Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu đang sử dụng thiết bị Windows 11, có thể bạn đã đăng nhập mà không sử dụng tài khoản Microsoft của mình. Khi làm theo các bước bên dưới, bạn có thể xem tài khoản mình đang dùng. Để đồng bộ cài đặt và giao dịch mua hàng trong Microsoft Store trên tất cả các thiết bị, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.  

  1. Chọn Bắt đầu cài > đặt tài > khoản của > Thông tin của bạn.

  2. Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để thay thế. Bạn sẽ chỉ thấy liên kết này khi đang sử dụng tài khoản cục bộ. Xin lưu ý rằng nếu bạn thấy thông báo Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ để thay thế, tức là bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft của mình.

  3. Làm theo lời nhắc để chuyển sang tài khoản Microsoft của bạn.

Nếu đang sử dụng thiết bị chạy Windows 10, bạn có thể đã đăng nhập mà không cần sử dụng tài khoản Microsoft của mình. Khi làm theo các bước bên dưới, bạn có thể xem tài khoản mình đang dùng. Để đồng bộ cài đặt và giao dịch mua hàng trong Microsoft Store trên tất cả các thiết bị, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.  

  1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > khoản > Thông tin của bạn(trong  một số phiên bản, cài đặt này có thể nằm trong Email & khoản).

  2. Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để thay thế. Bạn sẽ chỉ thấy liên kết này khi đang sử dụng tài khoản cục bộ. Xin lưu ý rằng nếu bạn thấy thông báo Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ để thay thế, tức là bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft của mình.

  3. Làm theo lời nhắc để chuyển sang tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×