Změna rozložení klávesnice

Windows 8.1

Přidání jazyka
Stažení a instalace jazykové sady
Nastavení jazyka jako primárního
Přidání rozložení klávesnice nebo metody zadávání znaků pro jazyk
Přepnutí mezi rozloženími klávesnice nebo metodami zadávání znaků
Změna výchozího rozložení klávesnice nebo metody zadávání znaků

Windows 7

Instalace nebo změna jazyka zobrazení

Jazyk, který se ve Windows používá k zobrazení textu v průvodcích, dialozích, nabídkách a jiných prvcích uživatelského rozhraní, můžete změnit. Některé jazyky zobrazení se instalují standardně, zatímco jiné vyžadují instalaci dodatečných jazykových souborů.

Instalace jazyka zobrazení
Změna jazyka zobrazení

Změna rozložení klávesnice

Změna rozložení klávesnice
Změna rozložení klávesnice na úvodní obrazovce

Vlastnosti

ID článku: 17424 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Windows 7, Windows 8.1

Váš názor