Microsoft đã phát hành một bản cập nhật tích lũy cho Skype for Business Server 2015, các Cấu phần Cốt lõi. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.619.

Các sự cố bản sửa lỗi cập nhật tích lũy

Bản cập nhật tích lũy này sẽ khắc phục các sự cố sau:

  • KB 5005505 Tùy chọn "Thiết lập Thư Thoại" Skype for Business chuyển hướng tới máy khách Outlook trên web thay vì chuyển Thư thoại trên đám mây

  • KB 5005509 PAI bị loại bỏ khi cuộc gọi được chuyển tiếp vào Skype for Business Server 2015

  • KB 5005517 Người dùng bị loại bỏ khỏi cuộc họp khi sử Skype for Business Server ứng dụng UCWA 2015

  • KB 5005508 Việc sử dụng AlwaysUnverifiable với AllowedDomain coi miền là được phát hiện trong Skype for Business Server 2015

Bản cập nhật tích lũy này cũng khắc phục các sự cố trước đó được liệt kê trong các bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Tải bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho Skype for Business Server 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×