Формули и функции

Функции за дата и час

Изчисляване на текущата дата с функцията TODAY

Създаване на дата с помощта на функцията DATE

Форматиране на дата по желания от вас начин

Идентифициране на деня от седмицата с WEEKDAY

Преброяване на работните дни с NETWORKDAYS

Определяне на дата на завършване с WORKDAY 

Създаване на таблица за разликите в дати/часове с DATEDIF 

Вмъкване на текущата дата и час в клетка

Събиране или изваждане на дати

Събиране или изваждане на часове

Изчисляване на разликата между две дати

Изчисляване на разликата между два часа

Преобразуване на времена

Всички функции за дата и час

Текстови функции

Създаване на текстов низ и форматиране с функцията TEXT

Извличане на най-левите знаци от текстова стойност с LEFT, LEFTB 

Извличане на най-десните знаци от текстова стойност с функциите RIGHT, RIGHTB

Премахване на излишен интервал с TRIM

Използване на CONCATENATE с функции

Обединяване на текст от множество диапазони и/или низове с CONCAT (Excel 2016)

Намиране на текстов низ (с различаване на малки и главни букви) в друг низ с функциите FIND, FINDB

Намиране на текстов низ в друг низ с функциите SEARCH, SEARCHB

Преброяване на знаците в клетки

Комбиниране на текст и числа

Всички текстови функции

Статистически функции 

Намиране на средната стойност с MEDIAN

Подреждане на данни без сортиране с RANK

Връщане на най-голямата стойност в набор от данни с LARGE

Връщане на най-малката стойност в набор от данни със SMALL

Табулирате празни клетки с COUNTBLANK 

Определяне на честотно разпределение с FREQUENCY 

Извършване на анализ чрез регресионни техники с TREND

GROWTH функция

Всички статистически функции

Математически функции 

Закръгляване на число до желания брой цифри след десетичния знак 

Намиране на остатъка с MOD

Създаване на генератори на случайни числа с RAND

Генериране на случайно число между числа, които сте задали с RANDBETWEEN

Конвертиране на стойност от една измервателна система в друга с CONVERT 

SUBTOTAL функция

ROUND функция

Закръгляване на число

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×