Mục lục
×

Sử dụng Class Notebook tích hợp sẵn của nhóm lớp để có thêm bài tập, hoạt động và cộng tác. 

Thiết lập Class Notebook

Class Notebook cung cấp cho mỗi học viên một nơi để ghi chú và cộng tác với lớp học.

  1. Để thiết lập một sổ trong nhóm lớp mới của bạn, hãy chọn Class Notebook.

  2. Chọn Thiết lập Sổ OneNote Lớp học.

  3. Làm theo hướng dẫn thiết lập.

Tab Sổ tay Lớp học trong nhóm lớp học

Thiết lập Sổ OneNote Class

Sử dụng sổ tay lớp học trong Teams 

Bạn cần ghi chú riêng hoặc động não với bạn cùng lớp? Sử dụng Class Notebook trong nhóm lớp của bạn! Nếu giảng viên của bạn đã thiết lập sổ ghi chép, hãy chọn tab Sổ tay Lớp học trong nhóm lớp học của bạn và khám phá.

  1. Điều hướng đến nhóm lớp của bạn và chọn Class Notebook.

  2. Chọn Hiển thị Biểu tượng trong tab Sổ ghi chép Nhân viên của Microsoft Teams người dùng có thể bung rộng các tùy chọn menu.Dẫn hướng để bung rộng sổ tay và xem tất cả các phần của bạn: Một Không gian Cộng tác để phát triển các ý tưởng và dự án với bạn cùng lớp, một Thư viện Nội dung nơi giảng viên của bạn có thể lưu các tài nguyên quan trọng và một phần trong sổ ghi chép riêng tư cho công việc của bạn.

  3. Lưu ý phần ở dưới cùng với tên của bạn — đó là sổ ghi chép riêng tư của bạn! Chỉ có bạn và nhà giáo dục của bạn mới có thể nhìn thấy nó.

Ảnh chụp màn hình trang đích từ tab Class Notebook trong nhóm lớp học trên Microsoft Teams dành cho Giáo dục

Ảnh chụp màn hình của phần dẫn hướng Class Notebook đang mở trong Microsoft Teams dành cho Giáo dục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×