Диаграми

Създаване на диаграма от началото до края

Създаване на диаграма от началото до края

Диаграмите ви помагат да визуализирате данните си по начин, който създава максимално въздействие върху аудиторията ви. Научете как да създадете диаграма и да добавите линия на тренда.

Снимка на устройство Surface Book

Създаване на диаграма

 1. Изберете данни за диаграмата.

 2. Изберете Вмъкване > Препоръчвани диаграми.

 3. Изберете диаграма в раздела Препоръчвани диаграми, за да прегледате диаграмата.

  Забележка: Можете да изберете данните за диаграмата и да натиснете ALT+F1, за да създадете диаграма веднага, но е възможно това да не е най-добрата диаграма за данните. Ако не виждате диаграма, която ви харесва, изберете раздела Всички диаграми, за да видите всички типове диаграми.

 4. Изберете диаграма.

 5. Изберете OK.

Добавяне на линия на тренда

 1. Изберете диаграма.

 2. Изберете Проектиране > Добавяне на елемент на диаграма.

 3. Изберете Линия на тенденцията и след това изберете желания тип на линията на тренда, като например Линейна, Експоненциална, Линейна прогноза или Подвижна средна стойност.

Забележка: Част от съдържанието в тази тема може да не е приложимо за някои езици.

Диаграмите показват данните в графичен формат, който може да помогне на вас и на аудиторията ви да визуализирате връзките между данните. Когато създавате диаграма, можете да избирате от много типове диаграми (например колонна диаграма с наслагване или 3D кръгова диаграма с отделени сегменти). След като създадете диаграма, можете да я персонализирате чрез прилагане на бързи оформления или стилове.

Диаграмите съдържат няколко елемента, като например заглавие, етикети на осите, легенда и линии на мрежата. Можете да скриете или покажете тези елементи, а можете също така да промените местоположението и форматирането им.

Диаграма на Office с изнесени означения

Изнесено означение 1 заглавие на диаграма

Изнесено означение 2 чертожна област

Изнесено означение 3 легенда

Изнесено означение 4 заглавия на осите

Изнесено означение 5 етикети на осите

Изнесено означение 6 отметки

Изнесено означение 7 линии на мрежата

Можете да създадете диаграма в Excel, Word и PowerPoint. Данните на диаграмата обаче се въвеждат и записват в работен лист на Excel. Ако вмъкнете диаграма в Word или PowerPoint, в Excel се отваря нов лист. Когато запишете документ на Word или презентация на PowerPoint, която съдържа диаграма, базовите данни за диаграмата на Excel автоматично се записват в документа на Word или презентацията на PowerPoint.

Забележка: Галерията с работни книги на Excel замества бившия съветник за диаграми. По подразбиране галерията с работни книги на Excel се отваря, когато отворите Excel. От галерията можете да преглеждате шаблони и да създадете нова работна книга, базирана на един от тях. Ако не виждате в галерията с работни книги на Excel, в менюто Файл щракнете върху Създай от шаблон.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху стрелката до Диаграма.

  Щракнете върху раздела "Вмъкване", след което щракнете върху "Диаграма"

 3. Щракнете върху тип диаграма и след това щракнете двукратно върху диаграмата, която искате да добавите.

  Когато вмъквате диаграма в Word или PowerPoint, се отваря работен лист на Excel, който съдържа таблица с примерни данни.

 4. В Excel заместете примерните данни с данните, които искате да изчертаете в диаграмата. Ако вече имате вашите данни в друга таблица, можете да копирате данните от тази таблица и да ги поставите върху примерните данни. Вижте таблицата по-долу за указания как да подредите данните според типа на диаграмата си.

  За този тип диаграма

  Подредете данните

  Площна, стълбовидна, колонна, пръстеновидна, линейна, радарна или повърхнинна диаграма

  В колони или редове, като в следващите примери:

  Серия 1

  Серия 2

  Категория А

  10

  12

  Категория Б

  11

  14

  Категория В

  9

  15

  или

  Категория А

  Категория Б

  Серия 1

  10

  11

  Серия 2

  12

  14

  Мехурчеста диаграма

  В колони, поставяйки x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности и стойностите за размерите на мехурчетата в съседните колони, например, като в следващите примери:

  Стойности по X

  Стойности по Y 1

  Размер 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Кръгова диаграма

  В една колона или ред за данните и в една колона или ред за етикетите на данни, като в следващите примери:

  Продажби

  1-во трим.

  25

  2-ро трим.

  30

  3-то трим.

  45

  или

  1-во трим.

  2-ро трим.

  3-то трим.

  Продажби

  25

  30

  45

  Борсова диаграма

  В колони или редове със следната подредба, използвайки имена или дати за етикети, като в следващите примери:

  Отваряне

  Високо

  Ниско

  Затваряне

  5.1.02 г.

  44

  55

  11

  25

  6.1.02 г.

  25

  57

  12

  38

  или

  5.1.02 г.

  6.1.02 г.

  Отваряне

  44

  25

  Високо

  55

  57

  Ниско

  11

  12

  Затваряне

  25

  38

  XY (точкова) диаграма

  В колони, като се поставят x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности в съседните колони, като в следващите примери:

  Стойности по X

  Стойности по Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  или

  Стойности по X

  0,7

  1,8

  2,6

  Стойности по Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 6. За да видите резултатите от промените си, превключете обратно на Word или PowerPoint.

  Забележка: Когато затворите документа на Word или презентацията на PowerPoint, която съдържа диаграмата, таблицата с данни за диаграмата в Excel се затваря автоматично.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата. Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. Щракнете върху раздела Проектиране на диаграма и след това щракнете върху Превключване на редове/колони.

  Щракнете върху раздела "Проектиране на диаграма" и след това щракнете върху "Превключване на редове/колони"

  Ако опцията "Превключване на редове/колони" не е налична

  Опцията "Превключване на редове/колони" е налична само когато таблицата с данни за диаграмата в Excel е отворена и само за определени типове диаграми. Можете също да редактирате данните, като щракнете върху диаграмата и след това редактирате работния лист в Excel.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. Щракнете върху раздела Проектиране на диаграма и след това върху Бързо оформление.

  Щракнете върху раздела "Проектиране на диаграма" и върху "Бързо оформление"

 4. Щракнете върху желаното оформление.

  За да отмените веднага бързо оформление, което сте приложили, натиснете COMMAND + Z.

Стиловете на диаграма са набор от допълнителни цветове и ефекти, които можете да приложите към диаграмата си. Когато изберете стил на диаграма, вашите промени засягат цялата диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. Щракнете върху раздела Проектиране на диаграма и след това върху желания стил.

  Щракнете върху раздела "Проектиране на диаграма" и след това щракнете върху стил на диаграма

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

  За да отмените веднага стил, който сте приложили, натиснете COMMAND + Z.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма.

  Щракнете върху раздела "Проектиране на диаграма" и след това щракнете върху "Добавяне на елемент на диаграма"

 4. Щракнете върху Заглавие на диаграмата, за да изберете опции за форматиране на заглавието, и след това се върнете към диаграмата, за да въведете заглавие в полето Заглавие на диаграмата.

Вж. също

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Типове диаграми

Можете да създадете диаграма в Excel, Word и PowerPoint. Данните на диаграмата обаче се въвеждат и записват в работен лист на Excel. Ако вмъкнете диаграма в Word или PowerPoint, в Excel се отваря нов лист. Когато запишете документ на Word или презентация на PowerPoint, която съдържа диаграма, базовите данни за диаграмата на Excel автоматично се записват в документа на Word или презентацията на PowerPoint.

Забележка: Галерията с работни книги на Excel замества бившия съветник за диаграми. По подразбиране галерията с работни книги на Excel се отваря, когато отворите Excel. От галерията можете да преглеждате шаблони и да създадете нова работна книга, базирана на един от тях. Ако не виждате в галерията с работни книги на Excel, в менюто Файл щракнете върху Създай от шаблон.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В раздела Диаграми, под Вмъкване на диаграма щракнете върху тип диаграма и след това върху диаграмата, която искате да добавите.

  Раздел "Диаграми", група "Вмъкване на диаграма"

  Когато вмъквате диаграма в Word или PowerPoint, се отваря лист на Excel, който съдържа таблица с примерни данни.

 3. В Excel заместете примерните данни с данните, които искате да изчертаете в диаграмата. Ако вече имате вашите данни в друга таблица, можете да копирате данните от тази таблица и да ги поставите върху примерните данни. Вижте таблицата по-долу за указания как да подредите данните според типа на диаграмата си.

  За този тип диаграма

  Подредете данните

  Площна, стълбовидна, колонна, пръстеновидна, линейна, радарна или повърхнинна диаграма

  В колони или редове, като в следващите примери:

  Серия 1

  Серия 2

  Категория А

  10

  12

  Категория Б

  11

  14

  Категория В

  9

  15

  или

  Категория А

  Категория Б

  Серия 1

  10

  11

  Серия 2

  12

  14

  Мехурчеста диаграма

  В колони, поставяйки x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности и стойностите за размерите на мехурчетата в съседните колони, например, като в следващите примери:

  Стойности по X

  Стойности по Y 1

  Размер 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Кръгова диаграма

  В една колона или ред за данните и в една колона или ред за етикетите на данни, като в следващите примери:

  Продажби

  1-во трим.

  25

  2-ро трим.

  30

  3-то трим.

  45

  или

  1-во трим.

  2-ро трим.

  3-то трим.

  Продажби

  25

  30

  45

  Борсова диаграма

  В колони или редове със следната подредба, използвайки имена или дати за етикети, като в следващите примери:

  Отваряне

  Високо

  Ниско

  Затваряне

  5.1.02 г.

  44

  55

  11

  25

  6.1.02 г.

  25

  57

  12

  38

  или

  5.1.02 г.

  6.1.02 г.

  Отваряне

  44

  25

  Високо

  55

  57

  Ниско

  11

  12

  Затваряне

  25

  38

  XY (точкова) диаграма

  В колони, като се поставят x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности в съседните колони, като в следващите примери:

  Стойности по X

  Стойности по Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  или

  Стойности по X

  0,7

  1,8

  2,6

  Стойности по Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 5. За да видите резултатите от промените си, превключете обратно на Word или PowerPoint.

  Забележка: Когато затворите документа на Word или презентацията на PowerPoint, която съдържа диаграмата, таблицата с данни за диаграмата в Excel се затваря автоматично.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху Начертаване на серии по ред Начертаване на серии по ред или Начертаване на серии по колона Начертаване на серии по колона .

  Раздел "Диаграми", група "Данни"

  Ако опцията "Превключване на начертаното" не е налична

  Опцията "Превключване на начертаното" е налична само когато таблицата с данни за диаграмата в Excel е отворена и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel. Раздел "Диаграми", група "Данни"

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Диаграми, под Бързи оформления на диаграми щракнете върху желаното от вас оформление.

  Раздел "Диаграми", група "Бързи оформления"

  За да видите още оформления, посочете оформление и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

  За да отмените веднага бързо оформление, което сте приложили, натиснете COMMAND + Z.

Стиловете на диаграма са набор от допълнителни цветове и ефекти, които можете да приложите към диаграмата си. Когато изберете стил на диаграма, вашите промени засягат цялата диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Диаграми, под Стилове на диаграми щракнете върху желания от вас стил.

  Раздел "Диаграми", група "Стилове на диаграми"

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

  За да отмените веднага стил, който сте приложили, натиснете COMMAND + Z.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под Етикети щракнете върху Заглавие на диаграмата и след това щракнете върху това, което искате.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 4. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и въведете заглавие за диаграмата.

Вж. също

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Налични типове диаграми в Office

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×