.4682.0

565,688

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WindowsBase.dll

4.8.4682.0

1,300,400

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4682.0

13,240

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4682.0

21,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4682.0

1,620,520

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aspnet_perf.dll

4.8.4682.0

42,936

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

Aspnet_perf.dll

4.8.4682.0

37,312

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

aspnet_wp.exe

4.8.4682.0

46,632

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

aspnet_wp.exe

4.8.4682.0

40,896

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

VsVersion.dll

14.8.4682.0

12,736

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

Placeholder.dll

4.8.4682.0

21,536

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

Placeholder.dll

4.8.4682.0

19,376

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

VsVersion.dll

14.8.4682.0

12,720

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4682.0

121,896

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4682.0

100,912

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationCore.dll

4.8.4682.0

3,654,696

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationCore.dll

4.8.4682.0

3,678,128

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationFramework.dll

4.8.4682.0

6,294,960

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4682.0

18,864

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4682.0

303,648

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4682.0

78,880

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4682.0

234,928

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4682.0

78,880

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4682.0

1,165,232

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4682.0

924,080

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Core.dll

4.8.4682.0

1,551,248

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4682.0

65,936

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Web.Extensions.dll

4.8.4682.0

1,844,592

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.dll

4.8.4682.0

3,559,824

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Web.dll

4.8.4682.0

5,399,480

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Web.dll

4.8.4682.0

5,412,280

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4682.0

744,880

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

System.Xaml.dll

4.8.4682.0

634,224

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationClient.dll

4.8.4682.0

172,472

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4682.0

355,256

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationProvider.dll

4.8.4682.0

42,928

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

UIAutomationTypes.dll

4.8.4682.0

217,008

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

webengine.dll

4.8.4682.0

22,560

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

webengine.dll

4.8.4682.0

20,400

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

webengine4.dll

4.8.4682.0

676,272

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

webengine4.dll

4.8.4682.0

565,688

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WindowsBase.dll

4.8.4682.0

1,300,400

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4682.0

13,344

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4682.0

13,240

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4682.0

23,096

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4682.0

21,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4682.0

2,052,016

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4682.0

1,620,520

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

02:57

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×