Nếu bạn đang gặp sự cố với Windows 11 trên PC hoặc muốn một bản sao Windows 11 mới mà không có tệp hoặc ứng dụng cũ lộn xộn, bạn có thể cài đặt lại Windows 11 để thử khắc phục sự cố và đưa PC về trạng thái rõ ràng hơn.

Kiểm tra dung lượng đĩa

Nếu PC của bạn không hoạt động như mong đợi hoặc nếu bạn đang gặp sự cố với Windows 11 thì có thể là do sắp hết dung lượng đĩa. Trước khi cài đặt Windows 11, hãy thử giải phóng dung lượng đĩa để xem việc đó có giúp ích không. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giải phóng dung lượng ổ đĩa trong Windows.

Trước khi bạn bắt đầu

Nếu bạn muốn lưu dữ liệu cá nhân và tệp, hãy sao lưu chúng vào ổ đĩa cứng ngoài, ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc vị trí đám mây (chẳng hạn như OneDrive) trước khi bạn bắt đầu cài đặt lại các tệp Windows 11.

Windows 11 phải được kích hoạt sau khi cài đặt lại. Thông thường, việc này tự động diễn ra sau khi bạn kết nối với mạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Kích hoạt sau khi cài Windows lại" trong Cài đặt Windows.

Trong Windows 11, bạn phải liên kết tài khoản Microsoft của mình với giấy phép kỹ thuật số Windows 11 trên PC trước khi có thể kích hoạt lại tài Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Liên kết giấy phép Windows với tài khoản Microsoft của bạn" trong Kích hoạt lại Windows sau khi thay đổi phần cứng.

Nếu bạn cài đặt Windows 11 sau khi thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng cho PC (chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ), phần mềm này có thể không còn được kích hoạt. Bạn có thể sử dụng Trình khắc phục sự cố kích hoạt để kích hoạt lại Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt.

Khi cài đặt lại Windows 11, bạn sẽ cần chọn phiên bản ứng dụng Windows phù hợp với giấy phép kỹ thuật số của mình. Ví dụ: nếu bạn đang chạy Windows 11 Home, bạn sẽ cần cài đặt lại Windows 11 Home này.

Để biết bạn đang chạy phiên bản Windows nào, hãy chuyển đến Bắt đầu cài đặt > Cài đặt > hệ > Giới thiệu . Phiên bản của bạn được liệt kê trong Windows số kỹ thuật.

Các loại cài đặt lại cho Windows 11

Biểu đồ sau đây cung cấp thông tin về các tùy chọn khác nhau mà bạn có thể chọn cho từng loại cài đặt lại, bao gồm những gì xảy ra với ứng dụng, tệp, dữ liệu cá nhân và dung lượng đĩa cần thiết để cài đặt lại. Sử dụng biểu đồ này để giúp bạn quyết định tùy chọn sử dụng để cài đặt lại các Windows 11.

Trước tiên, bạn nên thử "Đặt lại Windows 11", sau đó, nếu cần thiết, "Cài đặt lại Windows 11 sắp đặt bằng phương tiện cài đặt", sau đó, nếu cần thiết, hãy thử "Cài đặt sạch Windows 11 bằng phương tiện cài đặt".

Lưu ý: 

 • Cài đặt Windows 11 bằng phương tiện cài đặt trong khi chọn 'Không giữ lại nội dung nào' (cài đặt sạch) sẽ tự động bật dung lượng được dự trữ nếu phân vùng bạn cài đặt lại Windows dung lượng từ 20GB trở lên. Dung lượng được dự trữ sẽ dành dung lượng đĩa cho các bản cập nhật, ứng dụng, tệp tạm thời và bộ nhớ đệm hệ thống. Qua đó cải thiện chức năng hàng ngày của PC bằng cách đảm bảo các chức năng HĐH quan trọng luôn có quyền truy nhập dung lượng đĩa.

 • Đối với các thiết bị có dung lượng được dự trữ, thao tác đặt lại hoặc cài đặt lại sẽ sử dụng dung lượng được dự trữ trước khi sử dụng dung lượng đĩa khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách hoạt động của dung lượng được dự trữ Windows.

Loại cài đặt lại

Các tùy chọn cài đặt lại mà bạn có thể chọn

Điều gì xảy ra với ứng dụng của bạn

Điều gì xảy ra với dữ liệu cá nhân lưu trong \Users

Điều gì xảy ra với dữ liệu lưu trong các thư mục hoặc ổ đĩa khác

Dung lượng đĩa yêu cầu

Đặt lại Windows 11

Giữ lại tệp của tôi 

Các ứng dụng không đi kèm với PC sẽ bị xóa.

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Trung bình

Đặt lại Windows 11

Xóa mọi nội dung 

Các ứng dụng không đi kèm với PC sẽ bị xóa.

Đã xóa

Đã xóa

Thấp

Cài đặt lại Windows 11 cách sử dụng phương tiện cài đặt

Giữ lại Mọi nội dung (Mặc định)

Tất cả ứng dụng và cài đặt sẽ được giữ nguyên

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Cao

Cài đặt lại Windows 11 cách sử dụng phương tiện cài đặt

Giữ lại Dữ liệu Cá nhân

Tất cả ứng dụng đều bị xóa.

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Trung bình

Cài đặt lại Windows 11 cách sử dụng phương tiện cài đặt

Không giữ lại Nội dung nào

Tất cả ứng dụng đều bị xóa.

Đã xóa

Đã xóa

Thấp

Cài đặt sạch thiết bị Windows 11 phương tiện cài đặt

Không Áp dụng

(Tùy chọn cài đặt lại này sẽ xóa và tạo lại tất cả các phân vùng đĩa.)

Đã xóa

Đã xóa

Đã xóa

Rất thấp

Đặt lại Windows 11

Tùy chọn này sẽ đưa thiết bị của bạn trở lại trạng thái tương tự như khi bạn bật tùy chọn này lần đầu tiên, xóa các chương trình bạn đã cài đặt và xóa các tệp cá nhân, tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn. Windows sẽ tự động xử lý mọi thứ và bạn không cần sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài. Việc đặt lại thiết bị ít có tác động hơn so với tùy chọn cài đặt sạch, mặc dù tùy chọn này sẽ yêu cầu phải có đủ dung lượng đĩa.

Bạn có thể đặt lại PC từ Cài đặt môi trường phục hồi Windows (WinRE), có thể truy cập thông qua màn hình đăng nhập. Để biết các bước đặt lại thiết Windows 11, hãy xem Đặt lại hoặc cài đặt Windows.

Nếu PC của bạn không có đủ dung lượng để đặt lại Windows 11, bạn sẽ nhận được thông báo. Trong trường hợp này, hãy giải phóng thêm dung lượng hoặc sử dụng các bước trong mục tiếp theo để cài đặt lại Windows 11.

Cài đặt lại Windows 11 cách sử dụng phương tiện cài đặt

Tùy chọn này sẽ sử dụng một công cụ để tạo phương tiện cài đặt mà bạn có thể sử dụng để xóa hoàn toàn ổ đĩa và cài đặt bản sao Windows 11. Tùy chọn này yêu cầu bạn sử dụng một thiết bị lưu trữ bên ngoài như ổ đĩa USB cũng như cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn những nội dung cần lưu giữ trong quá trình cài đặt.  

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị những việc sau:

 • Kết nối internet

 • Một thiết bị lưu trữ bên ngoài như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng ngoài có dung lượng trống ít nhất là 8GB.

Tạo phương tiện cài đặt

Trước tiên, hãy tạo phương tiện cài đặt mà bạn sẽ sử dụng để cài đặt lại Windows 11. 

 1. Đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp trên thiết bị mà bạn muốn lưu vào thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hay ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc tải các tệp của bạn lên OneDrive.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài để sao lưu tệp, hãy đảm bảo thiết bị đó khác với thiết bị bạn sẽ dùng để tải phương tiện cài đặt Windows 10 xuống.

 2. Tải phương tiện Windows 11 đặt chuyên biệt về thiết bị lưu trữ bên ngoài riêng biệt có ít nhất 8GB dung lượng trống. Mọi nội dung trên ổ đĩa này sẽ bị xóa để hoàn tất việc tải xuống, vì vậy, hãy đảm bảo ổ đĩa này trống trước khi bạn tiếp tục. Cách thực hiện như sau:

  1. Trên PC đang hoạt động, hãy truy cập trang web tải xuống phần mềm Microsoft và chọn Tải xuống công cụ ngay.

  2. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở công cụ từ màn hình nền , sau đó chọn Có khi được hỏi liệu bạn có muốn cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi đối với thiết bị của mình hay không.

  3. Khi hướng dẫn Windows 11 xuất hiện, hãy chấp nhận các điều khoản và thỏa thuận cấp phép.

  4. Chọn Tạo phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB, DVD hoặc tệp ISO) cho một PC khác, sau đó chọn Tiếp theo.

  5. Chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu trúc (64 bit hoặc 32 bit), sau đó chọn Tiếp theo.

  6. Chọn Ổ đĩa flash USB, sau đó chọn Tiếp theo.

  7. Làm theo các bước để tạo phương tiện cài đặt, sau đó chọn Hoàn tất.

Sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 11

Kết nối phương tiện cài đặt mà bạn đã tạo cho PC của mình và cài đặt Windows 11. 

 1. Mở File Explorer và chọn ổ đĩa bằng phương tiện cài đặt.

 2. Từ thư mục gốc của ổ đĩa, bấm đúp vào setup.exe, rồi chọn Có khi được hỏi liệu bạn có muốn cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi đối với thiết bị của mình không.

 3. Chọn Thay đổi để xác định nội dung cần giữ: Chọn một trong các tùy chọn sau, rồi chọn Tiếp theo:

  • Giữ các tệp và ứng dụng cá nhân – Tùy chọn này sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân, ứng dụng và cài đặt của bạn.

  • Chỉ giữ các tệp cá nhân – Tùy chọn này sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân và cài đặt của bạn, nhưng tất cả các ứng dụng của bạn sẽ bị xóa.

  • Không giữ nội dung nào – Tùy chọn này sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân, cài đặt và ứng dụng.

  Cảnh báo: Bạn không thể hoàn tác quá trình cài đặt lại Windows 10. Hãy nhớ sao lưu tệp trước nếu bạn chọn tùy chọn Không giữ lại nội dung nào. 

 4. Để hoàn tất, hãy chọn Cài đặt để bắt đầu cài Windows 11 trên PC của bạn.

PC của bạn có thể khởi động lại một vài lần trong quá trình cài đặt lại.

Cài đặt sạch thiết bị Windows 11 phương tiện cài đặt

Cảnh báo: 

 • Cài đặt sạch là một tùy chọn nâng cao để giúp bạn khởi động mới trên thiết bị của mình. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên làm theo các bước sau nếu bạn tự tin thực hiện các thay đổi này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

 • Thao tác này sẽ xóa tất cả các tệp cá nhân, ứng dụng và trình điều khiển bạn đã cài đặt, các ứng dụng và tùy chỉnh từ nhà sản xuất PC của bạn cũng như các thay đổi bạn đã thực hiện trong Cài đặt.

Tùy chọn này sẽ sử dụng một công cụ để tạo phương tiện cài đặt mà bạn có thể sử dụng để xóa hoàn toàn ổ đĩa và cài đặt bản sao Windows 11. Tùy chọn này yêu cầu bạn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, và có thể thực hiện thêm một vài bước. Mặc dù vậy, tùy chọn này sẽ xóa mọi nội dung để cài đặt sạch nhất. Loại cài đặt sạch này sẽ xóa và tạo lại phân vùng hệ thống. Loại cài đặt này sẽ xóa tất cả tệp cá nhân trên thiết bị và phân vùng trên ổ đĩa cứng hiện đang được sử dụng cho ổ đĩa khôi phục.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị những việc sau:

 • Kết nối internet

 • Thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng bên ngoài phải có dung lượng trống ít nhất là 8GB

Tạo phương tiện cài đặt

Trước tiên, hãy tạo phương tiện cài đặt mà bạn sẽ sử dụng để thực hiện cài đặt Windows 11. 

 1. Đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp trên thiết bị mà bạn muốn lưu vào thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hay ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc tải các tệp của bạn lên OneDrive.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài để sao lưu tệp, hãy đảm bảo thiết bị đó khác với thiết bị bạn sẽ sử dụng để tải xuống phương tiện Windows 11 cài đặt.

 2. Tải phương tiện Windows 11 đặt chuyên biệt về thiết bị lưu trữ bên ngoài riêng có dung lượng 8GB. Mọi nội dung trên ổ đĩa này sẽ bị xóa để hoàn tất việc tải xuống, vì vậy, hãy đảm bảo ổ đĩa này trống trước khi bạn tiếp tục. Cách thực hiện như sau:

  1. Trên PC đang hoạt động, hãy truy cập trang web tải xuống phần mềm Microsoft và chọn Tải xuống công cụ ngay.

  2. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở công cụ từ màn hình nền , sau đó chọn Có khi được hỏi liệu bạn có muốn cho phép công cụ thực hiện thay đổi đối với thiết bị của mình hay không.

  3. Khi hướng dẫn Windows 11 xuất hiện, hãy chấp nhận các điều khoản và thỏa thuận cấp phép.

  4. Chọn Tạo phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB, DVD hoặc tệp ISO) từ một PC khác, sau đó chọn Tiếp theo.

  5. Chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu trúc (64 bit hoặc 32 bit).

  6. Làm theo các bước để tạo phương tiện cài đặt, sau đó chọn Hoàn tất.

Sử dụng phương tiện cài đặt để thực hiện cài đặt sạch

Kết nối phương tiện cài đặt mà bạn đã tạo cho PC của mình và thực hiện cài đặt Windows 11. 

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Hệ thống > Phục hồi .

  Mở cài đặt Phục hồi

 2. Bên cạnh Khởi động nâng cao, chọn Khởi động lại ngay.

 3. Chọn Sử dụng thiết bị, rồi chọn thiết bị tương ứng với thiết bị lưu trữ bên ngoài mà bạn đang sử dụng.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Sử dụng thiết bị, hãy truy cập vào trang web của nhà sản xuất thiết bị để biết chi tiết về cách khởi động từ ổ flash USB.

 4. Khi màn hình cài Windows đầu tiên xuất hiện, hãy chọn các tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Chọn Cài đặt ngay, rồi chọn hộp Tôi chấp nhận. Chọn Tiếp theo, rồi chọn Tùy chỉnh: Chỉ cài Windows (nâng cao). Thiết bị của bạn bây giờ sẽ hiển thị danh sách các ổ đĩa và phân vùng. Nếu nhiều ổ đĩa được hiển thị, bạn sẽ chỉ cần xóa tất cả các phân vùng khỏi đĩa mà bạn muốn cài đặt Windows.

 6. Tô sáng từng ổ đĩa/phân hoạch trong danh sách và chọn Xóa. Khi thông báo Cài đặt Windows xuất hiện, hãy chọn OK.

 7. Hoàn tất bước 5 cho mọi ổ đĩa trong danh sách ngoại trừ ổ đĩa cho biết Dung lượng Chưa được phân bổ. Khi bạn hoàn tất, chỉ Dung lượng Chưa được phân bổ ổ đĩa 0 sẽ duy trì.

 8. Chọn Tiếp theo.

 9. Màn hình Windows lập sẽ hiển thị cài đặt Windows. Khi cài đặt hoàn tất, thiết bị của bạn sẽ khởi động lại. Khi điều này xảy ra, thiết bị có thể cố khởi động lại từ thiết bị lưu trữ bên ngoài. Nếu màn hình Cài đặt Windows ban đầu yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ/bố cục bàn phím, hãy tháo ổ đĩa lưu trữ gắn ngoài ra khỏi thiết bị và chọn OK. Thao tác này sẽ khởi động lại thiết bị của bạn.

 10. Sau khi cài đặt hoàn tất và thiết bị của bạn đã khởi động lại, hãy chọn các tùy chọn và cài đặt bạn muốn cho thiết bị.

Nếu bạn đang gặp sự cố với Windows 10 trên PC hoặc muốn một bản sao Windows 10 mới không có tệp hay ứng dụng cũ trong tình trạng lộn xộn, bạn có thể cài đặt lại Windows 10 để thử và khắc phục các sự cố, đồng thời chuyển PC về trạng thái rõ ràng hơn.

Kiểm tra dung lượng đĩa

Nếu PC hiện không hoạt động như mong đợi hoặc nếu bạn gặp sự cố với Windows 10, thì có thể là do dung lượng đĩa thấp. Trước khi bạn cài đặt lại Windows 10, hãy thử giải phóng bớt dung lượng đĩa để xem cách đó có giúp được bạn hay không. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giải phóng dung lượng ổ đĩa trong Windows.

Trước khi bạn bắt đầu

Nếu bạn có tệp và dữ liệu cá nhân muốn lưu, hãy sao lưu các tệp và dữ liệu đó vào ổ đĩa cứng gắn ngoài, ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc trên đám mây (chẳng hạn như OneDrive) trước khi bắt đầu cài đặt lại Windows 10.

Bạn phải kích hoạt Windows 10 sau khi cài đặt lại. Thông thường, việc này tự động diễn ra sau khi bạn kết nối với mạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Kích hoạt sau khi cài Windows 10 lại" trong Kích hoạt Windows.

Lưu ý: Nếu đã kích hoạt Windows 10 trên thiết bị sau khi nâng cấp từ Windows 7 hoặc Windows 8.1, thì bạn đã có giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 và giấy phép đó có thể tự động kích hoạt Windows 10 sau khi bạn cài đặt lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Kích hoạt sau khi cài Windows 10 lại" trong Kích hoạt Windows.

Trong Windows 10 (phiên bản 1607 trở lên), bạn phải liên kết tài khoản Microsoft của mình với giấy phép kỹ thuật số Windows 10 trên PC trước khi có thể kích hoạt lại tài Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Liên kết giấy phép Windows 10 với tài khoản Microsoft của bạn" trong Kích hoạt lại Windows sau khi thay đổi phần cứng.

Nếu bạn cài đặt lại Windows 10 sau khi thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng cho PC (chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ), phần mềm này có thể không kích hoạt được nữa. Nếu đang chạy Windows 10 (Phiên bản 1607) trước khi thay đổi phần cứng, bạn có thể sử dụng bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt để kích hoạt lại Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt.

Lưu ý: Nếu bạn không chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc trước Windows 10 thực hiện thay đổi phần cứng hoặc nếu bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc không thể kích hoạt lại Windows, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Khi cài đặt lại Windows 10, bạn cần chọn phiên bản ứng dụng Windows phù hợp với giấy phép kỹ thuật số của mình. Ví dụ: nếu bạn đang chạy Windows 10 Home, bạn sẽ cần cài đặt lại Windows 10 Home mình.

Các kiểu cài đặt lại cho Windows 10

Biểu đồ sau đây cung cấp thông tin về các tùy chọn khác nhau mà bạn có thể chọn cho từng loại cài đặt lại, bao gồm những gì xảy ra với ứng dụng, tệp, dữ liệu cá nhân và dung lượng đĩa cần thiết để cài đặt lại. Sử dụng biểu đồ này để giúp bạn quyết định tùy chọn sử dụng để cài đặt lại Windows 10.

Trước tiên, bạn nên thử "Đặt lại Windows 10", sau đó, nếu cần thiết, "Cài đặt lại Windows 10 sắp đặt bằng phương tiện cài đặt", sau đó, nếu cần thiết, hãy thử "Cài đặt sạch Windows 10 bằng phương tiện cài đặt".

Lưu ý: 

 • Bắt đầu với Cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019 (phiên bản 1903), việc cài đặt lại Windows 10 bằng phương tiện cài đặt trong khi chọn 'Không giữ lại nội dung nào' (cài đặt sạch) sẽ tự động bật dung lượng được dự trữ nếu phân vùng mà bạn cài đặt lại Windows có dung lượng từ 20GB trở lên. Dung lượng được dự trữ sẽ dành dung lượng đĩa cho các bản cập nhật, ứng dụng, tệp tạm thời và bộ nhớ đệm hệ thống. Qua đó cải thiện chức năng hàng ngày của PC bằng cách đảm bảo các chức năng HĐH quan trọng luôn có quyền truy nhập dung lượng đĩa.

 • Đối với các thiết bị có dung lượng được dự trữ, thao tác đặt lại hoặc cài đặt lại sẽ sử dụng dung lượng được dự trữ trước khi sử dụng dung lượng đĩa khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách hoạt động của dung lượng được dự trữ trong Windows 10.

Loại cài đặt lại

Các tùy chọn cài đặt lại mà bạn có thể chọn

Điều gì xảy ra với ứng dụng của bạn

Điều gì xảy ra với dữ liệu cá nhân lưu trong \Users

Điều gì xảy ra với dữ liệu lưu trong các thư mục hoặc ổ đĩa khác

Dung lượng đĩa yêu cầu

Đặt lại Windows 10

Giữ lại tệp của tôi 

Các ứng dụng không đi kèm với PC sẽ bị xóa.

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Trung bình

Đặt lại Windows 10

Xóa mọi nội dung 

Các ứng dụng không đi kèm với PC sẽ bị xóa.

Đã xóa

Đã xóa

Thấp

Cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Giữ lại Mọi nội dung (Mặc định)

Tất cả ứng dụng và cài đặt sẽ được giữ nguyên

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Cao

Cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Giữ lại Dữ liệu Cá nhân

Tất cả ứng dụng đều bị xóa.

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Trung bình

Cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Không giữ lại Nội dung nào

Tất cả ứng dụng đều bị xóa.

Đã xóa

Đã xóa

Thấp

Cài đặt sạch Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Không Áp dụng

(Tùy chọn cài đặt lại này sẽ xóa và tạo lại tất cả các phân vùng đĩa.)

Đã xóa

Đã xóa

Đã xóa

Rất thấp

Đặt lại Windows 10

Tùy chọn này sẽ đưa thiết bị của bạn trở lại trạng thái tương tự như khi bạn bật tùy chọn này lần đầu tiên, xóa các chương trình bạn đã cài đặt và xóa các tệp cá nhân, tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn. Windows sẽ tự động xử lý mọi thứ và bạn không cần sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài. Việc đặt lại thiết bị ít có tác động hơn so với tùy chọn cài đặt sạch, mặc dù tùy chọn này sẽ yêu cầu phải có đủ dung lượng đĩa.

Bạn có thể đặt lại PC từ Cài đặt môi trường phục hồi Windows (WinRE), có thể truy cập thông qua màn hình đăng nhập. Để biết các bước đặt lại thiết Windows 10, hãy xem Đặt lại hoặc cài đặt Windows.

Nếu PC của bạn không có đủ dung lượng để đặt lại Windows 10, bạn sẽ nhận được thông báo. Trong trường hợp này, hãy giải phóng thêm dung lượng hoặc sử dụng các bước trong mục tiếp theo để cài đặt lại Windows 10.

Cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Tùy chọn này sẽ sử dụng một công cụ để tạo phương tiện cài đặt mà bạn có thể sử dụng để xóa hoàn toàn ổ đĩa và cài đặt bản sao Windows 10 mới. Tùy chọn này yêu cầu bạn sử dụng một thiết bị lưu trữ bên ngoài như ổ đĩa USB cũng như cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn những nội dung cần lưu giữ trong quá trình cài đặt.  

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị những việc sau:

 • Kết nối internet

 • Một thiết bị lưu trữ bên ngoài như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng ngoài có dung lượng trống ít nhất là 8GB.

Tạo phương tiện cài đặt

Trước tiên, hãy tạo phương tiện cài đặt mà bạn sẽ sử dụng để cài đặt lại Windows 10. 

 1. Đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp trên thiết bị mà bạn muốn lưu vào thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hay ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc tải các tệp của bạn lên OneDrive.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài để sao lưu tệp, hãy đảm bảo thiết bị đó khác với thiết bị bạn sẽ dùng để tải phương tiện cài đặt Windows 10 xuống.

 2. Tải phương tiện cài đặt Windows 10 xuống thiết bị lưu trữ bên ngoài riêng có ít nhất 8GB dung lượng trống. Mọi nội dung trên ổ đĩa này sẽ bị xóa để hoàn tất việc tải xuống, vì vậy, hãy đảm bảo ổ đĩa này trống trước khi bạn tiếp tục. Cách thực hiện như sau:

  1. Trên PC đang hoạt động, hãy truy cập trang web tải xuống phần mềm Microsoft và chọn Tải xuống công cụ ngay.

  2. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở công cụ từ màn hình nền , sau đó chọn Có khi được hỏi liệu bạn có muốn cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi đối với thiết bị của mình hay không.

  3. Khi hướng dẫn Cài đặt Windows 10 xuất hiện, hãy chấp nhận các thỏa thuận và điều khoản cấp phép.

  4. Chọn Tạo phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB, DVD hoặc tệp ISO) cho một PC khác, sau đó chọn Tiếp theo.

  5. Chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu trúc (64 bit hoặc 32 bit), sau đó chọn Tiếp theo.

  6. Chọn Ổ đĩa flash USB, sau đó chọn Tiếp theo.

  7. Làm theo các bước để tạo phương tiện cài đặt, sau đó chọn Hoàn tất.

Sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 10

Kết nối phương tiện cài đặt mà bạn đã tạo với PC của mình và cài đặt lại Windows 10. 

 1. Mở File Explorer và chọn ổ đĩa bằng phương tiện cài đặt.

 2. Từ thư mục gốc của ổ đĩa, bấm đúp vào setup.exe, rồi chọn Có khi được hỏi liệu bạn có muốn cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi đối với thiết bị của mình không.

 3. Chọn Thay đổi để xác định nội dung cần giữ: Chọn một trong các tùy chọn sau, rồi chọn Tiếp theo:

  • Giữ các tệp và ứng dụng cá nhân – Tùy chọn này sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân, ứng dụng và cài đặt của bạn.

  • Chỉ giữ các tệp cá nhân – Tùy chọn này sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân và cài đặt của bạn, nhưng tất cả các ứng dụng của bạn sẽ bị xóa.

  • Không giữ nội dung nào – Tùy chọn này sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân, cài đặt và ứng dụng.

  Cảnh báo: Bạn không thể hoàn tác quá trình cài đặt lại Windows 10. Hãy nhớ sao lưu tệp trước nếu bạn chọn tùy chọn Không giữ lại nội dung nào.

 4. Để hoàn tất, hãy chọn Cài đặt để bắt đầu cài đặt lại Windows 10 trên PC của bạn.

PC của bạn có thể khởi động lại một vài lần trong quá trình cài đặt lại.

Cài đặt sạch Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Cảnh báo: 

 • Cài đặt sạch là một tùy chọn nâng cao để giúp bạn khởi động mới trên thiết bị của mình. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên làm theo các bước sau nếu bạn tự tin thực hiện các thay đổi này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

 • Thao tác này sẽ xóa tất cả các tệp cá nhân, ứng dụng và trình điều khiển bạn đã cài đặt, các ứng dụng và tùy chỉnh từ nhà sản xuất PC của bạn cũng như các thay đổi bạn đã thực hiện trong Cài đặt.

Tùy chọn này sẽ sử dụng một công cụ để tạo phương tiện cài đặt mà bạn có thể sử dụng để xóa hoàn toàn ổ đĩa và cài đặt bản sao Windows 10 mới. Tùy chọn này yêu cầu bạn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, và có thể thực hiện thêm một vài bước. Mặc dù vậy, tùy chọn này sẽ xóa mọi nội dung để cài đặt sạch nhất. Loại cài đặt sạch này sẽ xóa và tạo lại phân vùng hệ thống. Loại cài đặt này sẽ xóa tất cả tệp cá nhân trên thiết bị và phân vùng trên ổ đĩa cứng hiện đang được sử dụng cho ổ đĩa khôi phục.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị những việc sau:

 • Kết nối internet

 • Thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng bên ngoài phải có dung lượng trống ít nhất là 8GB

Tạo phương tiện cài đặt

Trước tiên, hãy tạo phương tiện cài đặt mà bạn sẽ sử dụng thực hiện cài đặt Windows 10 sạch. 

 1. Đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp trên thiết bị mà bạn muốn lưu vào thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hay ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc tải các tệp của bạn lên OneDrive.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài để sao lưu tệp, hãy đảm bảo thiết bị đó khác với thiết bị bạn sẽ dùng để tải phương tiện cài đặt Windows 10 xuống.

 2. Tải xuống Windows 10 phương tiện cài đặt này xuống thiết bị lưu trữ bên ngoài riêng có dung lượng 8GB. Mọi nội dung trên ổ đĩa này sẽ bị xóa để hoàn tất việc tải xuống, vì vậy, hãy đảm bảo ổ đĩa này trống trước khi bạn tiếp tục. Cách thực hiện như sau:

  1. Trên PC đang hoạt động, hãy truy cập trang web tải xuống phần mềm Microsoft và chọn Tải xuống công cụ ngay.

  2. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở công cụ từ màn hình nền , sau đó chọn Có khi được hỏi liệu bạn có muốn cho phép công cụ thực hiện thay đổi đối với thiết bị của mình hay không.

  3. Khi hướng dẫn Cài đặt Windows 10 xuất hiện, hãy chấp nhận các thỏa thuận và điều khoản cấp phép.

  4. Chọn Tạo phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB, DVD hoặc tệp ISO) từ một PC khác, sau đó chọn Tiếp theo.

  5. Chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu trúc (64 bit hoặc 32 bit).

  6. Làm theo các bước để tạo phương tiện cài đặt, sau đó chọn Hoàn tất.

Sử dụng phương tiện cài đặt để thực hiện cài đặt sạch

Kết nối phương tiện cài đặt mà bạn đã tạo với PC của mình và thực hiện cài đặt sạch Windows 10.  

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt Cài đặt > Cập & Bảo mật > Phục hồi .

  Mở cài đặt Phục hồi

 2. Trong Khởi động nâng cao, chọn Khởi động lại ngay.

 3. Chọn Sử dụng thiết bị, rồi chọn thiết bị tương ứng với thiết bị lưu trữ bên ngoài mà bạn đang sử dụng.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Sử dụng thiết bị, hãy truy cập vào trang web của nhà sản xuất thiết bị để biết chi tiết về cách khởi động từ ổ flash USB.

 4. Khi màn hình cài Windows đầu tiên xuất hiện, hãy chọn các tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Chọn Cài đặt ngay, rồi chọn hộp Tôi chấp nhận. Chọn Tiếp theo, rồi chọn Tùy chỉnh: Chỉ cài Windows (nâng cao). Thiết bị của bạn bây giờ sẽ hiển thị danh sách các ổ đĩa và phân vùng. Nếu nhiều ổ đĩa được hiển thị, bạn sẽ chỉ cần xóa tất cả các phân vùng khỏi đĩa mà bạn muốn cài đặt Windows.

 6. Tô sáng từng ổ đĩa/phân hoạch trong danh sách và chọn Xóa. Khi thông báo Cài đặt Windows xuất hiện, hãy chọn OK.

 7. Hoàn tất bước 5 cho mọi ổ đĩa trong danh sách ngoại trừ ổ đĩa cho biết Dung lượng Chưa được phân bổ. Khi bạn hoàn tất, chỉ Dung lượng Chưa được phân bổ ổ đĩa 0 sẽ duy trì.

 8. Chọn Tiếp theo.

 9. Màn hình Windows lập sẽ hiển thị cài đặt Windows. Khi cài đặt hoàn tất, thiết bị của bạn sẽ khởi động lại. Khi điều này xảy ra, thiết bị có thể cố khởi động lại từ thiết bị lưu trữ bên ngoài. Nếu màn hình Cài đặt Windows ban đầu yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ/bố cục bàn phím, hãy tháo ổ đĩa lưu trữ gắn ngoài ra khỏi thiết bị và chọn OK. Thao tác này sẽ khởi động lại thiết bị của bạn.

 10. Sau khi cài đặt hoàn tất và thiết bị của bạn đã khởi động lại, hãy chọn các tùy chọn và cài đặt bạn muốn cho thiết bị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×