Tính năng Tìm Thiết bị có thể giúp xác định vị trí thiết bị Windows 10 nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Để sử dụng tính năng này, hãy đăng nhập vào thiết bị bằng tài khoản Microsoft và đảm bảo bạn là người quản trị trên thiết bị đó. Tính năng này hoạt động khi bật vị trí cho thiết bị của bạn, ngay cả khi những người dùng khác trên thiết bị đã tắt cài đặt vị trí cho ứng dụng của họ. Vào mọi lúc bạn thử xác định vị trí của thiết bị, người dùng sử dụng thiết bị sẽ thấy thông báo trong khu vực thông báo. 

  • Cài đặt này hoạt động cho mọi thiết bị Windows, như PC, máy tính xách tay, Surface hoặc Bút Surface. Tính năng này cần được bật trước khi bạn có thể sử dụng.  

  • Bạn không thể sử dụng tính năng này bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học và tính năng này không hoạt động trên thiết bị iOS, thiết bị Android hoặc bảng điều khiển Xbox One. Sau đây là những việc cần làm nếu Xbox của bạn bị đánh cắp.

Bật Tìm thiết bị

Trong quá trình thiết lập thiết bị mới, bạn có thể chọn bật hoặc tắt cài đặt Tìm thiết bị. Nếu bạn tắt cài đặt này trong quá trình thiết lập và bây giờ muốn bật cài đặt này, hãy đảm bảo rằng thiết bị Windows của bạn được kết nối với Internet, có đủ pin để có thể gửi vị trí của thiết bị đó và bạn đã đăng nhập vào thiết bị bằng tài khoản Microsoft.

  1. Trên thiết bị của bạn mà bạn muốn thay đổi, chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Tìm thiết bị.

  2. Chọn Thay đổi cho thiết bị mà bạn muốn thay đổi. 

Tìm thiết bị Windows của bạn

  1. Đi tới https://account.microsoft.com/devices và đăng nhập. 

  2. Chọn tab Tìm thiết bị.

  3. Chọn thiết bị bạn muốn tìm, rồi chọn Tìm để xem bản đồ hiển thị vị trí thiết bị của bạn.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xác định vị trí thiết bị được chia sẻ nếu bạn có tài khoản người quản trị trên thiết bị đó. Trên thiết bị được chia sẻ, chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Tài khoản  > Thông tin của bạn  để xem bạn có phải là người quản trị hay không.

Khóa thiết bị Windows của bạn từ xa

  1. Khi bạn tìm thấy thiết bị của mình trên bản đồ, hãy chọn Khóa Tiếp theo.

  2. Sau khi khóa thiết bị, bạn có thể đặt lại mật khẩu để tăng cường bảo mật. Để biết thêm thông tin về mật khẩu, hãy xem Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×