Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Problemløser er et tilføjelsesprogram til Microsoft Excel, som kan bruges til hvad-nu-hvis-analyser. Du kan bruge Problemløser til at søge efter en optimal værdi (maksimum eller minimum) til en formel i én celle – kaldet cellen til målsætning – afhængigt af begrænsninger i værdierne fra andre formelceller i et regneark. Problemløser arbejder med en gruppe celler, der kaldes beslutningsvariabler eller ganske enkelt variable celler, der er med til at beregne formlen i mål- og begrænsningscellerne. Med Problemløser reguleres værdierne i de beslutningsvariable celler, så de overholder grænserne for begrænsningscellerne og viser det resultat, du ønsker for målcellen.

Kort sagt kan du bruge Problemløser til at bestemme maksimum- eller minimumværdien for én celle ved at ændre andre celler. Du kan f.eks. ændre beløbet for dit budgetterede reklamebudget og se effekten på det forventede overskudsbeløb.

Bemærk!: I versioner af Problemløser fra før Excel 2007 blev cellen til målsætning kaldt "målcellen", og variable celler blev kaldt "ændringsceller" eller "justerbare celler". Der er foretaget mange forbedringer af tilføjelsesprogrammet Problemløser i Excel 2010, så hvis du bruger Excel 2007, vil din oplevelse være en smule anderledes.

I følgende eksempel påvirker størrelsen af reklameudgifterne antallet af solgte enheder og bestemmer indirekte indtægterne fra salg, de tilhørende udgifter og fortjenesten. Du kan bruge Problemløser til at ændre kvartalsbudgetterne for reklame (de beslutningsvariable celler B5:C5) op til betingelsen for et totalbudget på $ 20.000 (celle F5), indtil den samlede fortjeneste (målcellen F7) når det højst mulige beløb. Værdierne i de variable celler anvendes til at beregne fortjeneste pr. kvartal, så de relateres til formlens målcelle F7, =SUM(K1 Fortjeneste:K2 Fortjeneste).

Før beregning i Problemløser

1. Variable celler

2. Betingelsescelle

3. Målcelle

Når du har kørt Problemløser, er de nye værdier som følger:

Efter beregning i Problemløser

 1. Klik på Problemløser i gruppen Analyse under fanen Data.
  Billede af Excel-båndet

  Bemærk!: Hvis kommandoen Problemløser eller gruppen Analyse ikke er tilgængelig, skal du aktivere tilføjelsesprogram Problemløser. Se: Sådan aktiveres tilføjelsesprogrammet Problemløser.

  Billede af dialogboksen Excel+ Problemløser
 2. Skriv en cellereference eller et navn til cellen til målsætning i feltet Angiv mål. Cellen til målsætning skal indeholde en formel.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis målcellens værdi skal være så stor som mulig, skal du klikke på Maks.

  • Hvis målcellens værdi skal være så lille som mulig, skal du klikke på Min.

  • Hvis målcellen skal have en bestemt værdi, skal du klikke på Værdi af, og skrive værdien i feltet.

  • Skriv referencen til eller navnet på alle områder med beslutningsvariable celler i feltet Ved ændring af justerbare celler. Adskile de ikke-tilstødende referencer med kommaer. De variable celler skal være direkte eller indirekte relateret til målcellen. Du kan angive op til 200 variable celler.

 4. Skriv eventuelle betingelser, der skal anvendes, i feltet Underlagt betingelserne, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Tilføj i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  2. Skriv referencen til eller navnet på det celleområde, hvis værdi skal underlægges en betingelse, i feltet Cellereference.

  3. Klik på relationen ( <=,=, >=, int, bineller dif ), som skal være mellem den refererede celle og betingelsen. Hvis du klikker på heltal, vises heltal i feltet Begrænsning. Hvis du klikker på Bin, vises binær i feltet Begrænsning. Hvis du klikker på dif, vises all ligegyldigi feltet Begrænsning.

  4. Hvis du vælger <=, = eller >= for relationen i feltet Betingelser, skal du skrive et tal, referencen til eller navnet på en celle eller en formel.

  5. Gør et af følgende:

   • Klik på Tilføj for at godkende betingelsen og tilføje en ny.

   • Klik på OK for at godkende begrænsningen og vende tilbage til dialogboksen Parametre i Problemløser.
    Bemærk!    Du kan kun anvende relationerne hel, bin og dif i begrænsninger til beslutningsvariable celler.

    Du kan ændre eller slette en eksisterende begrænsning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  6. Klik på den betingelse, du vil ændre eller slette, i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  7. Klik på Rediger, og udfør ændringerne, eller klik på Slet.

 5. Klik på Problemløser, og gør ét af følgende:

  • Klik på Behold løsning i Problemløser i dialogboksen Resultater fra Problemløser for at placere løsningsværdierne i regnearket.

  • Hvis du vil gendanne de værdier, du havde, før du klikkede på Løs, skal du klikke på Gendan oprindelige værdier.

  • Du kan afbryde løsningsprocessen ved at trykke på Esc. Regnearket genberegnes med de seneste værdier, der findes i de beslutningsvariable celler.

  • Hvis du vil oprette en rapport, der er baseret på din løsning, når Problemløser har fundet en løsning, kan du klikke på en rapporttype i feltet Rapporter og derefter klikke på OK. Rapporten oprettes i et nyt regneark i projektmappen. Hvis Problemløser ikke finder en løsning, er det kun visse rapporter eller ingen rapporter, der er tilgængelige.

  • Hvis du vil gemme de beslutningsvariable celleværdier som et scenario, du kan få vist senere, skal du klikke på Gem scenario i dialogboksen Resultat fra Problemløser og derefter skrive et navn til scenariet i feltet Scenarienavn.

 1. Når du har defineret et problem, skal du klikke på Indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis gentagelsesresultater i dialogboksen Indstillinger for at få vist værdierne for hver løsning, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Løs i dialogboksen Problemløserparametre.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vis løsningen Forsøg:

  • Hvis du vil standse løsningsprocessen for at få vist dialogboksen Problemløserresultater, skal du klikke på Stop.

  • Hvis du vil fortsætte løsningsprocessen for at få vist den næste forsøgsløsning, skal du klikke på Fortsæt.

 1. Klik på Indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre.

 2. Vælg eller angiv værdier for indstillinger under fanerne Alle metoder, GRG ikke-lineær og Evolutionær i dialogboksen.

 1. Klik på Indlæs/gem i dialogboksen Parametre til Problemløser.

 2. Angiv et celleområde for modelområdet, og klik enten på Gem eller Indlæs.

  Når du gemmer en model, skal du skrive referencen til den første celle i et lodret område med tomme celler, hvor problemmodellen skal placeres. Når du indlæser en model, skal du skrive referencen til hele det celleområde, der indeholder problemmodellen.

  Tip!: Du kan gemme de seneste markeringer i dialogboksen Parametre til Problemløser sammen med et regneark ved at gemme projektmappen. Der kan være forskellige markeringer for Problemløser for de enkelte regneark i en projektmappe, og de gemmes alle. Du kan også definere flere problemer i samme regneark ved at klikke på Indlæs/gem, hvis du vil gemme problemerne hver for sig.

Du kan vælge en af følgende tre algoritmer eller metoder til problemløsning i dialogboksen Parametre til Problemløser:

 • GRG (Generalized Reduced Gradient) ikke-lineær    Bruges til problemer, der er jævne og ikke-lineære.

 • LP Simplex    Bruges til problemer, der er lineære.

 • Evolutionær    Bruges til problemer, der er ikke-jævne.

Vigtigt!: Du bør først aktivere tilføjelsesprogrammet Problemløser. Du kan finde flere oplysninger under Indlæse tilføjelsesprogrammet Problemløser.

I følgende eksempel påvirker størrelsen af reklameudgifterne antallet af solgte enheder og bestemmer indirekte indtægterne fra salg, de tilhørende udgifter og fortjenesten. Problemløser kan ændre kvartalsbudgetterne for reklame (de beslutningsvariable celler B5:C5) op til begrænsningen for det samlede budget på DKK 20.000 (celle D5), indtil den samlede fortjeneste (målcellen D7) når det maksimalt mulige beløb. Værdierne i de variable celler bruges til at beregne overskuddet for hvert kvartal, så de relateres til formlens målcelle D7, =SUM(K1 Fortjeneste:K2 Fortjeneste).

Eksempel på beregning i Problemløser

Boble 1 variable celler

Billedtekst 2 Begrænset celle

Billedtekst 3 målcelle

Når du har kørt Problemløser, er de nye værdier som følger:

Eksempel på Problemløser-beregning med nye værdier

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data >Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data under Analyse , og klikProblemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. I Angiv målskal du skrive cellereference eller et navn til cellen til målsætning.

  Bemærk!: Cellen til målsætning skal indeholde en formel.

 3. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Gør målcellens værdi så stor som mulig

  Klik på Maks.

  Gøre værdien af cellen til målsætning så lille som muligt

  Klik på Min.

  Angive målcellen til en bestemt værdi

  Klik på Værdiaf , og skriv derefter værdien i feltet.

 4. Skriv referencen til eller navnet på alle områder med beslutningsvariable celler i feltet Ved ændring af justerbare celler. Adskil referencerne med semikolon.

  De variable celler skal være direkte eller indirekte relateret til målcellen. Du kan angive op til 200 variable celler.

 5. I feltet Underlagt begrænsninger skal du tilføje eventuelle betingelser, du vil anvende.

  Hvis du vil tilføje en begrænsning, skal du følge disse trin:

  1. Klik på Tilføj i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  2. Skriv referencen til eller navnet på det celleområde, hvis værdi skal underlægges en betingelse, i feltet Cellereference.

  3. genvejsmenuen<= relation skal du vælge den relation, der skal være mellem den refererede celle og begrænsningen. Hvis du vælger<=,=eller>=, skal du skrive et tal, en cellereference eller et navn eller en formel i feltet Begrænsning.

   Bemærk!: Du kan kun anvende relationerne helt ind, bin og dif i begrænsninger til beslutningsvariable celler.

  4. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Acceptér begrænsningen, og tilføj endnu en

  Klik på Tilføj.

  Acceptere begrænsningen og vende tilbage til dialogboksen Parametre til Problemløser

  Klik på OK.

 6. Klik på Problemløser,og gør derefter et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Behold løsningsværdierne på arket

  Klik på Bevar løsning til Problemløser i dialogboksen Problemløserresultater.

  Gendan de oprindelige data

  Klik på Gendan oprindelige værdier.

Bemærkninger!: 

 1. Tryk på Esc for at afbryde løsningsprocessen. Excel arket med de sidste værdier, der findes til justerbare celler.

 2. Hvis du vil oprette en rapport, der er baseret på din løsning, når Problemløser har fundet en løsning, kan du klikke på en rapporttype i feltet Rapporter og derefter klikke på OK. Rapporten oprettes i et nyt ark i projektmappen. Hvis Problemløser ikke finder en løsning, er muligheden for at oprette en rapport ikke tilgængelig.

 3. Hvis du vil gemme justeringen af celleværdier som et scenarie, du kan få vist senere, skal du klikke på Gem scenario i dialogboksen Resultater fra Problemløser og derefter skrive et navn til scenariet i feltet Scenarienavn.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data >Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data under Analyse , og klikProblemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Når du har defineret et problem, skal du klikke på Indstillinger i dialogboksen Parametre til Problemløser.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis iterationresultater for at se værdierne for hver prøveversion, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Løs i dialogboksen Problemløserparametre.

 5. Gør et af følgende i dialogboksen Vis prøveløsning:

  Hvis du vil

  Skal du

  Stop løsningsprocessen, og få vist dialogboksen Problemløserresultater

  Klik på Stop.

  Fortsæt løsningsprocessen, og vis den næste prøveversion

  Klik på Fortsæt.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data >Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data under Analyse , og klikProblemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Klik Indstillinger, og vælg derefter en eller flere af følgende indstillinger i dialogboksen Indstillinger for Problemløser:

  Hvis du vil

  Skal du

  Angiv løsningstid og -gentagelser

  På fanen Alle metoder under Løsningsbegrænsningeri feltet Maks. tid (sekunder) skal du skrive det antal sekunder, der skal være plads til løsningstiden. Skriv derefter det maksimale antal gentagelser, du vil tillade, i feltet Gentagelser.

  Bemærk!: Hvis løsningsprocessen når det maksimale tidsrum eller antal gentagelser, før Problemløser finder en løsning, viser Problemløser dialogboksen Vis prøveløsning.

  Angiv præcisionsgraden

  Skriv den ønskede præcisionsgrad i feltet Begrænsningspræcision under fanen Alle metoder. Jo mindre tallet er, desto højere er præcisionen.

  Angiv antal grader for de, der blev set

  Skriv den relative ændring, du vil tillade i de sidste fem gentagelser, før Problemløser stopper med en løsning, på fanen GRG - ikke-linje- eller evolutionær. Jo mindre tallet er, jo mindre relativ ændring er tilladt.

 3. Klik på OK.

 4. Klik på Problemløser eller Luk i dialogboksen Parametre til Problemløser.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data >Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data under Analyse , og klikProblemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Klik på Indlæs/gem,angiv et celleområde for modelområdet, og klik derefter på enten Gem eller Indlæs.

  Når du gemmer en model, skal du skrive referencen til den første celle i et lodret område med tomme celler, hvor problemmodellen skal placeres. Når du indlæser en model, skal du skrive referencen til hele det celleområde, der indeholder problemmodellen.

  Tip!: Du kan gemme de seneste valg i dialogboksen Parametre til Problemløser sammen med et ark ved at gemme projektmappen. Hvert ark i en projektmappe har muligvis sine egne markeringer i Problemløser, og de gemmes alle. Du kan også definere mere end ét problem for et ark ved at klikke på Indlæs/Gem for at gemme problemer enkeltvis.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data >Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data under Analyse , og klikProblemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. genvejsmenuen Vælg en løsningsmetode skal du vælge en af følgende:

Løsningsmetode

Beskrivelse

GRG (Generalized Reduced Gradient) ikke-lineær

Standardvalget er for modeller, der bruger de Excel funktioner end HVIS, VÆLG, SLÅ.OP og andre "trin"-funktioner.

Simplex LP

Brug denne metode til problemer med lineær programmering. Din model skal bruge SUM, SUMPRODUCT, + - og * i formler, der afhænger af de variable celler.

Evolutionær

Denne metode, baseret på genetiske algoritmer, er bedst, når modellen bruger HVIS, VÆLG eller SLÅ.OP med argumenter, der afhænger af de variable celler.

Bemærk!: Dele af programkoden til Problemløser er ophavsretligt beskyttet af 1990-2010 af Frontline Systems, Inc. Dele er ophavsretligt beskyttet af Optimal Methods, Inc.

Da tilføjelsesprogrammer ikke understøttes i Excel til internettet, kan du ikke bruge tilføjelsesprogrammet Problemløser til at køre what if-analyser af dine data for at hjælpe dig med at finde optimale løsninger.

Hvis du har Excel på computeren, kan du bruge knappen Åbn i Excel til at åbne din projektmappe for at bruge tilføjelsesprogrammet Problemløser.

Mere hjælp til brug af Problemløser

Sådan får du mere detaljeret hjælp til kontakten i Problemløser:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Websted: http://www.solver.com
Mail: Hjælp info@solver.com
Problemløser på www.solver.com.

Dele af programkoden til Problemløser er underlagt copyrightrettigheder fra 1990-2009 tilhørende Frontline Systems, Inc. Andre dele er underlagt copyrightrettigheder fra 1989 tilhørende Optimal Methods, Inc.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Brug af Problemløser til budgettering med store bogstaver

Brug af Problemløser til at bestemme den optimale produktmiks

Introduction to what-if analysis

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×