Mục lục
×

Ngày Phát hành:

13/03/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 16299.309

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer ngừng hoạt động khi sử dụng công cụ cho nhà phát triển dựa trên F12.

 • Khắc phục sự cố khi in tài liệu XML với Internet Explorer và Microsoft Edge.

 • Cập nhật khả năng hiển thị di động ở Chế độ Tài liệu cũ trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố với thao tác chụm và phóng trên một số phần cứng trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer không phản hồi trong một số trường hợp khi cài đặt Đối tượng Trợ giúp Trình duyệt.

 • Khắc phục sự cố để ngăn phương tiện và các ứng dụng khác không phản hồi hoặc bị lỗi khi nâng cấp trình điều khiển đồ họa.

 • Khắc phục sự cố trong đó khách hàng nhận được lỗi "Kiểm tra tài khoản của bạn, bạn không sở hữu nội dung này" khi cố gắng phát hoặc cài đặt nội dung họ sở hữu. Sự cố này cũng có thể dẫn đến việc khách hàng bị thoát khỏi trò chơi trong lúc chơi.

 • Khắc phục sự cố trong đó sau khi cài đặt KB4056892,KB4073291, KB4058258, KB4077675 hoặc KB4074588 trên máy chủ, bạn có thể không truy nhập được vào tệp được chia sẻ SMB trong các điểm nút thư mục hoặc điểm gắn ổ đĩa được lưu trữ trên máy chủ đó. Lỗi là "ERROR_INVALID_REPARSE_DATA”. Kết quả là không chỉnh sửa được một số chính sách nhóm bằng cách sử dụng GPMC hoặc AGPM 4.0 do lỗi "Dữ liệu có trong bộ đệm điểm phân tích lại không hợp lệ. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80071128)".

 • Khắc phục sự cố trong đó một sự cố máy chủ FS AD khiến không sử dụng được cơ sở dữ liệu WID AD FS sau khi khởi động lại. Điều này có thể ngăn các dịch vụ AD FS khởi động.

 • Khắc phục sự cố trong đó sau khi cài đặt KB4090913, Cổng thông tin Thực tế ảo Kết hợp có thể không khởi tạo được. Điều này dẫn đến lỗi "SXXXXXXX X" hoặc thông báo “Chúng tôi không thể tải xuống Phần mềm Windows Mixed Reality” có thể xuất hiện sau khi đã tải xuống thành công phần mềm.

 • Nhờ sự hợp tác gần đây với các đối tác chống vi rút (AV), phần mềm AV hiện đã đạt mức độ tương thích sâu rộng bền vững với các bản cập nhật Windows. Sau khi phân tích dữ liệu có sẵn, chúng tôi đang xúc tiến việc kiểm tra tính tương thích của AV đối với các bản cập nhật bảo mật Windows trong tháng 3 năm 2018 cho các thiết bị chạy Windows 10 được hỗ trợ thông qua Windows Update. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện tính tương thích của phần mềm AV. Thiết bị có vấn đề đã biết về tính tương thích của trình điều khiển AV sẽ không được nhận bản cập nhật. Chúng tôi khuyên khách hàng nên kiểm tra tính tương thích của phần mềm AV đã cài đặt với nhà cung cấp AV của mình.

 • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows Desktop Bridge, Nhân Windows, Windows Shell, Windows MSXML, Device Guard, Windows Hyper-V, Windows Installer và the Microsoft Scripting Engine.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Lịch sử Windows Update báo cáo rằng không thể cài đặt KB4054517 do lỗi 0x80070643.

Mặc dù bản cập nhật này đã được cài đặt thành công, nhưng Windows Update vẫn thông báo sai rằng không thể cài đặt bản cập nhật. Chọn Kiểm tra Bản cập nhật để xác nhận rằng không có thêm bản cập nhật nào khả dụng.

Bạn cũng có thể nhập Giới thiệu về PCtrong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ để xác nhận rằng thiết bị của bạn đang sử dụng bản dựng HĐH như mong đợi.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Người dùng có Windows 10 Phiên bản 1709 Enterprise đã cài đặt gói Delta tháng 1 năm 2018 có thể gặp lỗi khi cài đặt bản cập nhật tháng 2 và tháng 3 năm 2018 từ Danh mục Microsoft Update. Cụ thể là Bản cập nhật Delta tháng 2 Windows 10, phiên bản 1709 có thể ngầm bị lỗi.

Microsoft biết về sự cố này và đã ngừng phát hành các KB Cập nhật Delta Windows 10 phiên bản 1709 trên Danh mục Microsoft vào ngày 13 tháng 3 năm 2018:

KB4056892– tháng 1 năm 2018

KB4074588 – tháng 2 năm 2018

KB4088776 – tháng 3 năm 2018

Microsoft đề xuất người dùng nên gỡ cài đặt gói Cập nhật Delta KB4056892 tháng 1 Windows 10 phiên bản 1709 và cài đặt bản cập nhật tích lũy đầy đủ mới nhất tháng 3 năm 2018, KB4088776. Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng gói Cập nhật Delta với bản cập nhật tích lũy hàng tháng Windows 10 phiên bản 1709, tháng 4 năm 2018.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update

Quan trọng Khi cài đặt cả bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) và bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) từ Danh mục Microsoft Update, hãy cài đặt SSU trước khi cài đặt LCU.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4088776

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×