Chủ đề liên quan
×
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ngày Phát hành:

23/06/2022

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 17763.3113

Ngày 17 tháng 11 năm 2010
Để biết thông tin về thuật ngữ cập nhật Windows, hãy xem bài viết về các loại bản cập nhật Windowscác loại bản cập nhật chất lượng hàng tháng. Để biết tổng quan về bản Windows 10, phiên bản 1809, hãy xem trang lịch sử cập nhật.  

 Các điểm nổi bật

 • Khắc phục sự cố khiến Windows ngừng hoạt động và tạo ra mã lỗi 0x3B.

 • Khắc phục sự cố khiến quá trình sao chép tệp chậm hơn. 

 • Khắc phục sự cố đã biết có thể ngăn bạn sử dụng tính năng Wi-Fi điểm truy cập mới. 

Cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:  

 • Mới! Thêm kiểm tra địa chỉ IP cho các kết nối Windows Remote Management (WinRM) đến trong sự kiện bảo mật 4262 và sự kiện WinRM 91. Điều này khắc phục sự cố không thể ghi nhật ký địa chỉ IP nguồn và tên máy cho kết nối PowerShell từ xa.

 • Mới! Thêm bộ chuyển hướng Server Message Block (SMB) (RDR) dành riêng cho hệ thống tệp công cộng (FSCTL) FSCTL_LMR_QUERY_INFO.

 • Khắc phục sự cố khiến bộ kiểm soát miền ghi sai sự kiện 21 của Trung tâm Phân phối Khóa (KDC) trong nhật ký sự kiện Hệ thống. Điều này xảy ra khi KDC xử lý thành công yêu cầu xác thực Kerberos Public Key Cryptography for Initial Authentication (PKINIT) với chứng chỉ tự ký cho các kịch bản tin cậy quan trọng (Windows Hello cho Doanh nghiệp và Xác thực Thiết bị).

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho sử dụng các tệp Mã hóa Hệ thống Tệp (EFS) qua kết nối Tạo phiên bản và Lập phiên bản được Phân phối dựa trên Web (WebDAV).

 • Khắc phục sự cố khiến Windows ngừng hoạt động và tạo ra mã lỗi 0x3B.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể xác thực Microsoft NTLM bằng cách sử dụng độ tin cậy bên ngoài. Sự cố này xảy ra khi bộ kiểm soát miền chứa các dịch vụ cập nhật Windows ngày 11 tháng 1 năm 2022 trở lên yêu cầu xác thực, không nằm trong miền gốc và không giữ vai trò Danh mục Toàn cầu. Các thao tác bị ảnh hưởng có thể ghi nhật ký các lỗi sau:

  • Chưa bắt đầu cơ sở dữ liệu bảo mật.

  • Tên miền đã ở trạng thái sai để thực hiện các hoạt động bảo mật.

  • 0xc00000dd (STATUS_INVALID_DOMAIN_STATE).

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi vùng khi phương pháp dọn dẹp bộ nhớ đệm phía máy khách (CSC) không thể xóa tài nguyên đã được tạo.

 • Khắc phục sự cố không thể hiển thị Windows Server 2019 và Windows Server 2022 trong một số danh sách menu thả xuống nhất định trong Bộ quản lý Máy chủ.

 • Khắc phục sự cố khiến quá trình sao chép tệp chậm hơn do tính toán sai bộ đệm ghi trong trình quản lý bộ đệm.

 • Tối ưu hóa quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Kho lưu trữ Bang để giúp giảm sự chậm trễ trong việc triển khai Appx hoặc màn hình màu đen có thể xảy ra khi bạn đăng nhập vào Windows 2019 Server.

 • Khắc phục sự cố đã biết có thể ngăn bạn sử dụng tính năng Wi-Fi điểm truy cập mới. Khi cố gắng sử dụng tính năng điểm truy cập, thiết bị máy chủ có thể mất kết nối internet sau khi thiết bị khách kết nối.

 • Khắc phục sự cố đã biết ngăn không cho máy chủ Windows sử dụng Dịch vụ Định tuyến và Truy cập Từ xa (RRAS) điều hướng lưu lượng internet đúng cách. Thiết bị kết nối với máy chủ có thể không kết nối với internet và máy chủ có thể mất kết nối internet sau khi thiết bị khách kết nối với chúng.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản cập nhật mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Windows 10 cấp dịch vụ mới nhất - 17763.3100

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft. Các thay đổi quan trọng bao gồm:  

 • Khắc phục sự cố ngăn ứng dụng được cài đặt sẵn hoạt động như mong đợi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật Windows.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4493509, các thiết bị có cài đặt một số gói ngôn ngữ Châu Á có thể gặp lỗi "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. Hãy gỡ bỏ và cài đặt lại những gói ngôn ngữ đã thêm gần đây. Để biết hướng dẫn, hãy xem quản lý cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị Windows 10.

 2. Chọn Kiểm tra Bản cập nhật và cài đặt Bản cập nhật Tích lũy tháng 4/2019. Để biết hướng dẫn, hãy xem Cập nhật Windows 10.

Lưu ý Nếu việc cài đặt lại gói ngôn ngữ không làm giảm thiểu sự cố, hãy đặt lại PC của bạn như sau:

 1. Chuyển đến Cài đặt ứng dụng > Khôi phục.

 2. Chọn Bắt đầu trong tùy chọn khôi phục Đặt lại PC này.

 3. Chọn Giữ lại Tệp của tôi.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt KB5001342trở lên, Dịch vụ Cụm có thể không khởi động được vì không tìm thấy Trình điều khiển Mạng Cụm.

Sự cố này xảy ra do bản cập nhật trình điều khiển lớp PnP được dịch vụ này sử dụng.  Sau khoảng 20 phút, bạn sẽ có thể khởi động lại thiết bị và không gặp phải sự cố này.
Để biết thêm thông tin về các lỗi, nguyên nhân và giải pháp thay thế cụ thể cho sự cố này, vui lòng xem KB5003571.

Sau khi cài đặt các bản cập nhật được phát hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2022 trở lên, Cấu hình Trạng thái Mong muốn của PowerShell (DSC) bằng cách sử dụng thuộc tính PSCredential được mã hóa có thể không thành công khi giải mã thông tin xác thực trên nút đích. Lỗi này sẽ dẫn đến thông báo lỗi liên quan đến mật khẩu, tương tự như "Mật khẩu được cung cấp cho tài nguyên Cấu hình Trạng thái Mong muốn <tên tài nguyên> không hợp lệ. Mật khẩu không thể là null hoặc trống."

Lưu ý Môi trường sử dụng các thuộc tính PSCredential không được mã hóa sẽ không gặp sự cố.

DSC là một nền tảng quản lý trong PowerShell cho phép người quản trị quản lý CNTT và phát triển cơ sở hạ tầng với cấu hình dưới dạng mã. Người dùng Gia đình của Windows không thể gặp sự cố này.

Sự cố này được khắc phục trong KB5015811.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft hiện kết hợp bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của bạn với bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Điều kiện tiên quyết:

Bạn phải cài đặt SSU ngày 10 tháng 8 năm 2021 (KB5005112) trước khi cài đặt LCU. 

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > cập & mật cho > Windows Update. Trong khu vực Bản cập nhật tùy chọn có sẵn, bạn sẽ tìm thấy liên kết để tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Windows Update for Business

Không

Không có. Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tiếp theo cho kênh này.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Nếu bạn muốn loại bỏ LCU

Để loại bỏ LCU sau khi cài đặt gói SSU và LCU kết hợp, hãy sử dụng tùy chọn dòng lệnh DISM/Remove-Package với tên gói LCU làm đối số. Bạn có thể tìm thấy tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau: DISM /online /get-packages.

Chạy Windows Update Cài đặt Độc lập (wusa.exe) bằng công tắc /uninstall trên gói kết hợp sẽ không hoạt động vì gói kết hợp có chứa SSU. Bạn không thể xóa SSU khỏi hệ thống sau khi cài đặt.

Thông tin tệp 

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 5014669.

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ, hãy tải xuống thông tin tệp cho SSU - phiên bản 17763.3100.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×