Mục lục
×
Microsoft Teams for Education
Xem dữ liệu Tiến độ Đọc trong Insights

Giúp dữ liệu đọc đã thu thập của bạn hoạt động Insights trong Microsoft Teams. Kiểm tra các học viên của bạn với các dạng xem nhanh để biết tốc độ chính xác, từ khó khăn nhất và từ ngữ trên mỗi phút dữ liệu. Tiến độ Đọc hoạt động với Insights để hỗ trợ bạn trong việc phân biệt hướng dẫn và tiến độ lập tài liệu - để bạn có thể tận dụng tối đa thời gian với học viên của mình và thể hiện ảnh hưởng của mình với tư cách là nhà giáo dục.

  1. Điều hướng đến tab Insights của lớp học mong muốn.

    Ảnh chụp màn hình dẫn hướng bên trái Teams, Danh sách hiển thị sổ tay lớp học, bài tập, điểm số, sau đó thông tin chuyên sâu.

  2. Ở cuối bảng điều khiển Insights quan, chọn liên kết Tiến độ Đọc.

Ảnh chụp màn hình tab thông tin chuyên sâu trong nhóm. Dưới mục "Nhiệm vụ tháng này" có thông tin tổng quan ngắn gọn về dữ liệu tiến độ đọc. Một nối kết đọc "Xem tiến trình lớp học" sẽ đưa giảng viên đến thông tin chi tiết hơn.

Lọc dữ liệu của bạn

Theo mặc định, báo cáo của bạn sẽ phản ánh tất cả học sinh, tất cả bài tập, trong 28 ngày qua. Chọn Nút thả xuống xem tất cả các tùy chọn trong từng bộ lọc.

  • Bộ lọc họcviên: nhập tên học viên vào hộp Tìm kiếm học viên để thu hẹp dữ liệu của bạn thành học viên riêng lẻ đó.

  • Bộ lọc thểloại : chọn một thể loại để tìm hiểu thêm về hiệu suất của học viên trên những đoạn văn giả hoặc không hư cấu.

  • Bộ lọc mức đọc: Chọn mức đọc để xem cách học viên ở cấp đó thực hiện.

  • Bộ lọc thờigian : chọn 28 ngày gần nhất để mở danh sách thả xuống các tùy chọn khung thời gian bổ sung.

    • Chọn Phạm vi tùy chỉnh để nhập ngày của riêng bạn cho khung thời gian có thể bắt đầu ngược về sau quá trình tạo lớp.

bộ lọc bao gồm học viên, thể loại, mức đọc và khung thời gian menu thả xuống hiển thị khung thời gian có thể được chọn để xem dữ liệu

Đọc dữ liệu của bạn

Tốc độ chính xác trung bình

Theo bài tập:

Di chuột qua biểu đồ thanh để xem bài tập bất kỳ để xem phân tích chi tiết các loại lỗi và số lần xảy ra. 

đồ thị thanh đi kèm với tiêu đề của bài tập

Theo thời gian:

Cuộn xuống để xem đồ thị đường hiển thị tốc độ chính xác theo thời gian. Di chuột qua bất kỳ dừng nào để xem tên tác vụ, thể loại và từ chính xác mỗi phút. 

đồ thị đường hiển thị độ chính xác trên trục x và ngày trên trục y. di chuột qua bất kỳ dừng nào để biết thông tin chi tiết

Theo học sinh:

Cuộn xuống để xem Mức chính xác Trung bình theo học viên. Di chuột qua bất kỳ đồ thị thanh học viên nào để xem phân tích chi tiết các lỗi. Chọn tên học sinh để bắt đầu cuộc trò chuyện. 

Đồ thị thanh cho biết loại lỗi mà từng học viên thực hiện được liệt kê cùng với tên học viên đó. Một con chuột di chuột qua tên học sinh và một nối kết sẵn dùng để trò chuyện với học sinh.

Trung bình từ mỗi phút

Xem cách hoạt động của học viên thay đổi theo thời gian. Di chuột qua bất kỳ dừng nào trên đồ thị cho tên bài tập, thể loại và các từ chính xác trên mỗi phút. 

biểu đồ đường hiển thị các từ trung bình trên mỗi phút mỗi ngày.

Từ đầy thách thức

Xem những từ học viên thường bị nhỡ nhất trong word cloud. Từ càng lớn, càng có nhiều học sinh phải vất vả để phát âm đúng. Di chuột qua bất kỳ từ nào để xem chính xác số lần báo sai. 

một đám mây word hiển thị những từ học viên đọc sai nhiều nhất. Từ càng lớn thì học viên càng tạo lỗi nhiều. một con chuột di chuột qua từ đáng ngờ và một cửa sổ bật lên cho thấy từ đó đã bị nhỡ 52 lần

Mẹo hành động bằng cách sử dụng báo cáo dữ liệu Tiến độ Đọc:

Bổ sung kiến thức nền tảng: 

Hỗ trợ đọc hiểu cho học viên bằng cách cung cấp thông tin bổ sung cho các đoạn văn khó hơn dự kiến. Khi bạn thấy mức độ chính xác cao, hãy đăng video hoặc tài nguyên trong kênh Chung của nhóm lớp về nội dung từ đoạn văn đó. Theo ngữ cảnh từ vựng mới giúp tất cả học viên duy trì từ vựng mới và cải thiện tính trôi đọc theo thời gian. 

Ưu tiên âm thanh:

Một đoạn văn chứa nhiều sự xử lý sai lầm có thể là một công cụ quý giá trong việc giảng bài một cách rõ ràng. Tìm hiểu sâu hơn về một đoạn văn với tốc độ phát triển sai lệch cao và xác định xu hướng về phát triển sai. Học sinh có bị kẹt ở nhóm tự do hoặc pha trộn không? Trang bị dữ liệu đó, bạn có thể phục vụ bài học cho cả lớp hoặc chú ý nhóm nhỏ để phát triển nhận dạng ngữ âm cụ thể với học viên của bạn. 

Tìm hiểu thêm

Dữ liệu hoạt động kỹ thuật số trong Insights

Hướng dẫn tìm nhà giáo Insights trong Microsoft Teams

Bắt đầu với Tiến độ Đọc trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×