Mục lục
×

Nếu đang sử dụng thiết bị Windows 11, có thể bạn đã đăng nhập mà không sử dụng tài khoản Microsoft của mình. Khi làm theo các bước bên dưới, bạn có thể xem tài khoản mình đang dùng. Để đồng bộ cài đặt và giao dịch mua hàng trong Microsoft Store trên tất cả các thiết bị, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.  

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > khoản > Thông tin của bạn.

  2. Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để thay thế. Bạn sẽ chỉ thấy liên kết này khi đang sử dụng tài khoản cục bộ. Xin lưu ý rằng nếu bạn thấy thông báo Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ để thay thế, tức là bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft của mình.

  3. Làm theo lời nhắc để chuyển sang tài khoản Microsoft của bạn.

Nếu đang sử dụng thiết bị chạy Windows 10, bạn có thể đã đăng nhập mà không cần sử dụng tài khoản Microsoft của mình. Khi làm theo các bước bên dưới, bạn có thể xem tài khoản mình đang dùng. Để đồng bộ cài đặt và giao dịch mua hàng trong Microsoft Store trên tất cả các thiết bị, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.  

  1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Tài Cài đặt > khoản > Thông tin của bạn(trong  một số phiên bản, cài đặt này có thể nằm trong Email & khoản).

  2. Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để thay thế. Bạn sẽ chỉ thấy liên kết này khi đang sử dụng tài khoản cục bộ. Xin lưu ý rằng nếu bạn thấy thông báo Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ để thay thế, tức là bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft của mình.

  3. Làm theo lời nhắc để chuyển sang tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×