Mục lục
×

Ngày Phát hành:

13/02/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 16299.248

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố trong đó tài khoản trẻ em có thể truy nhập chế độ InPrivate trên thiết bị ARM, ngay cả khi lịch sử duyệt và tìm kiếm của trẻ được gửi cho phụ huynh. Điều này chỉ xảy ra trên những tài khoản Microsoft của trẻ được quản lý bằng cách sử dụng dịch vụ Gia đình Microsoft và là tài khoản mà phụ huynh đã bật báo cáo hoạt động. Chức năng này chỉ áp dụng cho Microsoft Edge và Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố neo và hủy neo các cửa sổ Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer, trong đó khi nhấn phím delete sẽ chèn một dòng mới vào hộp nhập dữ liệu trong ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer, trong đó các thành phần được chọn không cập nhật trong một số trường hợp.

 • Khắc phục sự cố trong đó một số người dùng có thể đã gặp sự cố khi đăng nhập vào một số trang web khi sử dụng thông tin xác thực tài khoản bên thứ ba trong Microsoft Edge.

 • Cập nhật thông tin múi giờ.

 • Khắc phục sự cố với cài đặt Giao diện Tương thích của trình duyệt xảy ra trong quá trình cập nhật.

 • Khắc phục sự cố trong đó, trong một số cấu hình phần cứng nhất định, tốc độ khung hình Trò chơi DirectX vô tình bị giới hạn ở một hệ số đồng bộ hóa dọc của màn hình.

 • Khắc phục sự cố gây chậm trễ khi chuyển đổi ngôn ngữ bàn phím bằng tổ hợp phím Alt+Shift.

 • Khắc phục sự cố trong đó điểm cuối âm thanh vòm trở lại thành stereo sau khi khởi động lại.

 • Cải thiện và giảm tình trạng trong đó một số bàn phím Bluetooth thả phím trong trường hợp sử dụng kết nối lại.

 • Khắc phục độ trễ chuột cho các thiết bị không báo cáo chính xác trạng thái mức pin.

 • Khắc phục sự cố trong đó phần đính kèm ứng dụng MMC—chẳng hạn như các Dịch vụ, Quản trị viên Chính sách Cục bộ và Quản lý Máy in—không chạy khi đang bật Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (Device Guard). Lỗi là "Đối tượng không hỗ trợ thuộc tính hoặc phương pháp này".

 • Ngăn sử dụng điểm kết thúc Onesettings Tiền sản xuất để Cài đặt Windows khi kiểm tra đăng nhập được bật.

 • Khắc phục sự cố trong đó tiến trình cài đặt Windows Server, phiên bản 1709 không tự động được kích hoạt bằng cách sử dụng tính năng Kích hoạt Máy Ảo Tự động (AVMA) trên máy chủ Hyper-V đã được kích hoạt.

 • Khắc phục sự cố với tính năng mẫu Hộp thư đến Đăng ký tự động cho UEV trong đó Tác vụ Lên lịch không được kích hoạt đúng.

 • Khắc phục sự cố trong đó máy khách App-V không đọc chính sách cho SyncOnBatteriesEnabled khi chính sách này đã được thiết lập bằng cách sử dụng Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO).

 • Khắc phục sự cố trong đó trường Hỗ trợ Trên cho chính sách Hỗ trợ Máy khách App-V bị trống trong trình soạn thảo Chính sách Nhóm.

 • Khắc phục sự cố trong đó dữ liệu mạng lưới của người dùng trong sổ đăng ký không được duy trì chính xác khi một số gói App-V thuộc về nhóm kết nối.

 • Cung cấp chức năng ghi nhật ký bổ sung cho người quản trị để thực hiện hành động, chẳng hạn như chọn cấu hình đúng cho gói App-V, khi có nhiều tệp cấu hình cho một gói duy nhất.

 • Khắc phục sự cố với gói App-V không tương thích với ảo hóa đăng ký bằng cách sử dụng vùng chứa nhân. Để khắc phục sự cố, chúng tôi đã thay đổi ảo hóa đăng ký để sử dụng các phương pháp trước đó (không có vùng chứa) theo mặc định. Khách hàng muốn sử dụng phương pháp mới (vùng chứa nhân) cho ảo hóa đăng ký vẫn có thể chuyển sang phương pháp này bằng cách đặt giá trị đăng ký sau thành 1:

  • Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Client\Compatibility

  • Cài đặt: ContainerRegistryEnabled

  • DataType: DWORD

 • Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng WPF đang chạy trên các hệ thống cảm ứng hoặc hệ thống hỗ trợ bút stylus có thể ngừng hoạt động hoặc ngừng phản hồi sau một thời gian mà không có bất kỳ hoạt động cảm ứng nào.

 • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Internet Explorer, cấu phần Microsoft Windows Search, Nhân Windows, Windows Authentication, Device Guard, trình điều khiển Common Log File System, hệ thống tệp và lưu trữ Windows.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Lịch sử Windows Update báo cáo rằng không thể cài đặt KB4054517 do lỗi 0x80070643.

Mặc dù bản cập nhật này đã được cài đặt thành công, nhưng Windows Update vẫn thông báo sai rằng không thể cài đặt bản cập nhật. Chọn Kiểm tra Bản cập nhật để xác nhận rằng không có thêm bản cập nhật nào khả dụng.

Bạn cũng có thể nhập Giới thiệu về PCtrong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ để xác nhận rằng thiết bị của bạn đang sử dụng bản dựng HĐH như mong đợi.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4088776.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số thiết bị USB và thiết bị cài sẵn trên máy, chẳng hạn như máy ảnh tích hợp trong máy tích xách tay, bàn phím hoặc chuột, có thể ngừng hoạt động. Sự cố này xảy ra khi công cụ sắp xếp cung cấp dịch vụ của bản cập nhật windows bỏ qua việc cài đặt phiên bản mới của một số trình điều khiển quan trọng trong bản cập nhật tích lũy và gỡ cài đặt các trình điều khiển hiện đang hoạt động trong khi bảo trì.

Sự cố này được khắc phục trong KB4090913.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số thiết bị có thể không khởi động được với INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.

Sự cố này xảy ra khi công cụ sắp xếp cung cấp dịch vụ của bản cập nhật windows bỏ qua việc cài đặt phiên bản mới của một số trình điều khiển quan trọng trong bản cập nhật tích lũy và gỡ cài đặt các trình điều khiển hiện đang hoạt động trong khi bảo trì. 

Sự cố này được khắc phục trong KB4090913.

Do một sự cố máy chủ AD FS khiến không thể sử dụng cơ sở dữ liệu WID AD FS sau khi khởi động lại, dịch vụ AD FS có thể không bắt đầu được.

Sự cố này được khắc phục trong KB4088776.

Người dùng có Windows 10 Phiên bản 1709 Enterprise đã cài đặt gói Delta tháng 1 năm 2018 có thể gặp lỗi khi cài đặt bản cập nhật tháng 2 và tháng 3 năm 2018 từ Danh mục Microsoft Update. Cụ thể là Bản cập nhật Delta tháng 2 Windows 10, phiên bản 1709 có thể ngầm bị lỗi.

Microsoft biết về sự cố này và đã ngừng phát hành các KB Cập nhật Delta Windows 10 phiên bản 1709 trên Danh mục Microsoft vào ngày 13 tháng 3 năm 2018:

KB4056892– tháng 1 năm 2018

KB4074588 – tháng 2 năm 2018

KB4088776 – tháng 3 năm 2018

Microsoft đề xuất người dùng nên gỡ cài đặt gói Cập nhật Delta KB4056892 tháng 1 Windows 10 phiên bản 1709 và cài đặt bản cập nhật tích lũy đầy đủ mới nhất tháng 3 năm 2018, KB4088776. Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng gói Cập nhật Delta với bản cập nhật tích lũy hàng tháng Windows 10 phiên bản 1709, tháng 4 năm 2018.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các ứng dụng có thể không đặt trước hoặc liên kết được đến cổng đã hoạt động trước đây.

Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng giải pháp sau.

Kiểm tra xem cổng bạn muốn liên kết hoặc đặt trước đã được đặt trước trên máy chủ bộ chứa hay chưa. Ví dụ: bạn có thể sử dụng netsh như sau:   

netsh interface ipv4 show excludedportrange protocol=tcp

 
Nếu cổng chưa được đặt trước, bạn có thể sử dụng cổng đó. Nếu cổng đã được đặt trước, hãy chọn một cổng khác.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4074588

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×