Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Khám phá Word

Cô gái với chiếc máy tính xách tay và những đám mây xung quanh

Thêm biểu tượng để tăng sự thu hút

Hãy thử tính năng "Tìm kiếm để chèn biểu tượng" để thêm biểu tượng vào tờ rơi, bản tin và các tài liệu khác.  

Thêm vào 3 bước đơn giản 

Mẫu tham khảo dành cho Word

Bạn không có kỹ năng thiết kế?

Chúng tôi có hàng ngàn mẫu để bạn bắt đầu dự án tiếp theo. 

Duyệt qua các mẫu

Minh họa một tài liệu trong Word

Tạo & cộng tác

Tìm hiểu cách chia sẻ tài liệu với người khác và cộng tác để làm nổi bật tài liệu. 

Đào tạo một phút 

Minh họa người phụ nữ với máy tính xách tay và hộp thoại

Hỗ trợ cho Word 2010 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

Giới thiệu Microsoft 365

Bộ sưu tập các ứng dụng năng suất mạnh mẽ bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sắp xếp cuộc sống, tăng khả năng sáng tạo của bạn và bảo vệ những nội dung quan trọng.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

Trình soạn thảo Microsoft
Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả