Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật sau đây cho Office vào tháng 9 năm 2022. Các bản cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản cập nhật, hãy chọn bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau đây, rồi chuyển đến phần "Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật" của bài viết.

Danh sách các bản cập nhật office được phát hành vào tháng 9 năm 2022

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002178)

Office 2016

Bản cập nhật ngày 6 tháng 9 năm 2022 cho Office 2016 (KB5002251)

Visio 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Visio 2016: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002016)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Bản cập nhật ngày 6 tháng 9 năm 2022 cho Excel 2013 (KB5002268)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002166)

Office 2013

Bản cập nhật ngày 6 tháng 9 năm 2022 cho Office 2013 (KB5002252)

Visio 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Visio 2013: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002017)

SharePoint Server Phiên bản đăng ký

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server Phiên bản đăng ký

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Server Phiên bản đăng ký: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002271)

SharePoint Server Phiên bản đăng ký Ngôn ngữ

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Server Phiên bản đăng ký gói ngôn ngữ mới: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002270)

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Server 2019: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002258)

SharePoint Server 2019 Ngôn ngữ

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Server 2019 Gói Ngôn ngữ: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002257)

Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Gói Ngôn ngữ SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Gói Ngôn ngữ SharePoint Enterprise Server 2016: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002142)

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2016: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002269)

Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Project Server 2013

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, bản cập nhật tích lũy cho Project Server 2013 (KB5002263)

SharePoint Enterprise Server 2013

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB5002264)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2013: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002159)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2013: ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5002267)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Foundation 2013 (KB5002262)

Office Online Server

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office Online Server

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, bản cập nhật dành cho doanh Office Online Server (KB5002256)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×