Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Máte problémy se zařízením Surface? Pokud jste vyzkoušeli základní možnosti řešení problémů, zřejmě budete muset Surface obnovit, a to buď částečně, nebo do továrního nastavení. Zde jsou některé běžné problémy a řešení:

Poznámka: Podobnou nápovědu můžete najít také pro Surface Duo.

Vaše zařízení Surface nefunguje správně a už uplynula nějaká doba, co jste si nainstalovali něco nového: Obnovení zařízení Surface do továrního nastavení

Před obnovením zařízení do továrního nastavení a opětovnou instalací Windows můžete zvolit, jestli chcete zachovat nebo odebrat svoje soubory. Pokud se nemůžete přihlásit k Windows, zkuste před obnovením do továrního nastavení najít heslo. Další informace najdete v článku Když se nemůžete přihlásit ke svému účtu Microsoft.

Zařízení Surface obnovíte do továrního nastavení takto:

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
 1. Vyberte Start > Nastavení > Systém > Obnovení.

  Otevřít obnovení

 2. Vedle možnosti Resetovat tento počítačvyberte Obnovit počítač do továrního nastavení a zvolte jednu z možností:

  • Zachovat moje soubory – tato možnost přeinstaluje Windows 11, ale zachová vaše osobní soubory a všechny aplikace dodané s počítačem. Tato možnost odebere změny, které jste udělali v nastavení, stejně jako aplikace a ovladače, které jste nainstalovali.

   Poznámka: Tuto možnost doporučujeme použít jako první, pokud zařízení Surface nehodláte darovat, recyklovat nebo prodat.

  • Odebrat všechno – tato možnost přeinstaluje Windows 11 a všechny aplikace dodané s počítačem. Tato možnost odebere osobní soubory, změny, které jste udělali v nastavení, a aplikace a ovladače, které jste nainstalovali.

   Poznámka: Pokud zařízení Surface hodláte darovat, recyklovat, prodat nebo poslat na výměnu, použijte tuto možnost a zvolte úplné vyčištění jednotky. Může to sice trvat jednu nebo dvě hodiny, ale znesnadníte tak jiným lidem obnovení souborů, které jste odebrali.

 3. Vyberte stažení z cloudu nebo místní přeinstalaci. Doporučujeme použít cloudové stažení. Zařízení Surface musí být připojené k internetu. 

K možnosti obnovení do továrního nastavení se dostanete také restartováním zařízení Surface z přihlašovací obrazovky. Tady je postup:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows  L. V případě potřeby zavřete zamykací obrazovku.

 2. Podržte klávesu Shift a vyberte Napájení > Restartovat v pravém dolním rohu obrazovky.

 3. Až se Surface restartuje na obrazovku Zvolte možnost, vyberte Odstranit potíže > Obnovit počítač do továrního nastavení.

Chcete přeinstalovat předchozí operační systém: Obnovení předchozí verze Windows

Pokud jste v poslední době upgradovali na Windows 11 a nefunguje vám, můžete se zkusit vrátit na předchozí verzi. Ve většině případů budete mít na návrat k předchozí verzi 10 dní. Při této operaci se zachovají vaše osobní soubory, ale odeberou se aplikace a ovladače nainstalované po upgradu a všechny změny, které jste udělali v nastavení.

Tady je návod, jak se na zařízení Surface vrátíte k předchozí verzi Windows:

 1. Vyberte Start > Nastavení > Systém > Obnovení.

 2. Vedle možnosti Vrátit se k předchozí verzivyberte Vrátit se. Pokud tento oddíl nevidíte, od vašeho upgradu uplynulo příliš mnoho času a na předchozí verzi už se nedá vrátit.

Systém Windows se nespustí a máte jednotku pro obnovení: Přeinstalace Windows pomocí jednotky pro obnovení  

Další informace o přeinstalaci Windows pomocí jednotky pro obnovení najdete v článku Vytvoření a použití jednotky pro obnovení na USB flash disku pro zařízení Surface.

K přeinstalaci systému Windows pomocí jednotky pro obnovení budete možná potřebovat klíč nástroje BitLocker. Další informace o klíčích nástroje BitLocker najdete v článku Jak najít obnovovací klíč nástroje BitLocker.

Další možnosti řešení potíží

Máte problémy se zařízením Surface? Pokud jste vyzkoušeli základní možnosti řešení problémů, zřejmě budete muset Surface obnovit, a to buď částečně, nebo do továrního nastavení. Zde jsou některé běžné problémy a řešení:

Poznámka: Podobnou nápovědu můžete najít také pro Surface Duo.

Vaše zařízení Surface nefunguje správně a už uplynula nějaká doba, co jste si nainstalovali něco nového: Obnovení zařízení Surface do továrního nastavení

Před obnovením zařízení do továrního nastavení a opětovnou instalací Windows můžete zvolit, jestli chcete zachovat nebo odebrat svoje soubory. Pokud se nemůžete přihlásit k Windows, zkuste před obnovením do továrního nastavení najít heslo. Další informace najdete v článku Když se nemůžete přihlásit ke svému účtu Microsoft.

Zařízení Surface obnovíte do továrního nastavení takto:

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
 1. Vyberte Start  > Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Obnovení .
  Otevřít obnovení

 2. V části Obnovit počítač vyberte Spustit a zvolte některou možnost:

  • Zachovat moje soubory – tato možnost přeinstaluje Windows 10, ale zachová vaše osobní soubory a všechny aplikace dodané s počítačem. Tato možnost odebere změny, které jste udělali v nastavení, stejně jako aplikace a ovladače, které jste nainstalovali.

   Poznámka: Tuto možnost doporučujeme použít jako první, pokud zařízení Surface nehodláte darovat, recyklovat nebo prodat.

  • Odebrat všechno – tato možnost přeinstaluje Windows 10 a všechny aplikace dodané s počítačem. Tato možnost odebere osobní soubory, změny, které jste udělali v nastavení, a aplikace a ovladače, které jste nainstalovali.

   Poznámka: Pokud zařízení Surface hodláte darovat, recyklovat, prodat nebo poslat na výměnu, použijte tuto možnost a zvolte úplné vyčištění jednotky. Může to sice trvat jednu nebo dvě hodiny, ale znesnadníte tak jiným lidem obnovení souborů, které jste odebrali.

 3. Vyberte stažení z cloudu nebo místní přeinstalaci. Doporučujeme použít cloudové stažení. Zařízení Surface musí být připojené k internetu. 

K možnosti obnovení do továrního nastavení se dostanete také restartováním zařízení Surface z přihlašovací obrazovky. Tady je postup:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows + L. V případě potřeby zavřete zamykací obrazovku.

 2. Podržte klávesu Shift a vyberte Napájení  > Restartovat v pravém dolním rohu obrazovky.

 3. Až se Surface restartuje na obrazovku Zvolte možnost, vyberte Odstranit potíže > Obnovit počítač do továrního nastavení.

Chcete přeinstalovat předchozí operační systém: Obnovení předchozí verze Windows

Pokud jste v poslední době upgradovali na novější verzi Windows a nefunguje vám, můžete se zkusit vrátit na předchozí verzi. Při této operaci se zachovají vaše osobní soubory, ale odeberou se aplikace a ovladače nainstalované po upgradu a všechny změny, které jste udělali v nastavení.

Tady je návod, jak se na zařízení Surface vrátíte k předchozí verzi Windows:

 1. Vyberte Start  > Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Obnovení .

 2. V části Vrátit se k předchozí verzi Windows 10 vyberte Spustit.Pokud tento oddíl nevidíte, od vašeho upgradu uplynulo příliš mnoho času a na předchozí verzi už se nedá vrátit.

Systém Windows se nespustí a máte jednotku pro obnovení: Přeinstalace Windows pomocí jednotky pro obnovení  

Další informace o přeinstalaci Windows pomocí jednotky pro obnovení najdete v článku Vytvoření a použití jednotky pro obnovení na USB flash disku pro zařízení Surface.

K přeinstalaci systému Windows pomocí jednotky pro obnovení budete možná potřebovat klíč nástroje BitLocker. Další informace o klíčích nástroje BitLocker najdete v článku Jak najít obnovovací klíč nástroje BitLocker.

Další možnosti řešení potíží

Poznámka: Podobné informace můžete získat k nápovědě pro Surface Duo nebo Surface 2.

Pokud máte problémy se zařízením Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 nebo Surface 3, můžete je vyřešit obnovením, částečným obnovením nebo obnovením zařízení do továrního nastavení.

Měli byste zařízení Surface obnovit, částečně obnovit nebo obnovit do továrního nastavení?

Pokud zařízení Surface neběží tak rychle nebo spolehlivě jako dřív, vyzkoušejte jednu z těchto možností obnovení. Následující tabulka vám může pomoci při rozhodování, kterou možnost použít.

Problém

Možné řešení

Vaše zařízení Surface nefunguje správně a nedávno jste si nainstalovali nějakou aplikaci, ovladač nebo aktualizaci.

Obnovení počítače z bodu obnovení systému

Vaše zařízení Surface nefunguje správně a už uplynula nějaká doba, co jste si nainstalovali něco nového. Nebo jste vyzkoušeli obnovení, které ale problém nevyřešilo.

Aktualizace nebo obnovení zařízení Surface do továrního nastavení

Vaše zařízení Surface nejde spustit a vytvořili jste si jednotku pro obnovení.

Přeinstalace Windows pomocí jednotky pro obnovení

Obnovení počítače z bodu obnovení systému

Tato možnost vrátí Surface zpátky do určitého okamžiku v čase, který se označuje jako bod obnovení systému. Body obnovení se vytvářejí při instalaci nové aplikace, ovladače nebo aktualizace Windows a při ručním vytvoření bodu obnovení. Obnovení neovlivní vaše osobní soubory, ale odeberou se při něm aplikace, ovladače a aktualizace nainstalované po vytvoření bodu obnovení. Začněte takto:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a vyberte Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte obnovení a ve výsledcích hledání vyberte Obnovení.

 3. Vyberte Otevřít obnovení systému > Další.

 4. Vyberte bod obnovení související s problematickou aplikací, ovladačem nebo aktualizací a pak klepněte nebo klikněte na Další > Dokončit.

Nevidíte žádné body obnovení?

Pokud nevidíte žádné body obnovení, zkuste problém vyřešit obnovením do továrního nastavení.

Zkontrolujte, jestli je zapnutá ochrana systému:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a vyberte Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte obnovení a ve výsledcích hledání vyberte Obnovení.

 3. Vyberte konfigurovat obnovení systému > konfigurovat.

 4. Zkontrolujte, že je vybraná možnost Zapnout ochranu systému.

Nemůžete spustit Windows?

Pokud nemůžete spustit systém Windows, můžete provést obnovení systému v prostředí Windows Recovery Environment. Tady je postup:

 1. Spusťte zařízení Surface pomocí jednotky USB pro obnovení. Vložte spustitelnou jednotku USB do portu USB zařízení Surface a při stisknutí a uvolnění tlačítka napájení stiskněte a přidržte tlačítko pro snížení hlasitosti. Až se zobrazí logo Surface, uvolněte tlačítko pro snížení hlasitosti.
  Další informace najdete ve Spuštění Surface ze zařízení USB. Pokud nemáte jednotku USB pro obnovení, najdete informace v článku Stažení bitové kopie pro obnovení pro zařízení Surface.

  Poznámka: Jednotka USB pro obnovení musí být naformátovaná na FAT32 (nikoli NTFS), aby fungovala správně.

 2. Po zobrazení výzvy vyberte požadovaný jazyk a rozložení kláves.

 3. Vyberte Odstranit potíže > Upřesnit možnosti.

 4. Vyberte Obnovení systému, vyberte cílový operační systém a vyberte Další.

 5. Vyberte bod obnovení.

 6. Vyberte Další > Dokončit.

 7. Po zobrazení dotazu, zda chcete pokračovat, vyberte Ano.

Po spuštění obnovení systému byste měli být schopni spustit Windows.

Částečné obnovení zařízení Surface:

Při částečném obnovení Surface se znovu nainstaluje systém Windows a zachovají se všechny vaše osobní soubory, nastavení, předinstalované aplikace a aplikace, které jste nainstalovali ze Storu. Desktopové aplikace budete muset nainstalovat znovu. Zařízení Surface částečně obnovíte takto:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a vyberte Hledat.)

 2. Vyberte Změnit nastavení počítače > Aktualizace a obnovení > Obnovení.

 3. V oblasti Částečné obnovení počítače, které neovlivní soubory vyberte Spustit.

 4. Vyberte Další, zkontroluje, že je zařízení Surface připojeno k napájení, a vyberte Obnovit.

Po částečném obnovení Surface budete muset znovu nainstalovat desktopové aplikace, například Microsoft Office, a nejnovější aktualizace Windows.

Obnovte zařízení Surface do továrního nastavení

Při obnovení zařízení Surface do továrního nastavení můžete zvolit, jestli chcete odebrat pouze soubory nebo zcela vyčistit disk, a potom znovu nainstalovat Windows. Tady je postup:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a vyberte Hledat.)

 2. Vyberte Změnit nastavení počítače > Aktualizace a obnovení > Obnovení.

 3. V části Odebrat vše a znovu nainstalovat Windows vyberte Začínáme.

 4. Klepněte nebo klikněte na Další a zvolte Odebrat jenom moje soubory nebo Smazat celý disk.

  Možnost vyčištění disku je bezpečnější, ale trvá mnohem déle. Pokud například chcete Surface recyklovat, měli byste zvolit vyčištění disku. Pokud si Surface ponecháte, stačí odebrat soubory.

 5. Vyberte Obnovit.

Přeinstalace Windows pomocí jednotky pro obnovení

Další informace o vytvoření a použití jednotky pro obnovení a přeinstalaci Windows najdete v článku Vytvoření a použití jednotky USB pro obnovení.

Pokud jste vytvořili jednotku pro obnovení na jiném zařízení s Windows:

 1. Zkontrolujte, že je zařízení Surface vypnuté a napájené ze sítě.

 2. Do portu USB vložte jednotku USB pro obnovení.

 3. Stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti a zároveň stiskněte a uvolněte tlačítko napájení. Až se zobrazí logo Surface, uvolněte tlačítko pro snížení hlasitosti.

 4. Po zobrazení výzvy vyberte požadovaný jazyk a rozložení kláves.

 5. Připojte jednotku pro obnovení a zapněte Surface.

 6. Na obrazovce Zvolte možnost, vyberte Odstranit potíže > Obnovit počítač do továrního nastavení a zvolte možnost, která vám vyhovuje nejlépe.

Poznámky: 

 • Pokud se rozhodnete nekopírovat oddíl pro obnovení při vytváření jednotky pro obnovení v systému Windows 8 nebo Windows 8.1, nebudete jej moci použít k přeinstalaci Windows.

 • Pokud jste se při vytváření jednotky pro obnovení na jiném zařízení s Windows rozhodli nezálohovat systémové soubory, nebudete je moci použít k přeinstalaci Windows.

Další možnosti řešení potíží

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×