Chủ đề liên quan
×

Ngày Phát hành:

18/04/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong Bản tổng hợp Hàng tháng KB4015550 (phát hành ngày 11 tháng 4 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

 • Khắc phục sự cố có thể khiến WSMan Service (WsmSvc) gặp sự cố ngẫu nhiên khi đang thực thi nhiều yêu cầu Windows Remote Management (WinRM) trong WSMan Service.

 • Khắc phục sự cố trong đó dịch vụ đăng ký Sự kiện ngừng hoạt động, không gửi sự kiện đến máy chủ thu thập và bỏ sự kiện khi sử dụng Windows Remote Management (WinRM) cũng như khi chuyển tiếp sự kiện.

 • Khắc phục mức sử dụng CPU cao của quy trình Wmiprvse.exe trên máy tính đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Nếu bạn chạy tập lệnh hoặc sử dụng phần mềm yêu cầu WMI, quy trình Wmiprvse.exe có thể tiêu thụ nhiều tài nguyên CPU ngay cả sau khi bạn ngừng tập lệnh hoặc phần mềm.

 • Khắc phục sự cố trong đó các máy chủ Hyper-V có thể gặp sự cố khi thực hiện sao lưu gia tăng có bật Theo dõi Sự thay đổi Khối (CBT).

 • Khắc phục sự cố trong đó máy chủ Hệ thống Tệp Mạng (NFS) có thể không trả về tất cả các mục nhập thư mục cho máy khách NFS đưa ra lệnh ‘ls’ bằng cách sử dụng giao thức NFS v3.

 • Khắc phục sự cố trong đó thao tác đọc hoặc ghi trên tệp đang được lưu trữ (chuyển đổi) bị từ chối, gây ra sự cố.

 • Khắc phục sự cố trong đó máy chủ Active Directory không phản hồi và phải được khởi động lại khi chúng tải các dịch vụ nặng bằng cách sử dụng tài khoản dịch vụ được quản lý theo nhóm (gMSA).

 • Khắc phục sự cố khiến không thể sao lưu trên các cụm Hyper-V có bật CSV.

 • Khắc phục sự cố trong đó MPIO không khôi phục dịch vụ đúng cách sau khi xảy ra tình trạng kiểm tra "Yêu cầu bất hợp pháp, LUN không khả dụng (mã nhận biết 05/25/00)".

 • Khắc phục sự cố trong đó cụm nút thỉnh thoảng bị lỗi trong khi diễn ra các hoạt động I/O cao như cửa sổ sao lưu hoặc bảo trì. Lỗi: ID cụm phổ biến  (WIN8_DRIVER_FAULT) - 0x3B_msiscsi!iSpReleaseConnectionReferences

 • Khắc phục sự cố trong đó máy in không thể in đồ họa OPENGL raster sau khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào sau đây: KB3164035KB3205394KB3207752KB3212646 và+ KB4012215.

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu Tên Điểm Truy nhập.

 • Khắc phục sự cố trong đó đường dẫn trả về BADVERS bị hỏng đối với các truy vấn có Cơ chế Phần mở rộng không xác định cho phiên bản DNS (EDNS).

 • Khắc phục sự cố khiến hiệu suất CPU kém khi Cổng Chuyển mạch Ảo bị rò khi máy được chuyển trực tiếp từ máy chủ này sang máy chủ kia.

 • Khắc phục sự cố trong đó Máy chủ Thông tin Internet trả về lỗi máy chủ nội bộ 500.19 sai đối với một số URI nhất định.

 • Khắc phục sự cố với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Khắc phục sự cố trong đó máy khách có cấu hình tối thiểu được kết nối với máy chủ bị lỗi (STOP 0x3B) và dữ liệu chưa lưu bị mất.

 • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng sử dụng công nghệ Windows Presentation Foundation, chuột và màn hình cảm ứng thỉnh thoảng ngừng phản hồi.

 • Khắc phục sự cố trong đó tác vụ truy xuất Danh sách Thu hồi Chứng chỉ (CRL) từ Thẩm quyền Xác thực (CA) bằng cách sử dụng Giao thức Đăng ký Chứng chỉ (SCEP) bị lỗi.

 • Khắc phục sự cố sử dụng bộ nhớ quá mức trong LSASS khi đánh giá bộ lọc LDAP qua bộ bản ghi lớn trên bộ kiểm soát miền.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp/ Cách giải quyết

Nếu PC sử dụng bộ xử lý AMD Carrizo DDR4, việc cài đặt bản cập nhật này sẽ chặn quá trình tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows trong tương lai.

Sự cố này được khắc phục bằng KB4022726.

Nếu hệ thống Server 2012 R2 sử dụng bộ xử lý dòng Intel Xeon (E3 pb6), việc cài đặt bản cập nhật này sẽ chặn quá trình tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows trong tương lai.

Sự cố này được khắc phục bằng KB4022726.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên các máy tính có bật chuyển tiếp sự kiện, dịch vụ WinRM có thể gặp lỗi. Bạn cũng có thể gặp sự cố về hiệu suất của hệ thống hoặc đăng nhập có thể ngừng phản hồi do sự đình trệ trong dịch vụ WinRM. 

Lưu ý Điều này áp dụng cho tất cả các KB đã phát hành từ ngày 18 tháng 4 năm 2017 đến ngày 8 tháng 1 năm 2018.

Sự cố này được khắc phục trong KB4057401.

Bản cập nhật này đã gây ra sự cố mà trong đó, nếu mục tiêu iSCSI trở nên không khả dụng, việc tìm cách kết nối lại sẽ gây rò. Việc bắt đầu kết nối mới với mục tiêu khả dụng sẽ hoạt động như dự kiến.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem phần sau.

Các máy tính chạy Windows Server 2012 R2 và Server 2016 gặp sự cố ngắt kết nối với mục tiêu gắn kèm iSCSI có thể cho thấy nhiều dấu hiệu khác nhau. Các dấu hiệu này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Hệ điều hành ngừng phản hồi

 • Bạn sẽ nhận được Lỗi dừng (Lỗi khi kiểm tra lỗi) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 hoặc 0xDEADDEAD.

 • Lỗi người dùng không đăng nhập được xảy ra cùng với lỗi "Không có Máy chủ Đăng nhập nào".

 • Lỗi ứng dụng và dịch vụ xảy ra do cạn kiệt cổng tạm thời.

 • Quy trình hệ thống sử dụng số lượng cổng tạm thời cao bất thường.

 • Quy trình hệ thống sử dụng số lượng chuỗi hội thoại cao bất thường.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do sự cố khóa trên máy tính chạy Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2016 RS1, gây ra sự cố kết nối với mục tiêu iSCSI. Sự cố có thể xảy ra sau khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào sau đây:

Windows Server 2012 R2

Ngày phát hành

KB

Tiêu đề bài viết

Ngày 16 tháng 5 năm 2017

KB 4015553

Ngày 18 tháng 4 năm 2017—KB4015553 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày 9 tháng 5 năm 2017

KB 4019215

Ngày 9 tháng 5 năm 2017—KB4019215 (Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày 9 tháng 5 năm 2017

KB 4019213

Ngày 9 tháng 5 năm 2017—KB4019213 (Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật)

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

KB 4015553

Ngày 18 tháng 4 năm 2017—KB4015553 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

KB 4015550

Ngày 11 tháng 4 năm 2017—KB4015550 (Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

KB 4015547

Ngày 11 tháng 4 năm 2017—KB4015547 (Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật)

Ngày 21 tháng 3 năm 2017

KB 4012219

Xem trước Bản tổng hợp Chất lượng Hàng tháng, tháng 3 năm 2017 dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1) 

Ngày phát hành

KB

Tiêu đề bài viết

Ngày 16 tháng 5 năm 2017

KB 4023680

Ngày 26 tháng 5 năm 2017—KB4023680 (HĐH Bản dựng 14393.1230)

Ngày 9 tháng 5 năm 2017

KB 4019472

Ngày 9 tháng 5 năm 2017—KB4019472 (HĐH Bản dựng 14393.1198)

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

KB 4015217

Ngày 11 tháng 4 năm 2017—KB4015217 (HĐH Bản dựng 14393.1066 và 14393.1083)


Xác minh

 • Xác minh phiên bản của trình điều khiển MSISCSI sau trên hệ thống:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Phiên bản sẽ đề cập đến hành vi này là 6.3.9600.18624 dành cho Windows Server 2012 R2 và phiên bản 10.0.14393.1066 dành cho Windows Server 2016.

 • Các sự kiện sau đây được ghi vào Nhật ký hệ thống:

  Nguồn sự kiện

  ID

  Tin nhắn văn bản

  iScsiPrt

  34

  Kết nối với mục tiêu bị mất nhưng Bộ khởi đầu đã kết nối lại với mục tiêu thành công. Dữ liệu kết xuất chứa tên mục tiêu.

  iScsiPrt

  39

  Bộ khởi đầu đã gửi lệnh quản lý tác vụ để đặt lại mục tiêu. Tên mục tiêu được cung cấp trong dữ liệu kết xuất.

  iScsiPrt

  9

  Mục tiêu đã không phản hồi đúng lúc cho yêu cầu SCSI. CDB được cung cấp trong dữ liệu kết xuất.

 • Xem lại số lượng chuỗi hội thoại đang chạy trong Quy trình hệ thống và so sánh con số này với kế hoạch làm việc ban đầu đã biết.

 • Xem lại số lượng điều khiển hiện đang được Quy trình hệ thống mở và so sánh con số này với kế hoạch làm việc ban đầu đã biết.

 • Xem lại số lượng cổng tạm thời đang được Quy trình hệ thống sử dụng.

 • Từ Powershell quản trị, chạy lệnh sau:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Hoặc từ dấu nhắc CMD quản trị, chạy lệnh NETSTAT sau cùng với chuyển đổi "Q". Thao tác này sẽ hiển thị các cổng "bound" không còn được kết nối:

  NETSTAT –ANOQ

  Tập trung vào các cổng do quy trình HỆ THỐNG sở hữu.

  Đối với ba điểm trước, bất cứ nội dung nào lớn hơn 12.000 sẽ được xem là đáng ngờ. Nếu có mục tiêu iSCSI trong máy tính, rất có khả năng sẽ xảy ra sự cố.

Giải pháp

Nếu nhật ký sự kiện cho thấy nhiều kết nối lại đang diễn ra, hãy làm việc với nhà cung cấp cấu trúc mạng và iSCSI để giúp chẩn đoán và khắc phục nguyên nhân gây ra lỗi nhằm duy trì kết nối với mục tiêu iSCSI. Đảm bảo có thể truy cập mục tiêu iSCSI qua cấu trúc mạng hiện tại. Cài đặt bản sửa lỗi được cập nhật khi khả dụng. Bài viết này sẽ được cập nhật với số bài viết KB cụ thể về bản sửa lỗi cần cài đặt khi bản sửa lỗi khả dụng.

Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn không nên gỡ cài đặt bất kỳ bản tổng hợp bảo mật nào trong số các bản tổng hợp bảo mật tháng 3, tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6. Việc làm như vậy sẽ khiến máy tính dễ gặp phải các chương trình khai thác lỗi bảo mật đã biết cũng như các lỗi khác được giảm thiểu bằng các bản cập nhật hàng tháng. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên làm việc với nhà cung cấp mạng và mục tiêu iSCSI để giải quyết các sự cố kết nối đang kích hoạt kết nối lại mục tiêu.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 • Điều kiện tiên quyết 
  Để áp dụng bản cập nhật này, trước tiên bạn phải cài đặt bản cập nhật Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 4 năm 2014 (KB2919355).

 • Thông tin tệp
  Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy KB4015553.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×