Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nhận trợ giúp cách viết trong những lúc cần thiết nhất

Microsoft Editor là trợ lý viết thông minh giúp bạn viết tự tin hơn với trên 20 ngôn ngữ. 

Sử dụng Trình soạn thảo trong các tài liệu, thư và web

Khám phá Word

Cô gái với chiếc máy tính xách tay và những đám mây xung quanh

Thêm biểu tượng để tăng sự thu hút

Hãy thử tính năng "Tìm kiếm để chèn biểu tượng" để thêm biểu tượng vào tờ rơi, bản tin và các tài liệu khác.  

Thêm vào 3 bước đơn giản

Mẫu tham khảo dành cho Word

Bạn không có kỹ năng thiết kế?

Chúng tôi có hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình. 

Duyệt Word mẫu

Minh họa một tài liệu trong Word

Tạo & cộng tác

Tìm hiểu cách chia sẻ tài liệu với người khác và cộng tác để làm nổi bật tài liệu. 

Đào tạo một phút 

Minh họa người phụ nữ với máy tính xách tay và hộp thoại

Hỗ trợ cho Word 2010 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

Cô gái với chiếc máy tính xách tay và những đám mây xung quanh

Thêm biểu tượng để tăng sự thu hút

Hãy thử tính năng "Tìm kiếm để chèn biểu tượng" để thêm biểu tượng vào tờ rơi, bản tin và các tài liệu khác.  

Thêm vào 3 bước đơn giản

Mẫu tham khảo dành cho Word

Bạn không có kỹ năng thiết kế?

Chúng tôi có hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình. 

Duyệt mẫu Word

Minh họa một tài liệu trong Word

Tạo & cộng tác

Tìm hiểu cách chia sẻ tài liệu với người khác và cộng tác để làm nổi bật tài liệu. 

Đào tạo một phút 

Minh họa người phụ nữ với máy tính xách tay và hộp thoại

Hỗ trợ cho Word 2013 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

Giới thiệu Microsoft 365

Bộ sưu tập các ứng dụng năng suất mạnh mẽ bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sắp xếp cuộc sống, tăng khả năng sáng tạo của bạn và bảo vệ những nội dung quan trọng.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

Trình soạn thảo Microsoft