Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Možná jste začali Microsoft 365 používat s plánem pro domácnosti, jako je třeba Microsoft 365 pro rodiny nebo Microsoft 365 pro jednotlivce, a teď jste začali doma podnikat. Nebo možná jste domácí uživatel, ale vaše potřeby se změnily. Bez ohledu na vaše důvody se v tomto článku dozvíte, jak přejít z předplatného Microsoft 365 pro rodiny na předplatné pro firmy.

Než se pustíte do práce, vysvětlíme si některé z hlavních rozdílů mezi předplatnými Microsoft 365 pro rodiny a Microsoft 365 Apps pro firmy.

Plány pro domácnosti

Plány pro firmy

Licencováno pro domácí použití

Licencováno pro obchodní použití

Microsoft 365 pro jednotlivce může používat jenom 1 osoba

Office 365 pro domácnosti může používat až šest osob

Můžete si koupit uživatelské licence pro 1 až 300 uživatelů a uživatele přidávat a odebírat podle vašich měnících se potřeb.

Uživatelé se přihlašují pomocí účtu Microsoft, jako je například jana@live.com nebo david@outlook.com.

Uživatelé se přihlašují pomocí ID uživatele, označovaného taky jako pracovní nebo školní účet.

K e-mailu se přistupuje přes účet Microsoft.

E-mail je uložený v Microsoft 365 a přistupuje se k němu přes školní nebo pracovní účet Microsoft 365.

Soubory jsou uložené na OneDrivu, který je přidružený k účtu Microsoft uživatele.

Soubory jsou uložené na OneDrivu pro firmy, ke kterému je přidružený pracovní nebo školní účet, kterým se uživatel přihlašuje k Office 365 pro firmy.

Jelikož se OneDrivové soubory a e-maily ukládají u předplatných Microsoft 365 pro domácnosti a Microsoft 365 pro firmy jinam, měli byste asi některé své e-maily a soubory uložené na OneDrivu převést na předplatné Microsoft 365 pro firmy, které jste si vybrali.

Na finanční náhradu máte nárok v těchto případech:

 • Pokud jste si v uplynulých 30 dnech koupili roční předplatné.

—nebo—

 • Pokud jste si koupili měsíční předplatné a zrušili jste ho do 30 dnů od posledního data prodloužení platnosti.

Poznámka: Pokud jste si předplatné Microsoft 365 koupili prostřednictvím jiného prodejce (například Apple nebo Best Buy), obracejte se ohledně správy předplatného a fakturace přímo na ně.

Prvním krokem je zakoupení takového plánu Office 365 pro firmy, který nejlépe vyhovuje požadavkům vaší organizace. Při výběru plánu pro firmy budete muset zvážit několik aspektů.

Chcete mít úplné aplikace Office ke stažení?    Pokud chcete, aby vaši uživatelé měli desktopovou verzi Office, kterou mohou používat i v případě, že nebudou připojení k internetu, ujistěte se, že vybíráte plán obsahující desktopovou verzi Office.

Tipy: 

 • Jaké plány umožňují stáhnout plnohodnotné verze aplikací Office? Microsoft 365 Apps pro podniky, Microsoft 365 Business Standard a plány E1, E3 a E5 předplatného Office 365 Enterprise E1.

 • Jaké plány neumožňují stáhnout plnohodnotné verze aplikací Office? Plány Microsoft 365 Business Basic a Office 365 Enterprise E1. Tyto plány zahrnují jenom aplikace Office Online.

Chcete, aby každý uživatel ve vaší organizaci měl e-mail podnikové úrovně?    Pokud chcete, aby vaši uživatelé měli e-mail podnikové úrovně, kalendář a kontakty se složkou doručené pošty o velikosti 50 GB pro jednoho uživatele, zvolte plán pro firmy, který obsahuje e-mail.

Tipy: 

 • Jaké plány zahrnují firemní e-mail? Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Office 365 Enterprise E1, plány E3 a E5.

 • Jaké plány nezahrnují firemní e-mail? Microsoft 365 Apps pro firmy a Microsoft 365 Apps pro podniky.

Jste připravení k nákupu?    Přejděte na web products.office.com a zvolte si předplatné pro firmy. Při koupi předplatného se zobrazí výzva k zadání počtu požadovaných uživatelských licencí. Celý pozdější proces migrace se zjednoduší, když při nákupu nového předplatného koupíte uživatelskou licenci sobě i všem svým uživatelům.

Dalším krokem po zakoupení nového předplatného Office 365 pro firmy je vytvoření uživatelského účtu pro každého uživatele, třeba david@contoso.onmicrosoft.com nebo david@contoso.com. Pokud jste koupili uživatelskou licenci pro sebe i pro všechny vaše uživatele při zakoupení předplatného, uživatelské licence se uživatelům automaticky přiřadí při vytvoření jejich uživatelských účtů.

Pokud chcete zjistit, jak vytvořit uživatelské účty v Microsoft 365 pro firmy, přečtěte si téma Přidávání jednotlivých uživatelů do Microsoftu 365 – nápověda pro správce. Další informace o uživatelských licencích najdete v tématu Správa licencí.

Vaši uživatelé můžou použít aplikaci Microsoft Outlook, která je součástí přdplatného Office 365 pro domácnosti, a uložit si e-maily, kalendář, úkoly a kontakty do datového souboru aplikace Outlook (PST).

Tip: Postup uvedený v této části nemůžete provést pomocí Outlook Web Appu. Každý uživatel, který chce migrovat své informace z Outlooku, musí použít úplnou aplikaci Microsoft Outlook ke stažení, která se dá nainstalovat z předplatného Microsoft 365 pro domácnosti.

K úplné aplikaci Outlook ke stažení budou mít uživatelé přístup až do zrušení předplatného Microsoft 365 pro domácnosti. Po zrušení předplatného Microsoft 365 pro domácnosti můžou aplikace Microsoftu, které si uživatelé dřív stáhli, přejít do režimu omezené funkčnosti, pokud vámi zvolené předplatné Microsoft 365 pro firmy neobsahuje úplné aplikace Microsoftu.

Požádejte každého uživatele, aby provedl následující kroky v uvedeném pořadí.

Export informací z Outlooku do datového souboru Outlooku

Abyste mohli vytvořit datový soubor aplikace Outlook (PST), musí už být účet, ze kterého chcete informace Outlooku exportovat, přidaný do desktopové verze Outlooku. Informace o tom, jak přidat účet do Outlooku 2013 nebo novějšího, najdete v článku Nastavení e-mailu v Outlooku (pro Windows) nebo Nastavení e-mailu v Outlooku pro Mac 2011.

Požádejte každého uživatele, aby provedl kroky v tématu Export nebo zálohování e-mailů, kontaktů a kalendáře do souboru .pst Outlooku.

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku

Každý uživatel si musí nastavit svůj nový e-mailový účet, který je součástí předplatného Office 365 pro firmy. K tomuto účelu bude potřebovat adresu svého nového e-mailového účtu. E-mailový účet každého uživatele je shodný s jeho uživatelským jménem, které používá pro přihlášení k Office 365 pro firmy. Bude vypadat podobně jako jana@contoso.onmicrosoft.com nebo david@contoso.com.

Požádejte každého uživatele, aby si přidal svůj e-mailový účet do Outlooku. Postup najdete v článku Nastavení e-mailu v Outlooku (pro Windows) nebo Nastavení e-mailu v Outlooku pro Mac 2011.

Přístup k informacím Outlooku

Po vytvoření souboru PST můžete v Outlooku udělat jednu nebo obě následující akce:

 • Importujte informace ze souboru PST do jiného e-mailového účtu. Tím se sloučí e-maily, kalendář, úkoly a kontakty uložené v souboru PST s e-mailovým účtem Office 365 pro firmy.

  Pokud chcete importovat informace uložené v souboru PST do e-mailového účtu Office 365 pro firmy, je nutné, aby každý uživatel dokončil kroky v části Import e-mailů, kontaktů a kalendáře z outlookového souboru .pst.

  --a/nebo--

 • Otevřete soubor PST, abyste získali přístup k e-mailu. Tato možnost poskytuje přístup k e-mailu v souboru PST bez sloučení e-mailu s e-mailovým účtem Office 365 pro firmy. Tuto možnost můžete použít ke zkopírování požadovaných e-mailů ze souboru PST.

  Tip: Pokud používáte Mac, použijte místo následujícího postupu kroky uvedené v tématu Export položek do archivního souboru Outlooku pro Mac.

  Pokud chcete získat jen přístup k e-mailům, které jsou v souboru PST, postupujte takto. E-maily uložené v souboru PST se po otevření souboru PST zobrazí v levém navigačním panelu v Outlooku. Odsud můžete e-maily otevřít nebo je přetáhnout do existujících složek Outlooku.

  Poznámka: Následující postup předpokládá, že máte Outlook 2013 nebo vyšší. Pokud máte starší verzi Outlooku, postupujte podle pokynů v tématu Otevření, změna nebo zavření datových souborů aplikace Outlook.

 1. V Outlooku 2013 nebo novějším vyberte Soubor > Otevřít a exportovat > Otevřít datový soubor aplikace Outlook.

  Jak otevřít soubor PST a zobrazit v něm e-maily.
 2. Přejděte k souboru PST, který jste předtím vytvořili, a pak vyberte OK.

  Tip: Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte heslo, které jste přiřadili k souboru PST.

  Soubor PST se zobrazí na levém navigačním panelu Outlooku.

Všechny plány Office 365 pro firmy zahrnují OneDrive pro firmy, který poskytuje každému uživateli 1 TB online úložiště souborů. Provedeme vás postupem migrace souborů z úložiště souborů OneDrivu, které je přidružené k účtu Microsoft, do OneDrivu pro firmy, který je součástí předplatného Office 365 pro firmy.

Požádejte každého uživatele, aby provedl následující kroky v uvedeném pořadí.

Poznámka: Uživatelé musí mít dostatečné volné místo na pevných discích svých počítačů, aby mohli dočasně uložit kopie online souborů, které chtějí migrovat.

Kopírování dat z OneDrivu

 1. Na pevném disku vytvořte dočasnou složku, abyste mohli dočasně uložit soubory, které chcete migrovat do Office 365 pro firmy.

 2. Přejděte na https://onedrive.live.com/ a přihlaste se pomocí účtu Microsoft, který používáte pro přístup k předplatnému Microsoft 365 pro domácnosti.

 3. Zkopírujte soubory, které chcete používat s Office 365 pro firmy, do místní složky vytvořené v kroku 1.

  Tip: Pokud složku stáhnete, OneDrive uloží obsah složky do souboru ZIP. Pokud jste složku stáhli do souboru ZIP, ujistěte se, že jsou soubory před nahráním do Office 365 pro firmy rozbalené.

Importování OneDrivových souborů do Office 365 pro firmy

 1. Přejděte na admin.microsoft.com a přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla (například jana@contoso.onmicrosoft.com).

 2. V levém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací a zvolte OneDrive.

  Tip: Při prvním otevření OneDrivu pro firmy musíte OneDrive nastavit. Na stránce Vítá vás OneDrive pro firmy zvolte Další. Po nastavení OneDrivu vyberte Váš OneDrive je připravený.

 3. Přejdete do prázdné složky OneDrivu. Pokud chcete vytvořit podsložky, vyberte Nový > Složka.

  Vytvoření nové složky na OneDrivu pro firmy.
 4. Soubory z pevného disku, kam jste zkopírovali své soubory OneDrivu, zkopírujete výběrem možnosti Nahrát.

  Nahrání souborů na OneDrive pro firmy.

  Poznámky: 

  • Jednotlivé soubory a skupiny souborů (například všechny soubory v určité složce) můžete nahrát najednou. Do OneDrivu pro firmy ale nemůžete zkopírovat složku. Místo toho budete muset požadovanou strukturu složek na OneDrivu pro firmy vytvořit.

  • Pokud chcete zkopírovat soubory do složky, kterou jste vytvořili v kroku 4, otevřete ji před nahráním souborů. V opačném případě se soubory nahrají do kořenové složky. Po nahrání můžete soubory mezi složkami OneDrivu pro firmy přesunovat.

Teď, když mají vaši uživatelé nové předplatné Office 365 pro firmy, můžete zrušit předplatné od Microsoftu nebo vypnout jeho opakovanou fakturaci.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×