Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Trang này liệt kê các công cụ trợ năng liên quan đến thị giác để giúp tất cả người Microsoft #x1 vàOffice người dùng. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ dành cho người khiếm thị, người khiếm thị và những người khuyết tật thị giác, chẳng hạn như mù màu

Thiết lập cácWindows phù hợp với tầm nhìn của bạn

Nghe thay vì xem

Sử dụng Bộ đọc Tập trung

Sử dụng bàn phím của bạn một cách hiệu quả

Các công cụ hữu ích khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×