Některé modely Surface Pro X, Surface Pro 7+ a Surface Go 2 se mohou připojit k mobilní datové síti. Pokud se nemůžete připojit k mobilní síti nebo nedokážete zůstat připojení, tady je pár věcí, které můžete vyzkoušet podle toho, jaký problém máte. Vyberte libovolný nadpis níže a zobrazí se další informace:

Pokud se nemůžete připojit k mobilním datům nebo sdílet připojení, zkuste nejprve nainstalovat nejnovější ovladače ze služby Windows Update. Sdílení připojení přes mobilní data vyžaduje ovladače Wi-Fi, které pracují s technologií Wi-Fi Direct.

Když jsou dostupné aktualizace, automaticky se nainstalují na zařízení Surface při připojení k síti Wi-Fi. Přes připojení účtovaná podle objemu dat, jako je připojení přes mobilní data, se instalují pouze aktualizace s vysokou prioritou.

Aktualizace můžete vyhledat také ručně. Tady je postup:

 1. Připojte svoje zařízení Surface k síti Wi-Fi, pokud ještě není připojené. Další informace najdete v článku Připojení zařízení Surface k bezdrátové síti.

 2. Přejděte na Start > Nastavení> Windows Update.

 3. Vyberte Vyhledat aktualizace.
  Pokud jsou aktualizace dostupné, nainstalují se automaticky. Po instalaci aktualizací může být nutné zařízení Surface restartovat.

Pokud máte stále problémy, podívejte se na níže uvedená řešení.

Pokud jste právě vložili SIM kartu, počkejte alespoň 30 sekund, abyste zjistili, jestli ji zařízení Surface rozpozná. Pokud se zpráva stále zobrazuje, vyjměte přihrádku na SIM kartu a zkontrolujte, jestli je karta správně vložená do přihrádky. Tady je postup:

 1. Vypněte zařízení Surface.

 2. Vyjměte přihrádku na SIM kartu. Nedotýkejte se kovové části SIM karty.
  Informace o zařízení Surface Go 2, Surface Pro 7+ a Surface Pro X najdete v článku Vložení SIM karty do zařízení Surface.

 3. Vyměňte SIM kartu v přihrádce a zarovnejte drážky na kartě a přihrádce.

 4. Vraťte přihrádku na SIM kartu stranou s logem směrem k sobě a lehce ji zatlačte do zařízení Surface.

 5. Zapněte zařízení Surface.

Pokud zařízení Surface stále nerozpoznává SIM kartu, zkuste použít jinou datovou SIM kartu, abyste zjistili, jestli ji zařízení Surface rozpozná. Pokud vaše zařízení Surface rozpozná novou kartu, problémem je pravděpodobně druhá SIM karta. Pokud potřebujete vyměnit svoji SIM kartu, kontaktujte svého mobilního operátora.

Pokud surface nerozpozná ani jednu sim kartu, kontaktujte nás.

Pokud není mobilní síť uvedená v seznamu, když Nastavení > network & internet, může být váš mobilní modem Surface pro mobilní data (4G LTE) zakázaný.

Nejdřív se ujistěte, že máte nainstalované všechny nejnovější aktualizace pro Windows. Pokud mobilní síť není pořád uvedená jako možnost, vypněte Surface a odeberte a nahraďte zásobník SIM karty.

Pokud v aplikaci Nastavení > Network & internetstále nevidíte mobilní síť, můžete pomocí Správce zařízení zkontrolovat modem na zařízení Surface. Tady je postup:

 1. Přejděte na Start, zadejte správce zařízení a ve výsledcích hledání vyberte Správce zařízení.

 2. Výběrem šipky vedle položky Síťové adaptéry rozbalte seznam adaptérů a zkontrolujte, jestli je v seznamu mobilní zařízení Surface, například mobilní širokopásmové zařízení s modemem Snapdragon x24 LTE na zařízeních Surface Pro X nebo Surface Mobile Broadband na Surface Pro 7+. 

Pokud mobilní síť stále nevidíte,kontaktujte nás.

Pokud nastavujete zařízení Surface poprvé a nevidíte na obrazovce bezdrátových sítí mobilního operátora jako možnost, připojte se k síti Wi-Fi a dokončete nastavení. Po nastavení zařízení Surface se budete moct připojit k mobilním datům. Další informace o tom, jak se připojit k Wi-Fi, najdete v Připojení Wi-Fi v Windows.

Pokud jste už surface nastavili a nevidíte v seznamu mobilního operátora, přejděte na Start > Nastavení > Network & internet>Cellulara podívejte se, jestli jsou mobilní data vypnutá. Pokud se mobilní data v zařízení Surface nezapnou, přečtěte si část „Mobilní data nelze zapnout“ níže.

Pokud tuto možnost stále nevidíte, zkuste vyjmout a znovu vložit SIM kartu.

 1. Vypněte zařízení Surface.

 2. Vyjměte přihrádku na SIM kartu. Nedotýkejte se kovové části SIM karty.
  Informace o zařízení Surface Go 2, Surface Pro 7+ a Surface Pro X najdete v článku Vložení SIM karty do zařízení Surface.

 3. Vyměňte SIM kartu v přihrádce a zarovnejte drážky na kartě a přihrádce.

 4. Vraťte přihrádku na SIM kartu stranou s logem směrem k sobě a lehce ji zatlačte do zařízení Surface.

 5. Zapněte zařízení Surface.

Pokud stále nevidíte svého mobilního operátora v části Mobilní síť, budete pravděpodobně potřebovat novou SIM kartu. O výměnu karty požádejte svého mobilního operátora.

Pokud nemůžete zapnout mobilní data, zkontrolujte, jestli nepoužíváte režim v letadle. Postup:

 1. Přejděte na Starta vyberte Nastavení > network & internet> v letadle.

 2. Zaškrtněte přepínač vedle režimu v letadlea pokud je v části On (Zapnout), přesuňte ho na Vypnuto.

Pokud je režim v letadle vypnutý a stále nemůžete zapnout mobilní data, zkuste vyjmout SIM kartu, zkontrolovat, jestli není poškozená, a znovu ji vložit.

 1. Vypněte zařízení Surface.

 2. Vyjměte přihrádku na SIM kartu a zkontrolujte, jestli není poškozená, ale nedotýkejte se kovové části karty.

 3. Vyměňte SIM kartu v přihrádce a zarovnejte drážky na kartě a přihrádce.

 4. Vraťte přihrádku na SIM kartu stranou s logem směrem k sobě a lehce ji zatlačte do zařízení Surface.

 5. Zapněte zařízení Surface.

 6. Zkuste zapnout mobilní data.

Pokud je SIM karta poškozená, obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o její výměnu. Pokud dostanete náhradní SIM kartu a pořád se nemůžete připojit k mobilním datům, kontaktujte nás.

Pokud máte omezené nebo žádné připojení, můžete být mimo dosah mobilního operátora. Pokud to chcete zjistit, podívejte se na ikonu mobilních dat na hlavním panelu a podívejte se, kolik pruhů máte. Pokud máte jenom jeden osvětlený pruh nebo žádný pruh, pravděpodobně jste na okraji nebo mimo rozsah operátora. Chcete-li se znovu připojit, musíte se vrátit do oblasti dosahu.

Pokud cestujete mimo oblast pokrytí vašeho mobilního operátora a chcete používat připojení přes mobilní data, zkontrolujte, že máte zapnutý roaming. Roaming umožňuje připojení k internetu, i když jste mimo síť svého mobilního operátora. Někteří operátoři účtují dodatečné poplatky za roaming nebo mají jiný datový tarif, který to zahrnuje. Na roamingové tarify se zeptejte svého mobilního operátora.

Pokud chcete nastavit zařízení Surface tak, aby se roaming standardně zapínal, když jste mimo dosah svého mobilního operátora, postupujte takto:

 1. Přejděte na Starta vyberte Nastavení > Network & internet > Cellular.

 2. Vyberte název mobilního operátora.

 3. Zapněte možnost Nechat Windows připojení.

 4. V seznamu Možnosti datového roaminguvyberte Roam.

Související témata

Některé modely Surface Pro X, Surface Pro (5. generace), Surface Go, Surface Go 2, Surface 2 a Surface 3 se mohou připojit k mobilní datové síti. Pokud se nemůžete připojit k mobilní síti nebo nedokážete zůstat připojení, tady je pár věcí, které můžete vyzkoušet podle toho, jaký problém máte. Vyberte libovolný nadpis níže a zobrazí se další informace:

Pokud se nemůžete připojit k mobilním datům nebo sdílet připojení, zkuste nejprve nainstalovat nejnovější ovladače ze služby Windows Update. Sdílení připojení přes mobilní data vyžaduje ovladače Wi-Fi, které pracují s technologií Wi-Fi Direct.

Když jsou dostupné aktualizace, automaticky se nainstalují na zařízení Surface při připojení k síti Wi-Fi. Přes připojení účtovaná podle objemu dat, jako je připojení přes mobilní data, se instalují pouze aktualizace s vysokou prioritou.

Aktualizace můžete vyhledat také ručně. Tady je postup:

 1. Připojte svoje zařízení Surface k síti Wi-Fi, pokud ještě není připojené. Další informace najdete v článku Připojení zařízení Surface k bezdrátové síti.

 2. Přejděte na Start > Nastavení> Aktualizace & > Windows Update

 3. Vyberte Vyhledat aktualizace.
  Pokud jsou aktualizace dostupné, nainstalují se automaticky. Po instalaci aktualizací může být nutné zařízení Surface restartovat.

Pokud máte stále problémy, podívejte se na níže uvedená řešení.

Pokud jste právě vložili SIM kartu, počkejte alespoň 30 sekund, abyste zjistili, jestli ji zařízení Surface rozpozná. Pokud se zpráva stále zobrazuje, vyjměte přihrádku na SIM kartu a zkontrolujte, jestli je karta správně vložená do přihrádky. Tady je postup:

 1. Vypněte zařízení Surface.

 2. Vyjměte přihrádku na SIM kartu. Nedotýkejte se kovové části SIM karty.
  Informace o Surface 2 a Surface 3 najdete v článku Odebrání SIM karty z Surface 2 a Surface 3.
  Informace o surface go, Surface Pro (5. generace) a Surface Pro X najdete v článku Vložení SIM karty do zařízení Surface.

 3. Vyměňte SIM kartu v přihrádce a zarovnejte drážky na kartě a přihrádce.

 4. Vraťte přihrádku na SIM kartu stranou s logem směrem k sobě a lehce ji zatlačte do zařízení Surface.

 5. Zapněte zařízení Surface.

Pokud používáte hardwarový klíč pro přístup k mobilním datům, vypněte zařízení Surface, vyjměte a znovu zasuňte hardwarový klíč a restartujte zařízení Surface.

Pokud zařízení Surface stále nerozpoznává SIM kartu, zkuste použít jinou datovou SIM kartu, abyste zjistili, jestli ji zařízení Surface rozpozná. Pokud vaše zařízení Surface rozpozná novou kartu, problémem je pravděpodobně druhá SIM karta. Pokud potřebujete vyměnit svoji SIM kartu, kontaktujte svého mobilního operátora.

Pokud surface nerozpozná ani jednu sim kartu, kontaktujte nás.

Pokud Mobilní síť není uvedená jako možnost, když na hlavním panelu vyberete ikonu bezdrátové sítě , může být modem mobilních dat Surface (4G) zakázaný nebo zařízení Surface možná nerozpoznává hardwarový klíč.

Nejdřív se ujistěte, že máte nainstalované všechny nejnovější aktualizace pro Windows. Pokud Mobilní síť stále není uvedená jako možnost, vypněte zařízení Surface a vyjměte a vraťte zpět přihrádku na SIM kartu nebo hardwarový klíč.

Pokud stále nevidíte možnost Mobilní síť, když vyberete ikonu bezdrátové sítě , můžete pomocí Správce zařízení zkontrolovat modem zařízení Surface. Tady je postup:

 1. Přejděte na Start, zadejte Správce zařízení a ve výsledcích hledání vyberte Správce zařízení.

 2. Výběrem šipky vedle položky Síťové adaptéry rozbalte seznam adaptérů a zkontrolujte, jestli je tam položka Surface 3 Modem Device.

Pokud je v seznamu uvedena položka Surface 3 Modem Device:

 1. Poklepáním nebo poklikáním otevřete vlastnosti.

 2. V části Ovladač vyberte Zakázat.

 3. V okně upozornění vyberte Ano.

 4. Výběrem Povolit restartujte modem.

Pokud při výběru bezdrátové sítě mobilní síť pořád nevidíte, kontaktujte nás. 

Pokud nastavujete zařízení Surface poprvé a nevidíte na obrazovce bezdrátových sítí mobilního operátora jako možnost, připojte se k síti Wi-Fi a dokončete nastavení. Po nastavení zařízení Surface se budete moct připojit k mobilním datům. K síti Wi-Fi se připojte následujícím postupem:

 1. Na obrazovce bezdrátového připojení v části Wi-Fi vyberte název bezdrátové sítě.

 2. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo k bezdrátové síti a vyberte Připojit. Pokud heslo neznáte, přečtěte si článek Jak najít heslo sítě Wi-Fi ve Windows.

Pokud jste zařízení Surface už nastavili a nevidíte mobilní operátor uvedený jako možnost, přejděte na Start > Nastavení> Network & Internet > Cellular , zkontrolujte, jestli je možnost mobilního datového připojení vypnutá.  Tady je postup:

 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu bezdrátové sítě .

 2. Zkontrolujte, že možnost Mobilní síť není zašedlá.

  • Pokud je možnost Mobilní síť zašedlá, výběrem dlaždice zapněte mobilní data.

  • Pokud možnost Mobilní síť není zašedlá, výběrem dlaždice vypněte mobilní data. Opětovným výběrem dlaždice pak mobilní data znovu zapněte.

  Pokud se mobilní data v zařízení Surface nezapnou, přečtěte si část „Mobilní data nelze zapnout“ níže.

Pokud tuto možnost stále nevidíte, zkuste vyjmout a znovu vložit SIM kartu.

 1. Vypněte zařízení Surface.

 2. Vyjměte přihrádku na SIM kartu. Nedotýkejte se kovové části SIM karty.
  Informace o Surface 2 a Surface 3 najdete v článku Odebrání SIM karty z Surface 2 a Surface 3.
  Informace o surface go, Surface Pro (5. generace) a Surface Pro X najdete v článku Vložení SIM karty do zařízení Surface.

 3. Vyměňte SIM kartu v přihrádce a zarovnejte drážky na kartě a přihrádce.

 4. Vraťte přihrádku na SIM kartu stranou s logem směrem k sobě a lehce ji zatlačte do zařízení Surface.

 5. Zapněte zařízení Surface.

Pokud stále nevidíte svého mobilního operátora v části Mobilní síť, budete pravděpodobně potřebovat novou SIM kartu. O výměnu karty požádejte svého mobilního operátora.

Pokud nemůžete zapnout mobilní data, zkontrolujte, jestli nepoužíváte režim v letadle. Postup:

 1. Přejděte na Start a vyberte Nastavení > Network & Internet> v letadle.

 2. Zkontrolujte přepínač v části Režim v letadle a pokud je v poloze Zapnuto, přepněte ho do polohy Vypnuto.

Pokud je režim v letadle vypnutý a stále nemůžete zapnout mobilní data, zkuste vyjmout SIM kartu, zkontrolovat, jestli není poškozená, a znovu ji vložit.

 1. Vypněte zařízení Surface.

 2. Vyjměte přihrádku na SIM kartu a zkontrolujte, jestli není poškozená, ale nedotýkejte se kovové části karty.
  Pokud si nejste jistí, jak odebrat SIM kartu, podívejte se na informace v článku Odebrání SIM karty z Surface 2 a Surface 3.

 3. Vyměňte SIM kartu v přihrádce a zarovnejte drážky na kartě a přihrádce.

 4. Vraťte přihrádku na SIM kartu stranou s logem směrem k sobě a lehce ji zatlačte do zařízení Surface.

 5. Zapněte zařízení Surface.

 6. Zkuste zapnout mobilní data.

Pokud je SIM karta poškozená, obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o její výměnu. Pokud dostanete náhradní SIM kartu a pořád se nemůžete připojit k mobilním datům, kontaktujte nás.

Pokud máte omezené nebo žádné připojení, můžete být mimo dosah mobilního operátora. Chcete-li to zjistit, zkontrolujte svůj datový signál:

 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu bezdrátové sítě .

 2. Podívejte se, kolik pruhů svítí na ikoně mobilní sítě.
  Pokud máte jenom jeden osvětlený pruh nebo žádný pruh, pravděpodobně jste na okraji nebo mimo rozsah operátora. Chcete-li se znovu připojit, musíte se vrátit do oblasti dosahu.

Pokud cestujete mimo oblast pokrytí vašeho mobilního operátora a chcete používat připojení přes mobilní data, zkontrolujte, že máte zapnutý roaming. Roaming umožňuje připojení k internetu, i když jste mimo síť svého mobilního operátora. Někteří operátoři účtují dodatečné poplatky za roaming nebo mají jiný datový tarif, který to zahrnuje. Na roamingové tarify se zeptejte svého mobilního operátora.

Pokud chcete nastavit zařízení Surface tak, aby se roaming standardně zapínal, když jste mimo dosah svého mobilního operátora, postupujte takto:

 1. Přejděte na Start a vyberte > Nastavení > Network & Internet > Cellular

 2. Vyberte název mobilního operátora.

 3. Vyberte Připojovat automaticky.

 4. Vyberte Povolit roaming.

Související témata

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×